ການປະຕິຮູບວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ປີ 2019-2020 ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຮອບດ້ານ


...

27.09.2019 10:39     

   ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບສະພາບການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ກັນຍາຜ່ານມາ ທີ່ກະຊວງການເງິນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນ ຕີກະຊວງການເງິນ, ມີຄະນະສະພາບໍລິຫານ, ກຳມະການສະພາບໍລິຫານຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
    ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ເປັນການປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຂອງບັນດາຕົວແທນ, ບັນດາສະພາບໍລິຫານ, ຜູ້ອຳນວຍການຂອງລັດວິສາຫະກິດ ເພື່ອກຳນົດທິດທາງມາດຕະການຕົວຈິງຍົກສູງປະສິດທິພາບ ປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເປັນກຳລັງແຮງປະກອບສ່ວນຊ່ວຍຊຸກຍູ້ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ສືບຕໍ່ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ.
    ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ພູເຂົາຄຳ ວັນນະວົງໄຊ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບັນດາວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນທີ່ລັດຖະບານຖືຫຸ້ນ 100% ຈະມີສະພາບໍລິຫານທີ່ເປັນອົງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕາມລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍກຳນົດໄວ້, ສ່ວນລັດຖະບານຖືຫຸ້ນຫຼາຍກວ່າ 50% ຂຶ້ນໄປຈະມີກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຫຸ້ນທີ່ເປັນອົງການສູງສຸດໃນການຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ຂະແໜງການຕາງໜ້າລັດຖະບານໃນນາມຜູ້ຮ່ວມລົງທຶນຈະມີຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງລັດທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຕາມຂັ້ນຕອນຂອງການແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທີ່ຕາງໜ້າຝ່າຍລັດຖະບານທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຫຸ້ນຕາມກໍລະນີທີ່ເໝາະສົມ.
    ນັບແຕ່ປີ 2015-2019 ເປັນຕົ້ນມາກະຊວງການເງິນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະພາບໍລິຫານ, ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງລັດຢູ່ໃນບັນດາວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນຈຳນວນ 100 ກວ່າຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນມີທັງໝົດ 187 ຫົວໜ່ວຍ, ມີທຶນຈົດທະບຽນຈຳນວນ 225.495 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ, ມີວິສາຫະກິດ (ລັດຖືຫຸ້ນແຕ່ 51%-100%) ຈຳນວນ 133 ຫົວໜ່ວຍ, ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງສູນກາງ 57 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຂຶ້ນກັບທ້ອງຖິ່ນ 76 ຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ 49% ລົງມາມີຈຳນວນ 54 ຫົວໜ່ວຍ.
    ສຳລັບວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນທີ່ກະຊວງການເງິນຄຸ້ມຄອງມີຈຳນວນ 60 ຫົວໜ່ວຍ, ມີມູນຄ່າຊັບສິນທັງໝົດປະມານ 113.315 ຕື້ກີບທຽບເທົ່າ 80,51% ຂອງຈີດີພີ (GDP) ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງບັນດາວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນມີຈຳນວນ 37.248 ຕື້ກີບ (ສູງກວ່າລາຍຮັບງົບປະມານພາຍໃນຂອງລັດ 0,65 ເທື່ອໃນປີ 2017 ຈໍານວນ 22.824 ຕື້ກີບ) ລວມລາຍຈ່າຍທາງທຸລະກິດຈຳນວນ 35.901 ຕື້ກີບ (ສູງກວ່າລາຍຈ່າຍງົບປະມານພາຍໃນຂອງລັດໃນປີ 2017 ຈຳນວນ 30.736 ຕື້ກີບ). ໃນນັ້ນ, ວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນສາມາດສ້າງກຳໄລສຸດທິຈຳນວນ 1.346 ຕື້ກີບ, ມອບເງິນປັນຜົນໃຫ້ລັດຈຳນວນ 909 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0,65% ຂອງ (GDP) ຫຼືເທົ່າກັບ 3,98% ຂອງລາຍຮັບງົບປະມານໃນປີດຽວ.
