ຄະນະນຳ ສນຊ ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານກະສິກຳ ຢູ່ເຂດພັດທະນາ ໂຄງການເມືອງລ້ອງຊານ

...

22.11.2019 9:32     

  ທ່ານ ແກ້ວຈະເລີນ ເຊ່ຍ ຢິ້ງຢ່າງ ຄະນະປະຈຳສູນກາງ ແນວລາວສ້າງຊາດ (ສນຊ) ຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາ-ອົບຮົມ ໄດ້ນຳພາຄະນະວິຊາການກົມ ປູກຝັງ, ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳຈາກກະ ຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ລົງ ເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານກະສິກຳ, ສຳ ຫຼວດເນື້ອທີ່ຕົວຈິງຢູ່ພາກສະ ໜາມ ເຂດພັດທະນາໂຄງການ "ສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານສາ ມັກຄີປອງດອງຕິດພັນກັບການ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະ ຊາຊົນບັນດາຊົນເຜົ່າ" ຢູ່ບ້ານ ແກ່ວສາ ມີຈຸດສຸມໂພນສະຫວາດ (516) ເມືອງລ້ອງຊານ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ລະຫວ່າງວັນທີ 13-15 ພະຈິກຜ່ານມາ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສູນກາງ ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ກຸ່ມບໍ ລິສັດ ພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ ເພື່່ອ ສົ່ງເສີມການຜະລິດດ້ານກະສິ ກຳ, ເປັນສູນການຮຽນຮູ້ດ້ານ ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ແລະ ເພື່ອ ເປັນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍຕິດພັນ ກັບຂະບວນການສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານສາມັກຄີປອງດອງ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດໃຫ້ ເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ. ປັດຈຸບັນການດຳເນີນກິດ ຈະກຳຂອງໂຄງການແມ່ນສຳ ເລັດ ໂດຍພື້ນຖານການສ້າງ ສູນຝຶກອົບຮົມ, ຫ້ອງພັກ, ການ ບຸກເບີກ-ຈັດສັນເນື້ອທີ່ດິນປູກ ຝັງ, ສະຖານທີ່ລ້ຽງງົວ, ໝູ, ແບ້, ເປັດ, ໄກ່ ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ກິນ ໝາກຈຳນວນໜຶ່ງ... ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງ ຄະນະວິຊາການດ້ານກະສິກຳ ຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງດ້ານວິ ຊາການ ໃນການວາງແຜນການ ຮ່ວມກັນໃນອະນາຄົດກ່ຽວ ກັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກ ນິກ, ວິຊາການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຕົວຈິງຕາມແຜນການ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການທີ່ວາງ ໄວ້ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາ-ອົບຮົມ ໄດ້ພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກກັບ ແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງຮົ່ມ ແຂວງໄຊສົມບູນຕື່ມອີກ. (ຂ່າວ-ພາບ: ສນຊ)