ກຳມະບານສະຫວັນນະເຂດ ຈັດສຳມະນາ ການປົກປ້ອງແຮງງານ

...

25.11.2019 9:14     

  ສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຮ່ວມກັບ ກົມປົກປ້ອງແຮງງານ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາການປົກປ້ອງແຮງງານທັງໃນ ແລະ ນອກລະບົບ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ພະຈິກຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ພອນສານ ວິໄລເມັງ ຫົວໜ້າກົມປົກປ້ອງແຮງງານ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການອັອກຟາມ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແລກປ່ຽນ ຄຳຄິດ, ຄຳເຫັນ ໃນຫົວຂໍ້ ຄວາມຈຳເປັນໃນການປົກ ປ້ອງແຮງງານໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບທີ່ນອນຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບກໍໄດ້ມີການນຳສະເໜີບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະກຳມະການສາມຝ່າຍຂັ້ນແຂວງໃນການປົກປ້ອງແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ນອກລະບົບ, ລວມເຖິງຄະນະກຳມະການໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບແຮງງານໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພົບພໍ້ບັນຫາຫຍັງແດ່, ການປົກປ້ອງແຮງງານທີ່ແທດເໝາະ ຄວນເຮັດແນວໃດ. ພ້ອມກັນນັ້ນແຕ່ລະພາກສ່ວນກໍໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຫົວຂໍ້ຄຳຖາມດັ່ງກ່າວຢ່າງມີເນື້ອໃນ, ເຫດຜົນໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນອີງໃສ່ກົດໝາຍແຮງງານ ຂອງ ສປປລາວ ເປັນຫຼັກ, ການສ້າງນິຕິກຳຕ່າງໆ ລຸ່ມກົດ ໝາຍເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຕໍ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ ກໍ່ຄືຜູ້ອອກແຮງງານໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ. (ຂ່າວ-ພາບ:ວຽງສະໄໝ ຊົມຊອບ)