ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ວຽກງານກວດກາ


...

02.11.2018 7:49     

   (ສພຊ) ຄະນະເລຂາທິ ການສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ວຽກງານກວດກາໃຫ້ລັດຖະກອນຂອງ ສພຊ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສພຂ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-23 ຕຸລາຜ່ານມາ ທີ່ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ເລຂາທິການ ສພຊ, ມີພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວນີ້ ເພື່ອຍົກສູງບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຫົວຄິດປະ ດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ-ລັດ ຖະກອນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງພະນັກ ງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ມີປະສິດ ທິພາບ ໂດຍສະເພາະການຍົກສູງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າ ໃຈຢ່າງລະອຽດຕໍ່ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ:ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະ ກອນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ, ການເຮັດສັນຍາກັບລັດຖະກອນໃໝ່, ການກຳນົດຕຳແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດຕ່າງໆ ຂອງ ສພຊ ແລະ ສພຂ ແລະ ອື່ນໆ; ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງມີຄວາມຖືກ ຕ້ອງເປັນເອກະພາບ ກ່ອນນຳ ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາຕາມຂັ້ນຕອນ ທັງມີຄວາມສະ ດວກ, ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃຫ້ມີປະ ສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນເພີ່ມຂຶ້ນ; ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລັດ ຖະກອນກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກ ງານ, ກົມກວດກາ ແລະ ສພຂ ສາມາດຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເລີ່ມແຕ່ຫົວທີ ເພື່ອປ້ອງກັນການລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ, ປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ກຳໄດ້ສະພາບການຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແນໃສ່ຍົກທັດສະນະຄຸນທາດການເມືອງ ແລະ ຄຸນ ສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ; ປັບປຸງວຽກງານການຈັດ ຕັ້ງ-ພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານກວດກາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ມີການເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິ, ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ. ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໃນພິທີເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ພະ ນັກງານມີບົດບາດສຳຄັນເປັນ ຜູ້ຕັດສິນຜົນໄດ້ຜົນເສຍໃນການປະຕິບັດແນວທາງນະ ໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ຊຶ່ງມີ ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງມີຖັນແຖວພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ມີທາດແທ້ຫຼັກໝັ້ນການເມືອງທີ່ໜັກແໜ້ນ, ມີລະບຽບວິໄນ, ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ດັ່ງນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະ ລາກອນໃນຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນອີກບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍຍົກ ສູງບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຄະນະເລຂາທິການ ສພຊ ແລະ ສພຂ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອປ້ອງກັນການລະເມີດກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ ແລະ ພຶດຕິກຳອື່ນໆທີ່ເປັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. (ຂ່າວ: ນ. ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ)