JDB ສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນໝາຍເລກ 1

18.11.2019 10:38     

  ພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນວຽງຈັນ ໝາຍເລກ I ແຕ່ບຶງ ທາດຫຼວງ-ດົງໝາກຄາຍ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ AIF ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ພະຈິກຜ່ານມາ ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ເອກະພັນ ພະພິທັກ ປະທານສະພາ ບໍລິຫານ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ມີທ່ານ ສູນທອນ ຈັນທະວົງ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ, ຝ່າຍກຸ່ມບໍລິສັດ AIF ມີທ່ານ ລິດທິກອນ ພູມມະສັກ ປະ ທານສະພາບໍລິຫານ ກຸ່ມບໍລິສັດ AIF, ທ່ານ ສົມບູນ ມະໂນລົມ ຮອງປະທານ ກຸ່ມບໍລິສັດ AIF ,ມີ ທ່ານ ລີມ ໄວຮຸງ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານ BIC ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານ ວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງຝ່າຍ ເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນພິທິ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນລົງນາມ ວ່າດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນທຶນ ໃຫ້ແກ່ໂຄງ ການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ ໝາຍເລກ 1 (ແຕ່ບຶງທາດຫຼວງ ຫາ ດົງໝາກຄາຍ) ຊຶ່ງລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ວິໄລ ສີພະພອນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ທ່ານ ພຶດສະພາ ພູມມະສັກ ຮອງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ AIF ທັງເປັນປະທານ ບໍລິສັດທາງດ່ວນ ວຽງຈັນໝາຍເລກ 1. ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມແຜນພັດທະນາ ຂອງລັດຖະບານລາວ ໂດຍສະເພາະເສັ້ນທາງນະຄອນຫຼວງ ຊຶ່ງເປັນການພັດທະນາກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສໍາຄັນ ຂອງນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານ ພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ, ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບການຂົນສົ່ງ ໃນຕົວເມືອງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດ ໃນຖະໜົນ ເຮັດໃຫ້ການສັນ ຈອນ ໃນຕົວເມືອງ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ວ່ອງໄວກວ່າເກົ່າ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍເປັນການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສັ້ນທາງ ກໍຄືດ້ານວັດທະນະທໍາ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວຽກງານຂະແໜງການອືື່ນໆ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເພີ່ມຂຶ້ນ, ເສັ້ນທາງດ່ວນຈະເລີ່ມຈາກບຶງທາດຫຼວງ ຫາດົງໝາກຄາຍ ຊຶ່ງມີໄລຍະທາງ 13,30 ກິໂລແມັດ ແລະ ການສໍາປະທານ 50 ປີ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ມີຄວາມຍິນດີ ໃຫ້ການຮ່ວມມື ໃນການສະໜັບສະໜູນທຶນ ເພື່ອກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ ໝາຍເລກ 1 ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄໍາຂວັນຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ "ເຕີບໃຫຍ່ໄປພ້ອມກັນ". (ຂ່າວ: ຄໍາຕົ້ນ ວໍລະຈັກ)