ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ


...

05.07.2019 11:07     

   ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ໃນຫົວຂໍ້: "ການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ" ຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ມິຖຸນານີ້ ທີ່ໂຮງແຮມເມືອງແທ໋ງ ໂດຍມີ ທ່ານ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ ກ່າວວ່າ: ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນໂລກມາດົນນານແລ້ວ ແລະ ພວມສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມັນແມ່ນພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງເຖິງແນວຄິດ, ຈິດໃຈຂອງແມ່ຍິງ-ເດັກ, ຄອບຄົວ-ສັງຄົມ, ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ, ເງິນຄໍາ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ລັດຖະບານຍາມໃດກໍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາສັນຍາ, ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແນໃສ່ສົ່ງເສີມບົດບາດ, ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດເຂົ້າໃນລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອປົກປ້ອງ, ສົ່ງເສີມ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງນັບແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ.
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ສິດ-ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນດາກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວພັນກັບການປົກປ້ອງສິດ-ຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະເມືອງ ກໍຄື ແມ່ຍິງ-ເດັກ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບສະພາບ,ຈຸດພິເສດຂອງປະເທດ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ, ສາກົນ ທັງສອດຄ່ອງກັບສັນຍາ, ສົນທິສັນຍາ ທີ່ເຂົ້າເປັນພາຄີ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຈະໄດ້ພ້ອມກັນທົບທວນແຜນປະຕິບັດງານຂອງກອງປະຊຸມສາກົນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານປະຊາກອນ-ການພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ແລະ ແຜນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ທີ່ຈະເປີດຂຶ້ນ ຢູ່ປະເທດໂນໂຣບີ; ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນ; ທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ, ມາດຕະການໃນການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໃນຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊີຟິກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງຮັບຟັງ ການປະກອບຄໍາເຫັນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ປິ່ນອ້ອມຈາກບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍຈະໄດ້ຊອກຫາວິທີການ, ມາດຕະການໃນການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ; ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງບັນດາລັດຖະສະພາ ກໍຄື ສະມາຊິກລັດຖະສະພາໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ.
(ຂ່າວ:ແສງຈັນ+ພາບ:ພູວຽງຄຳ)