ສາທາເຊກອງ ເອົາໃຈໃສ່ເຝົ້າລະວັງພະຍາດພາຍຫຼັງນ້ຳບົກແຫ້ງ


...

16.09.2019 9:06     

   ປັດຈຸບັນພະແນກສາທາ ລະນະສຸກ ແຂວງເຊກອງ ພວມຂຸ້ນຂ້ຽວໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ພ້ອມທັງເຝົ້າລະ ວັງພະຍາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງນ້ຳບົກແຫ້ງ ແນໃສ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ພະຍາດຖອກທ້ອງ, ຕີນເປື່ອຍ ແລະ ອື່ນໆ. ທ່ານ ພູຂັນ ຈັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງເຊກອງ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ ຜ່ານມາ ວ່າ: ນັບແຕ່ມື້ນ້ຳຖ້ວມເປັນຕົ້ນມາ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໄດ້ກະກຽມທີມງານລົງກວດສອບກ່ຽວກັບພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງນ້ຳບົກແຫ້ງ ຢູ່ບັນດາບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບ ຢູ່ 4 ເມືອງ ຢ່າງໃກ້ຊິດ, ແຕ່ງຕັ້ງທີມງານແພດເຄື່ອນທີ່ລົງສຸຂະສຶກສາໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນ ໃນການຮັກສາສຸ ຂະພາບ ໃນໄລຍະນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ຫຼັງນ້ຳຖ້ວມ, ແຕ່ງຕັ້ງທີມ ງານອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ລົງແກ້ໄຂສະພາບນ້ຳ, ວິດຖ່າຍ ແລະ ອື່ນໆ. ສຳລັບແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ຈະສືບຕໍ່ເຝົ້າລະວັງກໍລະນີສຸກເສີນ ໃນແຕ່ລະຈຸດ ບໍລິການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, ສືບຕໍ່ປະສານງານກັັບພາກ ສ່ວນ ຕ່າງໆ, ຂຽນແຜນງົບປະ ມານທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ບັນດາບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ໃນ 4 ຕົວເມືອງ, ວຽກງານໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ, ກະກຽມຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ສືບຕໍ່ຜະລິດນ້ຳສະອາດໃຫ້ປະຊາຊົນ. ທ່ານ ພູຂັນ ຈັນທະວົງ ຍັງໄດ້ສະເໜີຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກໍຄື ລັດຖະບານຂໍງົບປະມານໃນການຜະລິດນ້ຳດື່ມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ງົບປະມານຜະລິດນ້ຳກະຣໍລິນ ແລະ ພາຊະນະບັນຈຸ, ງົບປະມານແພດເຄື່ອນທີ່ໃຫ້ການບໍລິການສຸຂະພາບຢູ່ 4 ຕົວເມືອງ, ງົບປະມານເຄື່ອນໄຫວເກັບກຳຂໍ້ມູນຜົນກະທົບດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ຂໍຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ທີ່ຈຳເປັນ. (ຂ່າວ: ບຸນທົງ)