ລັດຖະບານ ຄາດຄະເນເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວ 6,4%

08.11.2019 10:30     

  ລັດຖະບານຄາດຄະເນວ່າ ປີ 2019 ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 6,4% ຊຶ່ງຕ່ຳກວ່າມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ (ມະຕິສະພາ 6,7%) ເນື່ອງຈາກເກີດໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ທັງແຫ້ງແລ້ງ, ນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ສັດຕູພືດທຳລາຍຜົນຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ. ໃນຂະນະທີ່ ລັດຖະບານ ໄດ້ພະຍາຍາມປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາ. ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ເມື່ອວັນທີ 7 ພະຈິກນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບແວດລ້ອມການພັດທະນາເສດຖະກິດປີນີ້ ແມ່ນດຳເນີນໄປທ່າມກາງທີ່ສາກົນສືບຕໍ່ຜັນແປໄປຢ່າງສັບສົນ, ສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດມະຫາອຳນາດ ບວກກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆຂອງໂລກ ສົ່ງຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ຫຼາຍປະເທດ ແລະ ສ້າງຄວາມຜັນຜວນຕໍ່ຕະຫຼາດການເງິນ, ຕະຫຼາດທຶນຂອງທົ່ວໂລກ. ສຳລັບຢູ່ປະເທດເຮົາ ປີ 2019 ໄດ້ຖືກຊ້ຳເຕີມດ້ວຍຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດຢ່າງໜັກໜ່ວງປີ 2019 ນອກຈາກນ້ຳຖ້ວມ 6 ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຢ່າງໜັກໜ່ວງແລ້ວ ຊ້ຳພັດເກີດມີໄພແຫ້ງແລງເກີດຂຶ້ນໃນ 2 ຮອບ ໃນປີດຽວກັນ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການປູກເຂົ້າ ແລະ ປູກພືດລະດູຝົນຫຼ້າຊ້າ, ເສຍຫາຍ ລວມທັງກະທົບຕໍ່ການລ້ຽງສັດ, ການປະມົງ, ກະທົບຕໍ່ປະລິມານນ້ຳ ເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະ ສະໜອງນ້ຳປະປາ ກໍຫຼຸດລົງ. ນອກນີ້, ກໍຍັງມີການລະ ບາດຂອງພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາ, ພະຍາດລະບາດຂອງບົ້ງສາລີ ແລະ ໄພນ້ຳຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນຮອບຫຼາຍ 10 ປີຢູ່ບັນດາແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້, ສະພາບໄຂ້ຍຸງລາຍລະບາດ ຊຶ່ງຈາກສະພາບດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ການສະ ໜອງພາຍໃນບໍ່ພຽງພໍ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນລາຄາສະບຽງອາຫານໃນທ້ອງຕະຫຼາດກໍເພີ່ມຂຶ້ນ. ຈາກສະພາບດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງລັດຖະບານ ທີ່ມີຄວາມບອບບາງຢູ່ແລ້ວ ພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທ້າທາຍຫຼາຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ລັດຖະບານຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ອວ່າຍງົບປະມານປົກກະຕິ ໄປສູ່ການແກ້ໄຂໄພ ພິບັດ ແລະ ເລັ່ງປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຖືກທຳລາຍໃຫ້ກັບຄືນມານຳໃຊ້ໄດ້ໂດຍໄວ, ການອວ່າຍງົບປະມານດັ່ງກ່າວຖືເປັນຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອແກ້ບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນ ແຕ່ອີກເບື້ອງໜຶ່ງກໍເພີ່ມຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກ່ງົບປະມານທີ່ມີຈຳກັດຢູ່ແລ້ວ ຍິ່ງເປັນການໜີບຮັດຊ້ຳເຕີມໃຫ້ແກ່ການຈັດສັນງົບປະມານ ທີ່ຢາກໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນວາງໄວ້ພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ. ທ່ານນາຍົກກ່າວອີກວ່າ: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດປີນີ້ ຈະບັນລຸປະມານ 6,4% ຊຶ່ງຕ່ຳກວ່າຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແຕ່ກໍເປັນໂຕເລກການເຕີບໂຕໃນລະດັບດີຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ການດຸ່ນດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍພາຍໃນມີທ່າຕັ້ງໜ້າ, ອັດຕາສ່ວນຂາດດຸນ ງົບປະມານ ຕໍ່ GDP ຫຼຸດລົງຈາກ ປະມານ 6% ໃນໄລຍະປີ 2015-2016 ມາເປັນປະມານ 4% ໃນປີ 2018, ລາຍຮັບຈາກພາຍໃນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປະມານ 21.000 ຕື້ກີບໃນປີ 2016 ມາເປັນ ປະມານ 26.200 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2019. ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ເຖິງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຫຼຸດລົງໃນໄລຍະສັ້ນ ແຕ່ເປັນການຫຼຸດລົງທີ່ຈໍາເປັນ ຊຶ່ງເປັນການຫັນເຂົ້າສູ່ພື້ນຖານການຜະລິດຈິງ ເພື່ອສ້າງຄວາມໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ ຍືນຍົງ ທັງເປັນການສ້າງຖານການຜະລິດ ແລະ ການກະຈາຍລາຍຮັບອອກສູ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ. ສ່ວນຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ລັດຖະ ບານຕ້ອງຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂນັ້ນ ທ່ານນາຍົກລະບຸວ່າ: ຂະແໜງການຜະລິດທີ່ເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງລາຍຮັບທີ່ຍືນຍົງກໍບໍ່ທັນຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຍັງບໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງກວ່າປີຜ່ານມາ. ໃນຂະນະທີ່ສະມັດຖະພາບຂອງການຜະລິດຍັງບໍ່ສູງ, ຍັງມີລັກສະນະທຳມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສິກຳຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ຍັງບໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະ ບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ແລະ ສິນຄ້າຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທັງເຮັດໃຫ້ເງິນຕາໄຫຼອອກຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້. ການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ ເປັນວຽກງານທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ທັງໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍບໍລິສັດ ທີ່ຈະປັບປຸງຊັດເຈນ ເເຕ່ໃນພາກປະຕິບັດ ຍັງມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ ຍ້ອນມີບັນຫາສະສົມຊໍາເຮື້ອມາດົນ ແຕ່ຊອກຫາຊ່ອງທາງແກ້ໄຂນັ້ນ ຍັງບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ຊັກຊ້າແກ່ຍາວ ແລະ ບາງບໍລິສັດ ກໍາລັງຈົມເລິກເຂົ້າສູ່ຄວາມວິກິດໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ການປັບຫຼຸດຂັ້ນຂອດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ເຖິງວ່າ ຈະມີຄວາມພະຍາຍາມ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນບຸກທະລຸຢ່າງແທ້ຈິງ. ສ່ວນການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ງເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ປະ ເທດເຮົາມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ, ສາມາດຊຸກຍູ້ການຜະລິດ-ການບໍລິການ ເພື່ອສົ່ງອອກກັບທີ່ ແລະ ເປັນກຳລັງແຮງສຳຄັນໃນການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແຕ່ການທ່ອງທ່ຽວປີນີ້ ຍັງບໍ່ຄຶກຄັກເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ອາດບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້. (ຂ່າວ: ຄຳເຮືອງ-ພາບ: ພູວຽງຄຳ)