JDB ເຊັນສັນຍາກັບລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ

...

01.11.2019 9:13     

  ພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ກັບ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) ໃນວັນທີ 24 ຕຸລາຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 8 ສໍານັກງານໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ບຸນອູ້ມ ສີວັນເພັງ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ທ່ານ ວິໄລ ສີພະພອນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ມີບັນດາຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ທັງສອງຝ່າຍ, ຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງ EDL ເຂົ້າຮ່ວມ ຢ່າງພ້ອມພຽງ. ໃນພິທີຄັ້ງນີ້ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອ ກະພາບ ໃນການເປີດນໍາໃຊ້ບໍລິການຊໍາລະຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ທຸກປະເພດລູກຄ້າຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຜ່ານລະບົບຂອງທະນາຄານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍຜ່ານປ່ອງບໍລິການ Counter Teller, Mobile Banking ຫຼື ສາມາດຊໍາລະຜ່ານຜະລິດຕະພັນການບໍລິການອີເລັກໂຕຣ ນິກອື່ນໆຂອງທະນາຄານຮ່ວມ ພັດທະນາເຊັ່ນ: ຜ່ານແອັບ JDB Yes ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ. ຈຸດປະສົງ ໃນການເຊັນສັນຍາຄັ້ງນີ້, ແມ່ນສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ໃນການເພີ່ມຊ່ອງທາງ ເພື່ອຊໍາລະກະແສໄຟຟ້າ ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ປັດຈຸບັນ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຫຼາຍອົງກອນ ແລະ ຫຼາຍບໍລິສັດ ເພື່ອບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ຄົບວົງຈອນໃຫ້ກັບລູກຄ້າທຸກລະດັບຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ປະຕິບັດນະໂບຍາຍຕ່າງຝ່າຍ ຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ຕາມຄໍາຂວັນທີ່ວ່າ: "ເຕີບໃຫຍ່ໄປພ້ອມກັນ''. (ຂ່າວ-ພາບ: ຄໍາຕົ້ນ ວໍລະຈັກ JDB)