ທ່ານທູດລາວ ຮ່ວມພິທີໄຂຊຸດອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ການແພດລາວ


...

ເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້, ຢູ່ທີ່ພະລາຊະວັງດູສິດ ສະໜາມ ເສືອປ່າ ລາຊະອານາຈັກໄທ; ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫຼີ ບຸນຄ້ຳ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ ເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ໃນພິທີໄຂຊຸດຝຶກອົບຮົມເຕັກ ໂນໂລຊີທາງການແພດ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ສຳລັບບຸກ ຄະລາກອນການແພດ ຈາກ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານ ດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍທ່ານ ສາສະດາຈານ ກຽດຕິມະສັກ ໄກສິດ ຕັນຕິສິຣິນ ທີ່ປຶກສາ ໂຄງການຕາມພະຣາດຊະດຳລິ ສົມເດັດພະເທບ ພະຣັດຣາຊະ ສຸດາ ສະຫຍາມບໍຣົມຣາຊະ ກຸມມາຣີ, ທ່ານ ນາງ ຈິດກະເສມ ຕັນຄິຣີ ຮອງອະທິບໍດີ ກົມຄວາມ ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງປະເທດກະ ຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ລາ ຊະອານາຈັກໄທ, ທ່ານຮອງ ສາສະດາຈານ ປຣິຊາ ສູນ ທະຣານັນ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລມະຫິດົນ. ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກ ອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອ ເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ໃນການກວດ, ວິໄຈການປິ່ນປົວ ພະຍາດ, ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ, ການໃຊ້ຢາ, ການບໍລິຫານງານ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການ ໂພຊະນາການ ແລະ ການຈັດ ການດ້ານສຶກສາ ເພື່ອເພີ່ມທັກ ສະ ໃນການດຳເນີນງານເປັນ ທີມ ແລະ ການພັດທະນາວຽກ ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກ ສະໃນການຂຽນ ແລະ ນຳສະ ເໜີຜົນງານທາງວິຊາການ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ມີໂອກາດແລກປ່ຽນຄວາມ ຮູ້ ແລະ ປະສົບການ. ໃນໂອກາດຂຶ້ນກ່າວປາ ໄສໄຂພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະ ລັດຖະທູດໄດ້ສະແດງຄວາມ ຂອບໃຈຕໍ່ສຳນັກງານພະລາ ຊະວັງ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນຂອງ ໄທທີ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຊຸດ ຝຶກອົບຮົມອັນມີຄວາມໝາຍ ນີ້ຂຶ້ນ ໂດຍທ່ານກ່າວວ່າ: ຮູ້ສຶກ ດີໃຈ ແລະ ເປັນກຽດຢ່າງສູງທີ່ ໄດ້ຮັບການເຊີນເຂົ້າຮ່ວມໃນພິ ທີໄຂຊຸດຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ການແພດ ແລະ ສາທາລະນະ ສຸກ ຈາກ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງເປັນ ໂຄງການ ພະລາຊະດຳລິ ຂອງ ສົມເດັດພະເທບ ພະຣັດຣາຊະ ສຸດາ ສະຫຍາມບໍຣົມຣາຊະ ກຸມມາຣີ, ໂດຍໃນປີນີ້ເປັນຊຸດ ທີ 19, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 69 ຄົນ ກວມເອົາ 10 ສາຂາ ເຊັ່ນ: ສັນລະຍະສາດ, ວິສັນນິ ວິທະຍາ (ວາງຢາສະຫຼົບ), ພະ ຍາບານສາດ, ທັນຕະແພດສາດ, ເພຊັດສາດ, ເຕັກນິກການແພດ, ກາຍຍະບຳບັດ, ໂພຊະນາການ ແລະ ແພດສາດສຶກສາເປັນຕົ້ນ ຊຶ່ງທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນລ້ວນແຕ່ ເປັນຫົວຂໍ້ສຳຄັນທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ການພັດທະນາວຽກງານດ້ານ ການແພດ ແລະ ສາທາລະນະ ສຸກ ຕະຫຼອດຮອດການພັດທະ ນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະ ຊາຊົນຕໍ່ໄປ. ທ່ານທູດຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງ ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ ເພື່ອນຳເອົາປະເທດໃຫ້ອອກ ຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ຊຶ່ງ ຖືເອົາຂະແໜງການສາທາລະ ນະສຸກເປັນບຸລິມະສິດໜຶ່ງຂອງ ລັດຖະບານ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ 3 ປັດໄຈຄື: ພັດທະນາໂຮງໝໍ, ການສະໜອງອຸປະກອນການ ແພດ ແລະ ພັດທະນາອຸປະກອນ ທາງການແພດ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ໂຄງການຝຶກອົບຮົມເທື່ອນີ້ ຈຶ່ງ ເປັນໂຄງການທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງ ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດການ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງ ສປປ ລາວ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຈະເປັນ ໂອກາດອັນດີໃຫ້ແກ່ບັນດາພະ ນັກງານຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມາ ຈາກແຂວງຕ່າງໆໄດ້ສຶກສາ ແລະ ຮຽນຮູ້ ດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພາກ ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຈາກບັນດາຄູອາ ຈານຜູ້ມີປະສົບການສູງຂອງໄທ. ພາຍຫຼັງທີ່ສຳເລັດການເຂົ້າຝຶກ ອົບຮົມແລ້ວ ຈະນຳເອົາຄວາມ ຮູ້ທີ່ໄດ້ເກັບກ່ຽວນັ້ນ ໄປປັບໃຊ້ ໃນການໃຫ້ການບໍລິການປິ່ນ ປົວປະຊາຊົນ ຕາມແຕ່ລະທ້ອງ ຖິ່ນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ. ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານເອກ ອັກຄະລັດຖະທູດ ຍັງໄດ້ຖືໂອ ກາດນີ້ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນ ຄຸນຢ່າງສູງມາຍັງ ສົມເດັດພະ ເທບ ພະຣັດຣາຊະສຸດາ ສະ ຫຍາມບໍຣົມຣາຊະກຸມມາຣີ ທີ່ ໄດ້ຊົງໂປດຈັດຕັ້ງໂຄງການຝຶກ ອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຂໍ ຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ສຳນັກ ງານພະລາຊະວັງ, ກົມຄວາມ ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງປະເທດ, ກະ ຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ມະ ຫາວິທະຍາໄລມະຫິດົນ ທີ່ໄດ້ ສືບຕໍ່ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມທີ່ເປັນ ປະໂຫຍດສູງອີກຄັ້ງໜຶ່ງແກ່ບຸກ ຄະລາກອນ ດ້ານການແພດ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມນີ້ກໍຂໍ ອວຍພອນໄຊໃຫ້ແກ່ບັນດາ ທ່ານທັງຫຼາຍ, ບັນດານັກຝຶກ ອົບຮົມ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ້ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງທຸກທ່ານຈົ່ງມີພະລາ ນາໄມສົມບູນ ແລະ ປະສົບຜົນ ສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານທຸກ ປະການ. ຊຸດອົບຮົມຄັ້ງນີ້ຈະດຳເນີນ ໄປຈົນເຖິງວັນທີ 29 ມີນາ 2017 ລວມທັງໝົດ 6 ອາທິດ. ໂຄງການຕາມພະຣາດຊະດຳລິ ສົມເດັດພະເທບ ພະຣັດຣາຊະ ສຸດາ ສະຫຍາມບໍຣົມຣາຊະ ກຸມມາຣີ ເລີ່ມມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ແຕ່ລະຊຸດອົບຮົມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ບໍ່ຕ່ຳກ່ວາ 55 ຄົນ ລວມທັງໝົດ ມີ 800 ກ່ວາຄົນ.