5 ເດືອນ ສະຫວັນນະເຂດ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ 524 ຕື້ກວ່າກີບ


04.07.2019 11:29     

   ທ່ານ ກົງຈັກ ໜໍ່ແກ້ວ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີຄວາມພະຍາຍາມສູ້ຊົນເອົາ ໃຈໃສ່ເພີ່ມທະວີການນຳພາແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດການເງິນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ຊຶ່ງມີມາດຕະການຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນໄດ້ມີການກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານຢູ່ດ່ານພາສີຊາຍແດນ, ກອງກວດ-ກາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຊ່ອງວ່າງຂອງການຮົ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບ, ຈາກນີ້ກໍໄດ້ສັບຊ້ອນພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ສອດຄ່ອງ, ທັງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດ-ຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່, ມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າທີ່ເປັນລາຍຮັບຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ: ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ພາຫະນະ ແລະ ອື່ນໆ...ຈຳກັດການອະນຸຍາດໃຫ້ຄໍ້າປະກັນນຳເອົາສິນຄ້າເຄື່ອງອອກຈາກສາງ ແລະ ດ່ານພາສີກ່ອນການແຈ້ງພາສີ, ພະນັກງານກໍເຮັດວຽກກະທັດຮັດ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ສ້າງເງື່ອນໄຂ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະ-ດວກໃຫ້ແກ່ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ທັງຕ້ານ ແລະ ສະກັດ ກັ້ນການລັກລອບສິນຄ້າໜີພາສີ, ອອກໃບເລັ່ງທວງໜີ້ຄ້າງມອບ ແລະ ຄ້າງຍື່ນແຈ້ງມອບອາກອນໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ. ປະຕິບັດການຊຳລະໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນກັບລະບຽບການ ໃນນີ້ກໍຕ້ອງລົງກວດກາບັນຊີປະຈຳປີ ແລະ ຂຶ້ນແຜນເປົ້າໝາຍກວດກາແບບໄວ, ລົງກວດກາສາງສິນຄ້າຕໍ່ກັບຫົວ ໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ເຫັນວ່າການຍື່ນແຈ້ງມອບອາກອນບໍ່ທັນສົມເຫດສົມຜົນກັບຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ແລະ ລົງກວດກາຊຸກຍູ້ການເກັບລາຍຮັບຄ່່າທຳນຽມ ແລະ ວິຊາການກໍຄືຈາກພາສີທີ່ດິນ.
ໃນ 5 ເດືອນ ປີ 2019 ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ 524.145 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 70,55% ຂອງແຜນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ເທົ່າກັບ 34,63% ຂອງແຜນການປີ ໃນນີ້ ລາຍຮັບພູດສູນກາງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງ 300.979 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 37,34% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ລາຍຮັບພູດຂອງທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດໄດ້ 223.166 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 31,45% ຂອງແຜນການປີ ໃນນີ້ ລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ 211,992 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນລັດ 11,174 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ ມີລາຍຮັບການຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ 193 ລ້ານກີບ.
ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ໃນ 5 ເດືອນປະຕິບັດໄດ້ 256,120 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 52,34% ຂອງແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ໃນນີ້ມີເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ ຕ່າງໆ 201.274 ຕື້ກີບ, ຈາກນີ້ກໍມີຈ່າຍເງິນນະໂຍບາຍ 13 ຕື້ກວ່າກີບ, ຈ່າຍບໍລິຫານ 11,953 ຕື້ກີບ, ຈ່າຍດັດສົມສົ່ງເສີມ 2,943 ຕື້ກີບ, ຈ່າຍລົງທຶນຂອງລັດ 26 ຕື້ກວ່າກີບ. ທ່ານ ກົງຈັກ ໜໍ່ແກ້ວ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບໄດ້ຕາມແຜນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ມີມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານໃນນີ້ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມທະວີການສຶກສາອົບຮົມການ ເມືອງແນວຄິດຕໍ່ກັບພະນັກງານຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແນໃສ່ບຸກທະລຸທາງດ້ານຈິນຕະນາການໃຫ້ແຂງແຮງບົນພື້ນຖານປັບປຸງແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ໂດຍຄະນະນຳການຊຸກຍູ້ລາຍຮັບຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາເມືອງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຕິດພັນກັບການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍຢູ່ພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຊຶ່ງຄາດຄະເນໝົດປີ 2019 ການເກັບລາຍຮັບໃນທົ່ວແຂວງໃຫ້ໄດ້ 1.370,145 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 90,53% ຂອງແຜນການປີ ໃນນີ້ ເປັນພູດຂອງສູນກາງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ 764.639 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 94,86%; ພູດຂອງແຂວງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ 605.506 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 85,59%ຂອງແຜນການ. (ຂ່າວ-ພາບ: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ)