ຮອງນາຍົກ ເນັ້ນ 5 ບັນຫາໃຫ້ຂະແໜງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເອົາໃຈໃສ່


...

14.10.2019 9:43     

   ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນ ກາງພັກ ຮອງນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ ໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ III ໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ ຜ່ານມາ ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃສ່ 5 ບັນຫາ ເພື່ອໃຫ້ຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສືບຕໍ່ບຸກບືນ, ປັບປຸງວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ, ເພີິ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າ ໃນ ການຕິດຕາມ, ຕີລາຄາສະພາບ ການ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງການ ຂະຫຍາຍຕົວ ເພື່ອກໍານົດການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຜ່ານລັດຖະບານ ແລະ ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງຄື:
1). ຕ້ອງໄດ້ເພີິ່ມທະວີການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສັງຄົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ກວ້າງ ຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ເພື່ອໃຫ້ ທົ່ວສັງຄົມມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ເຫັນ ໄດ້ບົດບາດ ແລະ ຄວາມສໍາ ຄັນ ຂອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ມີຕໍ່ການພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ.
2). ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງ, ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍກໍາລັງການຜະລິດ, ຍົກສູງປະສິດທິພາບການຜະລິດ, ການບໍລິການ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທິດພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
3). ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ປັບປຸງລະບອບ-ລະບຽບການ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ເຂັ້ມ ແຂງ, ສ້າງນະໂຍບາຍ-ນິຕິກໍາ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງ ເສີມການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລ ຊີໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະ ສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ.
4). ສືບຕໍ່ພັດທະນາຊັບ ພະຍາກອນມະນຸດ, ສ້າງພື້ນ ຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງສັງຄົມພູມປັນຍາ ເທື່ອລະກ້າວ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຜູ້ມັກການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລ ຊີໃຫ້ມີນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ເພື່ອໃຫ້ເປັນກໍາລັງແຮງທີ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຂອງການພັດ ທະນາການບໍລິການດ້ານວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮັບໃຊ້ສັງຄົມໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທົ່ວເຖິງ, ສຸມໃສ່ພັດທະ ນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລິການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຂົງເຂດກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການບໍລິການ, ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການ ແລະ ທີ່ມີທ່າແຮງ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍເອົາ ໃຈໃສ່ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນ ສະໄໝເຂົ້າໃນບັນດາຂະແໜງ ການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຂະແໜງການ ເງິນ, ທະນາຄານ, ການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຫັນ ເປັນທັນສະໄໝໃຫ້ທັນກັບສະ ພາບການພັດທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 5). ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງ ການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃສ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ທີິ່ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ. ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ III ໄດ້ດຳເນີນໃນ 2 ວັນ ໂດຍນອນຢູ່ໃນງານມະຫະກຳວິທະຍາສາດ ຊຶ່ງມີອີກຫຼາຍກອງປະຊຸມ ແລະ ກິດຈະກຳເຊັ່ນ: ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິ ທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃນຍຸກອຸດສາ ຫະກຳ 4.0, ກອງປະຊຸມເຜີຍ ແຜ່ທິດທາງການພັດທະນາ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ໃນຍຸກ 4.0, ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ຫົວຂໍ້ "ການກຽມພ້ອມດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຍຸກ 4.0", ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ໂຄງການແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກິດຈະກໍາສ່ອງດາວ ແລະ ງານປະກວດແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນສິ່ງປະດິດສ້າງສໍາລັບໄວໜຸ່ມ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ.
ສຳລັບງານວາງສະແດງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 11 - 16 ຕຸລານີ້ ຊຶ່ງໄດ້ວາງສະແດງຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກ ສປ ຈີນ 50 ຮ້ານ ທີ່ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີໃນຂົງເຂດໄຟຟ້າ, ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ກະສິກໍາ, ຖານຂໍ້ມູນມະຫາສານ (Big Data), ການຢາ ແລະ ວິສະວະກໍາໂລຫະ, ຍົນບໍ່ມີຄົນຂັບ (Drone) ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຈະມີຮ້ານວາງສະແດງຈາກບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນການຄົ້ນຄ້ວາ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ວິສາຫະກິດນະວັດຕະກໍາໃໝ່ (startup) ແລະ ພາກສ່ວນທຸລະກິດ ຈາກ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 50 ຮ້ານ.
(ຂ່າວ -ພາບ: ສຸກສະຫວັນ)