ນາຍົກ ຮຽກຮ້ອງພາກລັດ ພ້ອມກັນປົດລ໋ອກໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອແຂ່ງຂັນໃນຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0

14.11.2019 9:45     

  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກລັດ-ທຸລະກິດ ຈົ່ງພ້ອມກັນຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ພ້ອມປົດລ໋ອກອຸປະສັກ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ເນັ້ນບໍລິການປະຕູດຽວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວຄັ້ງທີ 12 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ພະຈິກຜ່ານມາ ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາລັດ ຖະມົນຕີ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກລັດ-ພາກທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ອຸເດດ ສຸວັນນະວົງ ປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອຊ) ໄດ້ກ່າວວ່າ: ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດ ຖະກິດໂລກມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຈາກ 3% ໃນປີ 2018 ມາເຫຼືອ 2,3% ໃນປີ 2019. ສະພາບເສດຖະກິດລາວກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນຈາກທີ່ເຄີຍຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 8% ໃນຊຸມປີຜ່ານມາກໍເຫຼືອ 6,5% ໃນປີ 2019. ທ່ານກ່າວວ່າ: ເຖິງວ່າເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໃນຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0 ແຕ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ ຍັງນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການຍັງຕໍ່າ ຕ້ອງມີການປັບປຸງ ເພື່ອໃຫ້ລະ ບົບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຂອງລາວໄດ້ເຊື່ອມໂຍງລະ ບົບພາກພື້ນ ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ລະບົບ ICT ເສດຖະກິດລາວກໍ ບໍ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບເສດ ຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້ ຊຶ່ງຈະເປັນອຸປະສັກໃນການລົງທຶນ ແລະ ການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ສປປລາວ ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດເປັນຕົ້ນແມ່ນ

1. ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຍັງອ່ອນນ້ອຍ.

2. ກໍາລັງແຮງງານຍັງອ່ອນ, ມີລະດັບການສຶກສາ ແລະ ທັກສະທີ່ຈໍາກັດ.

3. ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວຍັງບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ.

4. ຄວາມສາມາດ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດແມ່ນຍັງຈໍາກັດ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດໃຫ້ເປັນໄປຕາມກົນໄກຕະຫຼາດຍັງຊັກຊ້າ.

5. ພາກທຸລະກິດ ສປປ ລາວ ຍັງອ່ອນແອ ບໍ່ມີທັກສະ ການແຂ່ງຂັນທີ່ພຽງພໍ, 98% ແມ່ນຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາ ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.

6. ສປປ ລາວ ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ໂຄງປະ ກອບການຄ້າ-ການລົງທຶນຍັງຕິດພັນກັບປະເທດອ້ອມຂ້າງ, 60% ຂອງການສົ່ງອອກແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ.

7. ຕົ້ນທຶນການຜະລິດອຸດສາຫະກຳຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງສູງ ຖ້າທຽບໃສ່ປະເທດອ້ອມຂ້າງ. ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ພາບລວມຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານໃນໄລຍະ 4 ປີຜ່ານມາ ພ້ອມດຽວກັນທ່ານນາຍົກກໍຍົກໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພາກລັດ- ທຸລະກິດຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນນະ ໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມື, ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພາກທຸລະກິດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານຊ່ວຍປົດລ໋ອກຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກສິ່ງກີດຂວາງຂອງພາກທຸລະກິດ ພ້ອມທັງຊ່ວຍສົ່ງເສີມ, ອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອສ້າງກາ ລະໂອກາດ ໃນການດໍາເນີນທຸ ລະກິດໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ, ສະ ດວກ ຂຶ້ນ, ມີຫຼັກການ ແລະ ມີການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຢ່າງແທ້ຈິງ. ພວກເຮົາຕ້ອງ ເນັ້ນໃສ່ຄຸນນະພາບໃນການບໍລິ ຫານວຽກງານເນັ້ນໃສ່ຄວາມ ໂປ່ງໃສໃນການຮັບໃຊ້ປະຊາ ຊົນ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບປະເທດເພື່ອນມິດໄດ້ ໃນຍຸກ ອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ພວກເຮົາຕ້ອງມີການປັບຕົວຍຸກແຫ່ງ ປັນຍາປະດິດ.

ການປັບປຸງອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຕ້ອງເອົາພຶດ ຕິກໍາໄປຄຽງຄູ່ກັບນິຕິກໍາຂໍໃຫ້ ພາກທຸລະກິດເປັນຫູເປັນຕາສົ່ງຂ່າວໃຫ້ລັດຖະບານ ຊຶ່ງໄດ້ມອບໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເປັນໃຈກາງບໍລິການປະຕູດຽວ ຊຶ່ງເຫັນວ່າຍັງບໍ່ຫຼ່ຽນໄຫຼເທົ່າທີ່ຄວນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຜ່ານມາຍັງມີຫຼາຍ ພາກສ່ວນໄປກ່ຽວ ຂ້ອງ ສະນັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ມີຫຼາຍພາກສ່ວນມາກ່ຽວ ຂ້ອງຕ້ອງໃຫ້ປະຕູດຽວແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພາກທຸລະກິດ. ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ບັນ ດາບັນຫາຕ່າງໆນັ້ນ, ພວກເຮົາ ມີນິຕິກໍາເປັນບ່ອນອີງ ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສະນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຕ້ອງມີວິໄນ ຄຽງຄູ່ກັນໄປ. ຕ້ອງສ້າງເງື່ອນ ໄຂ, ກະຈາຍລາຍຮັບລົງສູ່ທ້ອງ ຖິ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍຊາວຊົນນະບົດໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ສໍາລັບທຶນສົ່ງເສີມເອັສເອັມອີ ໃນປັດຈຸບັນເຮົາມີແຫຼ່ງທຶນສະ ໜັບສະໜູນ. ສະນັ້ນ, ຂະແໜງ ການກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງສ້າງເງື່ອນ ໄຂໃຫ້ພາກທຸລະກິດໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ມີຂັ້ນຕອນທີ່ຮັດກຸມ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນໜີ້ NPL.

ພ້ອມດຽວກັນ ພວກເຮົາຕ້ອງຫັນສູ່ການຜະລິດ ເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າລວມທັງສົ່ງ ເສີມໃຫ້ມີການສົ່ງອອກ, ພາກ ທຸລະກິດຕ້ອງຫັນປ່ຽນຕົນເອງລົງເລິກເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ຮອງປະທານ ສຄອຊ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ບັນຫາທີ່ເປັນບຸລິມະສິດທີ່ ກອງເລຂາກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວໄດ້ສັງລວມຈາກພາກ ທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດຈາກກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວໃນຄັ້ງຜ່ານມາ ລວມມີ 23 ບັນຫາຫຼັກ ມາຮອດປັດ ຈຸບັນກໍຄືກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ ຄັ້ງທີ 12 ສາມາດແກ້ໄດ້ 7 ບັນຫາ ແລະ ມີຫຼາຍບັນຫາກໍຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ໃນໄວໆນີ້. (ຂໍ້ມູນຈາກໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ)