ນາຍົກ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການເຕີບໂຕເສດຖະກິດອາຊຽນ


...

    

   ບັນດາຜູ້ນຳອາຊຽນ ຮ່ວມກັບອົງການການເງິນສາກົນ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ໄດ້ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື ເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ກໍຄືການຊຸກຍູ້ເຕີບໂຕ ດ້ານເສດຖະກິດພາຍໃນອາຊຽນ ເພື່ອບັນລຸວາລະ 2030 ຂອງ ສປຊ. ໃນວັນທີ 11-12 ຕຸລານີ້ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ພ້ອມຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ນຳອາຊຽນ ກັບ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການກອງທຶນການເງິນສາກົນ, ປະທານທະນາຄານໂລກ ແລະ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດພາຍ ໃຕ້ຫົວຂໍ້ "ບັນລຸເປົ້າໝາຍການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ດ້ານການພັດທະນາ ໂດຍ ການຮ່ວມມືກັນໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ", ຈັດຂຶ້ນທີ່ບາຫຼີ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍໂດຍ ການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ໂຈໂກ້ ວີໂດໂດ້ ປະທານາ ທິບໍດີອິນໂດເນເຊຍ ໃນນາມເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມກອງທຶນການເງິນສາກົນ ແລະ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ປະຈຳປີ 2018 ແລະ ທ່ານ ລີ ຊຽນລົງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສິງກະໂປ ໃນນາມປະທານໝູນວຽນອາຊຽນ. ກອງປະຊຸມພົບປະຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ກໍຄືການຊອກຫາຊ່ອງທາງ ແລະ ມາດຕະການຮ່ວມກັນ ໃນການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ ທາງດ້ານເສດຖະກິດພາຍໃນອາຊຽນ ແລະ ການຮ່ວມມື ເພື່ອບັນລຸວາລະ 2030 ເພື່ອການພັດທະ ນາແບບຍືນຍົງ. ໃນນັ້ນ,ບັນ ດາຜູ້ນຳອາຊຽນ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ແລະ ບົດບາດຂອງອົງການການເງິນສາກົນ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດສະມາ ຊິກ ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ ຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການເຕີບ ໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແນໃສ່ຫຼຸດ ຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນດ້ານ ການພັດທະນາພາຍໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນກໍຄື ໃນພາກພື້ນ. ໃນໂອກາດກອງປະຊຸມ ນີ້ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ຢາໍ້ຄືນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ໃນການເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ຊຶ່ງລັດ ຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວິໄສທັດ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ 2025 ແລະແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ສຳລັບສົກ 2016-2020. ດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ການເງິນກໍໄດ້ມີການວາງນະໂຍບາຍ ແລະກົນ ໄກໃນການຊຸກຍູ້ ເພື່ອຮັກສາ ສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະ ກິດມະຫາພາກ, ປັບ ປຸງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກອົງ ການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກອງທຶນການເງິນສາກົນ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາ ຊາດ. (ຂ່າວ: ກົມຂ່າວ)