ແຈ້ງການຂອງຄະນະເລຂາທິການ ສະພາແຫ່ງຊາດ


 ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການ ດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ອີງຕາມມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາ ແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 0146/ຄປຈ ລົງວັນທີ 4 ຕຸລາ 2017 ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນກອງປະ ຊຸມ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII. ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄວາມຍິນດີ ແລະ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ ແລະ ພໍ່ ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຊາບວ່າ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນຢ່າງ ເປັນທາງການລະຫວ່າງວັນທີ 16 ຕຸລາ ຫາ 17 ພະຈິກ 2017. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕາມນີ້ດ້ວຍ.