ຄຄຊ ຕີລາຄາຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານປະຈຳປີ


...

05.11.2018 10:52     

   ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ຄັ້ງທີ II ປະຈໍາປີ 2018 ໄດ້ສຳເລັດລົງໃນວັນທີ 26 ກັນຍານີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ປະທານ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນກອງປະຊຸມ ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ ຄຄຊ ຄັ້ງທີ I ປີ 2018 ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລືບາງໜ້າວຽກທີ່ສຳ ຄັນ ໂດຍມີການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ ຄຄຊ ຄັ້ງຜ່ານມາ; ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງຮັບຟັງການລາຍງານການຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ສຄຄຊ ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2018, ການຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ຕລຊລ) ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2018, ຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການກະກຽມສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບສາກົນ (IOSCO), ຜ່ານຮ່າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ສະບັບປັບປຸງ, ການກະກຽມອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ຈົດທະບຽນຂອງ 1 ບໍລິສັດ, ຜົນສໍາເລັດການຂາຍຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດມະຫາທຶນເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ບໍລິສັດລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ເຊິ່ງສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ທັງໝົດ 39,6 ຕື້ກີບ; ການປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ, ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການນໍາເອົາພັນທະບັດລັດຖະບານເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ການປັບປຸງແຈ້ງການຂອງ ຄຄຊ ສະບັບເລກທີ 014/ຄຄຊ ລົງວັນທີ 25 ທັນວາ 2013 ວ່າດ້ວຍການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ສໍາລັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນ; ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຍັງຕ້ອງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ມີມາດຕະຖານສາກົນ. ທ່ານປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຍັງເນັ້ນໃຫ້ບັນດາຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໂດຍສະເພາະສຳນັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ແລະ ບັນດາຜົນງານທີ່ດີເດັ່ນຂອງ ຄຄຊ ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ແລະ ພ້ອມກັນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນກອງປະຊຸມໃນເທື່ອນີ້ໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ ບົນພື້ນຖານເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ລວມຂອງຊາດ, ຂອງທຸກພາກສ່ວນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ແນໃສ່ສ້າງຊາດ ແລະ ພັດທະນາ. (ຂ່າວ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ, ພາບ:ນ.ວັນປະເສີດ)