ມາດຕະຖານວີດີໂອ ສ້າງໃຫ້ໂລກ ເປັນເວທີດຽວກັນ
(ບົດຖະແຫຼງຂອງ ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ປະທານສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ເນື່ອງໃນວັນມາດຕະຖານໂລກ 14 ຕຸລາ 2019)


15.10.2019 9:54     

   ຮຽນ: - ບັນດາທ່ານຜູ້ນໍາພັກ-ລັດທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງ! - ບັນດາທ່ານ ພະນັກ ງານນັກຮົບປະຕິວັດອາວຸໂສ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນ ຄວ້າ, ນັກຮຽນຮູ້ປັນຍາຊົນຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ທີ່ຮັກແພງທັງຫຼາຍ.
     ວັນທີ 14 ຕຸລາ ແມ່ນວັນມາດຕະຖານໂລກ ໄດ້ໜູນວຽນມາບັນຈົບຄົບຮອບ 72 ປີ. ໃນປີ 2019 ນີ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອົງການມາດຕະຖານສາກົນ (ISO) ໃນທົ່ວໂລກ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດັ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນທີ່ອົງການມາດຕະຖານສາກົນວາງອອກວ່າ: "ມາດຕະຖານວິດີໂອສ້າງໃຫ້ທົ່ວໂລກເປັນເວທີດຽວກັນ" (Video Standards Create a Global Stage) ເພື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດສຳຄັນຂອງວຽກງານມາດຕະຖານໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີວີດີໂອ ທີ່ນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນໂລກ. ປັດຈຸບັນນີ້ ວີດີໂອເປັນສື່ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບພາບ, ສຽງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຢ່າງມີຊີວິດຊີວາທີ່ສາມາດຊ່ວຍມວນມະນຸດສ້າງເຄືອຂ່າຍພົວພັນຊຶ່ງກັນແລະກັັນໃນທົ່ວໂລກ ພ້ອມກັນນັ້ນ, ວີດີໂອຍັງເປັນແມ່ແບບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝໃນການເຜີຍແຜ່, ໂຄສະນາທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມເຂົ້າໃຈງ່າຍແລະຈື່ຈໍາໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ສະນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຈະຕ້ອງສ້າງມາດຕະຖານກ່ຽວກັບວີດີໂອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບຽບການດ້ານມາດຕະຖານຂອງສາກົນເພື່ອເປັນນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ, ເຜີຍແຜ່ວີດີໂອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດວາງອອກ. ການສ້າງມາດຕະຖານວີດີໂອ ແມ່ນຜົນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການເຕັກນິກໄຟຟ້າສາກົນ (IEC), ອົງການມາດຕະຖານສາກົນ (ISO) ແລະ ສະຫະພັນໂທລະຄົມສາກົນ (ITU) ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງມາດຕະຖານຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນເວທີສາກົນອື່ນໆ.
    ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມາດຕະຖານໂລກ ແມ່ນການສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມຊຶ່ງມີທັງຜູ້ສ້າງນິຕິກຳ ແລະ ວາງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ, ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ, ຕະຫຼອດເຖິງຜູ້ປະກອບການ, ນັກທຸລະກິດ, ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານມາດຕະຖານຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍເພື່ອພັດທະນາວຽກງານມາດຕະຖານໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງການຜະລິດພາຍໃນ, ຄຸ້ມຄອງກວດກາການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ສີວິໄລ.
     ອົງການມາດຕະຖານສາກົນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1947 ຊຶ່ງມີບັນດາປະເທດສະມາຊິກທັງໝົດ 164 ປະເທດ, ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຜູ້ສັງເກດການຂອງອົງການມາດຕະຖານສາກົນເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ 2007 ແລະ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກເຄິ່ງສົມບູນຂອງອົງການມາດຕະຖານສາກົນ ໃນເດືອນ ມັງກອນ ຕົ້ນປີ 2017 ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສ ປປ ລາວຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນ ຄະນະກໍາມະການເຕັກນິກຂອງອົງການມາດຕະຖານສາກົນ ໃນ 5 ຂົງເຂດຄື: ຄະນະກໍາມະການດ້ານຜະລິດຕະພັນເຫຼັກ, ຄະນະກໍາມະການດ້ານຜະລິດຕະພັນຊີມັງ, ຄະນະກໍາມະການດ້ານຜະລິດຕະພັນໄມ້, ຄະນະກໍາມະການດ້ານການບໍລິຫານຈັດການຄຸ້ມຄອງລະບົບ (ISO 9001) ແລະ ຄະນະກໍາມະການດ້ານການບໍລິຫານຈັດການຄຸ້ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (ISO 14001).
    ປັດຈຸບັນ ວຽກງານມາດຕະຖານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕັ້ງໜ້າພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສ້າງບັນດານິຕິກຳເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການວຽກງານມາດຕະຖານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວັດແທກ, ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ, ການນໍາໃຊ້ກາໝາຍມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ, ການກວດສອບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ, ການໃຫ້ລາງວັນຄຸນນະພາບ, ບັນດານິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຈຸດສອບຖາມສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກຕໍ່ການຄ້າ,ການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸການກໍ່ສ້າງແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂຕຣນິກອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນີ້ ກໍໄດ້ສ້າງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ. ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ມີມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວທີ່ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ 442 ມາດຕະຖານ, ໄດ້ຮັບກາໝາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ 38 ຜະລິດຕະພັນ, ຂຶ້ນທະບຽນການກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າໄດ້ 111 ລາຍການ, ມີ 25 ບໍລິສັດໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນລະບົບມາດຕະຖານສາກົນ, ນອກນັ້ນ ດຶງດູດເອົາພາກເອກະຊົນເຂົ້າມາຮ່ວມມືໃນການສ້າງຫ້ອງທົດລອງ, ສ້າງລະບົບການປະຕິບັດວຽກງານກວດກາ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າຕາມແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ຊຶ່ງເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັັດນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງການບໍລິການດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ, ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາແກ່ສັງຄົມ ພ້ອມນີ້ຍັງເປັນການປະຕິບັດສັນຍາຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກຕໍ່ການຄ້າຂອງອົງການການຄ້າໂລກອີກດ້ວຍ.
    ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ແລະ ປະຕິບັດຍຸດທະສາດຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝນັ້ນ ວຽກງານມາດຕະຖານ ໄດ້ຕິດພັນກັບທຸກໆຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ ຂະແໜງການທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອຫັນການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ຍົກສູງສະມັດຖະພາບການຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ. ສະນັ້ນ ວຽກງານມາດຕະຖານ ຈຶ່ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັັັດໜ້າທີ່ຈຸດສຸມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
    ໃນໂອກາດວັນມາດຕະຖານໂລກນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍ ພອນໄຊ ມາຍັງບັນດາທ່ານຜູ້ນໍາພັກ-ລັດ ຈົ່ງມີພະລານາໄມເຂັ້ມແຂງ, ຂໍອວຍພອນແກ່ປວງຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ນັກປະດິດສ້າງ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຮຽນຮູ້ປັນຍາຊົນ ຕະຫຼອດເຖິງບັນດາຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຕ່າງໆ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງສຸມທຸກເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດສອງໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ເຮັດໃຫ້ວຽກງານມາດຕະຖານ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເພື່ອການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມຮັ່ງມີຜາສຸກ, ປະເທດຊາດມັ່ງຄັ່ງເຂັ້ມແຂງ, ສັງຄົມມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ສີວິໄລ.