ມີເສັ້ນທາງການພັດທະນາໄວຂຶ້ນ


...

    

ໂດຍ : ສ. ນົງລາດ

ຈາກຕົວເມືອງໄກ ສອນ ພົມວິຫານໄປຕາມເສັ້ນ ທາງເລກທີ 13 ສາຍໃຕ້ຮອດ ບ້ານຫຼັກ 35 ລ້ຽວຊ້າຍເຂົ້າສູ່ ເສັ້ນທາງໄປເມືອງຈຳພອນບໍ່ ຮອດ 30 ນາທີ ກໍລ້ຽວຊ້າຍໄປ ຕາມເສັ້ນທາງປູຢາງໃໝ່ເຂົ້າ ໄປ 18 ກິໂລແມັດມີປ້າຍບອກ ວ່າບ້ານດົງເມືອງ ຫຼື ວ່າຫຼາຍ ທ່ານເອີ້ນວ່າ: ດົງລີງນັ້ນເອງ. ເມື່ອຮອດບ້ານດັ່ງກ່າວຖ້າໄປ ຊື່ກໍຈະຮອດຫ້ວຍແກ້ວແຕ່ຖ້າ ລ້ຽວຂວາຫາດົງລີງ ເມື່ອໄປ ເລີຍປະມານສາມກິໂລແມັດກໍ ຈະເຖິງຫໍໄຕ ບ້ານໜອງລຳຈັນ ເມືອງຈຳພອນ ແຂວງສະຫວັນ ນະເຂດ ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວນີ້ ຜ່ານຫຼາຍບ້ານ ແລະ ມີທາງ ຕັດລັດໃສ່ເຊໂນຖ້າລ້ຽວຊ້າຍ ຕື່ມກ່ອນຈະເຖິງຝາຍສຸຍທີ່ ເປັນທະເລນ້ຳບໍ່ໄຫຼຂອງຊາວ ເມືອງຈຳພອນກໍຄືຊາວບ້ານ ສະຄຶນທີ່ໃຊ້ສັບຄຳເວົ້າສຳນຽງ ສຽງສະຫວັນແບບສີເຢີ້ນເຢື້ນ ເປັນເສັ້ນທາງສຳຄັນທີ່ຕັດ ຜ່ານອູ່ເຂົ້າອູ່ປາທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ສຸດສາຍຕາ. ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ໄດ້ ວ່າ: ລະດູຝົນຜ່ານມາເສັ້ນທາງ ນີ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງມາແຕ່ບໍ່ທັນແລ້ວ ເທື່ອກັບມາເທື່ອນີ້ (10/2/ 2017) ຍັງເຫັນການສືບຕໍ່ກໍ່ ສ້າງໄປອີກໃກ້ຈະຮອດຫ້ວຍ ແກ້ວແລ້ວຄິດວ່າກ່ອນລະດູ ຝົນອາດຈະສຳເລັດ. ປະຊາຊົນ ຫຼາຍໆບ້ານທີ່ມີເສັ້ນທາງຜ່ານ ໄດ້ສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ອອກມາວ່າ: ດີໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກ ສະບາຍໃນການທ່ອງທ່ຽວໄປ ມາໂດຍສະເພາະແມ່ນການ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າກະສິກຳລົງສູ່ ແຂວງໄວກວ່າເກົ່າ. ດ້ານໜຶ່ງ ກໍວ່າມັນເປັນການດຶງດູດນັກ ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມາເມືອງຈຳພອນ ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຊົມທະເລນ້ຳຈືດ ສຸຍ,ໜອງປາຜາ, ດົງລີງ, ຫໍໄຕ ແລະ ອື່ນໆ. ແນ່ນອນວ່າໄປ ຄຽງຄູ່ກັບການໄດ້ຮັບເສັ້ນທາງ ໃໝ່ທີ່ເປັນຂວັນໃຈນີ້ຄວາມ ເປັນຫວ່ງກໍຍັງມີຢູ່ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຊາວນາທີ່ບໍ່ແມ່ນວິສະ ວະກອນຂົວທາງຈຳນວນໜຶ່ງ ໃຫ້ຂໍ້ຄິດວ່າທາງປູຢາງເປັນ ແລດຢາງບາງຍ່ານບ່າທາງ ນ້ອຍສູງຊັນສັນຫຼັງທາງຄັບ ແຄບອາດເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການເກີດອຸປະຕິເຫດ, ເປ່ເພ ໄວບໍ່ກຸ້ມກັບຄ່າລົງທຶນໄປ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງເສັ້ນທາງໃນ ອະນາຄົດຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນ ເທິງລົງກວດກາຕິດຕາມຄືນ ໃນຍາມກໍ່ສ້າງ ແລະ ກ່ອນພິ ທີມອບ-ຮັບເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ. ຢ່າງໃດກໍດີ, ລວມຄວາມ ແລ້ວການພັດທະນາຊົນນະ ບົດລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນພວມດຳເນີນ ໄປຢ່າງເປັນຂະບວນກວ້າງ ຂວາງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດນັບທັງຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ກໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາ. ອັນນີ້ ແຫຼະເພິ່ນວ່າ: ມີແຕ່ພາຍໃຕ້ ລະບອບໃໝ່ ແລະ ພາຍໃຕ້ ການນຳພາຂອງພັກເຮົາເທົ່າ ນັ້ນປະເທດຊາດຈຶ່ງໄດ້ຮັບ ການພັດທະນາປະຊາຊົນມີຊີ ວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນຄືແນວ ນີ້.