ກອງປະຊຸມຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໂຄງການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ


...

08.01.2019 13:58     

    ກອງປະຊຸມຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໂຄງການສະໜັບ ສະໜູນການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການອຸຍນີເຊບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຂອງໂຄງການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ ສປປ ລາວ, ຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ທັນວາ ນີ້ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ລີໂອ ຟາເບີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງມີຮອງລັດຖະມົນຕີ, ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົ່ງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງແຜນງານການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ແກ່ ສປປ ລາວ ສຳລັບປີ 2018, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ສະເໜີ ປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ເປີດຕົວແຜນງານການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມ ແກ່ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂອງສະຫະ ພາບເອີຣົບ (EU)ແລະ ອົງການ ອຸຍນີເຊບ (UNICEF). ທ່ານນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆທີ່ຍາມໃດກໍເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ດີ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຂະແໜງການສຶກສາຕະຫຼອດມາ. ປັດຈຸບັນນີ້ ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ແຜນງານ ການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໃນແຜນງານດັ່ງກ່າວນີ້ມີສອງອົງປະກອບຄື: ແຜນງານສະໜອງງົບປະມານສະໜັບ ສະໜູນໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ແຜນງານການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມ.ທ່ານກ່າວອີກວ່າ: ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ຈະພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ ໃນການສະໜອງບໍລິການ ດ້ານການສຶກສາລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ໂດຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ໃນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຢູ່ທຸກລະດັບ. ທ່ານ ລີໂອ ຟາເບີ ກ່າວວ່າ: ພວກເຮົາເຊື່ອວ່ານີ້ແມ່ນກົນໄກທີ່ດີເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການສຶກສາໃນໄລຍະ ສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ງົບປະ ມານດ້ານການສຶກສາຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນ ສຳລັບເມືອງທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຂໍສະເໜີດ້ານການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດທີ່ຍັງບໍ່ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ຕົວຢ່າງ ການສະໜອງອັດຕາຈຳນວນຄູ ສຳລັບຄູຊົນນະບົດໃຫ້ເປັນບຸລິມະສິດອັນຮີບດ່ວນ. (ຂ່າວ: ຕຸໄລເພັດ ພິມເມືອງ)