    ຜ່ານການປະເມີນປະສິດທິຜົນທາງດ້ານການເງິນຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນລັດວິສາຫະກິດ 100% ມີທັງໝົດ 40 ຫົວໜ່ວຍ, ມີປະສິດທິຜົນດີ 7 ຫົວໜ່ວຍ, ມີປະສິດທິຜົນປານກາງ 14 ຫົວໜ່ວຍ, ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ 19 ຫົວໜ່ວຍ, ລັດວິສາຫະກິດ 51-99% ມີທັງໝົດ 5 ຫົວໜ່ວຍ, ມີປະສິດທິຜົນດີ 4 ຫົວໜ່ວຍ, ມີປະສິດທິຜົນປານກາງ 1 ຫົວໜ່ວຍ, ລັດວິສາຫະກິດ 49% ລົງມາມີທັງໝົດ 15 ຫົວໜ່ວຍ, ມີປະສິດທິຜົນດີ 5 ຫົວໜ່ວຍ, ມີປະສິດທິຜົນປານກາງ 3 ຫົວໜ່ວຍ, ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ 7 ຫົວໜ່ວຍ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດມີປະສິດທິຜົນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມທິດການປັບປຸງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຖົມຂຸມຂອງລັດຖະບານຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.
    ການພັດທະນາ ແລະ ປະ ຕິຮູບວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນໃນປີ 2019-2020 ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຫຼາຍບັນຫາພ້ອມທັງສະເໜີປັບປຸງຮອບດ້ານບັນດາລັດວິສາຫະກິດໃນປີ 2019 ມີ 4 ຫົວໜ່ວຍຄື: ລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ, ລັດວິສາຫະກິດ ກໍ່ສ້າງທາງເລກ 8, ລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ, ລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 2, ສະເໜີຫັນໄປຮ່ວມທຶນ 3 ຫົວໜ່ວຍຄື: ລັດວິສາຫະກິດໄປສະນີລາວ, ລັດວິສາຫະກິດ ບໍລິການກະສິກໍາ, ລັດວິສາຫະກິດ ຝຸ່ນຊີວະພາບດົງຊຽງດີ, ສະເໜີໂຮມຕົວເຂົ້າກັນ 4 ຫົວໜ່ວຍຄື: ລັດວິສາຫະກິດ ລາວຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ລັດວິສາຫະກິດສະໜອງວັດຖຸເຕັກ ນິກ, ລັດວິສາຫະກິດລ້ານຊ້າງພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ລັດວິສາຫະກິດ ການຄ້າສາກົນລາວບໍລິການ, ສະເໜີໄປສູ່ຮູບການອື່ນ, ຂາຫຸ້ນອອກບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ 4 ຫົວໜ່ວຍຄື: ລັດວິສາຫະກິດ ຝ້າຍລາວ, ບໍລິສັດ ເປໂຕຣລາວ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວລາວອິນເຕີ, ບໍລິສັດ ຫົງລິນລໍາເບີ ຈຳກັດ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດັ່ງກ່າວດຳເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ເຫັນຄວນຂາຍຫຸ້ນອອກບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ.
    ຢາງໃດກໍຕາມໃນໄລຍະຜ່ານມາພັກ-ລັດຖະບານ ກໍກະຊວງການເງິນໂດຍສະເພາະແມ່ນກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ກະຊວງການເງິນເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບັນດາວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສາມາດສ້າງກຳໄລ. ປັດຈຸບັນລັດວິສາຫະກິດທີ່ກຳລັງດຳເນີນການປັບປຸງມີ 9 ຫົວໜ່ວຍຄື: ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ, ການບິນລາວ, ລ້ານຊ້າງພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ລາວຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ການຄ້າສາກົນລາວບໍລິການ, ດາຟີ, ວິສະວະກຳນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ.
(ຂ່າວ-ພາບ: ກະຊວງການເງິນ) (ຂ່າວ: ສີວັນ)