ລັດຖະມົນຕີ ຍທຂ ຊີ້ແຈງຕໍ່ ສສຊ

19.11.2019 8:46     

  ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ ທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ເມື່ອວັນທີ 15 ພະຈິກຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການສ້ອມແປງບັນດາເສັ້ນທາງທີ່ເປ່ເພຈາກໄພພິບັດ, ຜ່ານມາ ລັດຖະບານ ກໍຄື ກະຊວງໂຍທາ ທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ສ້ອມແປງສຸກເສີນເລັ່ງດ່ວນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຖືກຕັດ ຂາດ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າມີຂັ້ນຕອນ, ວິທີການ, ມາດຕະການໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືແນວ ໃດ? ໄດ້ຈັດລຽງບຸລິມະສິດແລ້ວບໍ ວ່າບ່ອນໃດຈະແປງເລັ່ງ ດ່ວນ, ບ່ອນໃດຈະແປງຫຼັງ ລະດູ ຝົນ? ການຕິດຕາມກວດກາດ້ານຄຸນນະພາບ, ບໍລິມາດ ວຽກ, ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າລາຄາ ເຮັດຄືແນວໃດ? ເຫັນວ່າແມ່ນການປະຕິບັດບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ບໍ່ຖືກກັບວິໄນແຜນການ ຊຶ່ງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນກໍເຫັນວ່າຢ້ານມີ ຄວາມຜິດເວລາມີການກວດສອບ, ກວດກາ.ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ ກ່າວວ່າ: ຂັ້ນຕອນ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກສຸກເສີນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ຕິດຕາມ, ແກ້ໄຂ ແລະ ກວດກາວຽກສຸກເສີນຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນລະດູຝົນແຕ່ປີ 2019 ສະບັບເລກທີ 15435/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 3/7/2019. ທ່ານ ກ່າວອີກວ່າ: ການກະກຽມຮັບມືກັບວຽກສຸກເສີນ ໄດ້ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ປະຕິບັດຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທາງຫຼວງ, ຊຶ່ງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ ຫົວໜ້າກົມຂົວທາງ ສົມທົບກັບຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບກັນເພື່ອລົງຊີ້ນໍາ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງແກ້ໄຂວຽກສຸກເສີນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຕາມທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດໃນລະດູຝົນຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ທົ່ວເຖິງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ການຕິດຕາມຕົວຈິງ ແມ່ນ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຢູ່ແຕ່ລະຕອນທາງ ໂດຍປະກອບມີວິຊາການຂອງໂຄງການສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ, ວິຊາການຂອງພະແນກ ຍທຂ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງ ໂດຍມອບໃຫ້ໂຄງການສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດທີ່ປະຈຳຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະມູນຂັ້ນ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງນັ້ນ ດຳເນີນການເຈລະຈາລາຄາຫົວໜ່ວຍວຽກສຸກເສີນ (ການຍົກຍ້າຍດິນເຈື່ອນ, ຫີນເຈື່ອນ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ລົ້ມທັບທາງ; ສ້ອມແປງຂົວ, ທໍ່ ຫຼື ປະກອບຂົວ, ທໍ່ໃໝ່; ສ້ອມແປງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ຫຼື ສ້ອມແປງໜ້າທາງ, ຄັນທາງ ຈຸດທີ່ເປ່ເພເສຍຫາຍໃຫ້ໄປມາໄດ້ສະດວກ; ກໍ່ສ້າງທາງເວັ້ນ ຫຼື ນໍາໃຊ້ເຮືອບັກ ໃນກໍລະນີເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພື່ອແກ້ໄຂການສັນຈອນຕິດຄັດ) ກັບບໍລິສັດທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກສ້ອມແປງຢູ່ແຕ່ລະສັນຍາ ໃນຕອນທາງທີ່ຂຶ້ນກັບໂຄງການຕົນຮັບຜິດຊອບ ໂດຍອີງໃສ່ລາຄາຫົວໜ່ວຍທີ່ເຄີຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງແຕ່ລະຕອນທາງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ. ບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຕ້ອງກຽມພ້ອມດ້ານພາຫະນະ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອເຝົ້າຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂວຽກສຸກເສີນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ແຕ່ລະຕອນທາງ, ເພື່ອຮັບປະກັນການສັນຈອນຕາມທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ໄປມາໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະ ປອດໄພໂດຍໄວ. ສຳລັບ ທາງຫຼວງທ້ອງຖິ່ນ (ທາງຫຼວງແຂວງ, ທາງຫຼວງເມືອງ ແລະ ທາງເທດສະບານ): ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ສະເໜີມອບໃຫ້ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງ ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງເຝົ້າຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂສຸກເສີນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ທັນການ ສໍາລັບເສັ້ນທາງໃນຕົວເມືອງ ໃຫ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຮ່ອງນໍ້າ, ລະບົບລະບາຍນໍ້າແຄມທາງ ແລະ ການແກ້ໄຂສ້ອມແປງໜ້າທາງທີ່ເປ່ເພເປັນຂຸມໃຫ້ທັນການ, ຮັບປະກັນໄດ້ສະພາບການສັນຈອນຕາມທາງຫຼວງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທາງເທດສະບານ ໃຫ້ໄປມາໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະ ປອດໄພ. ມອບໃຫ້ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະມູນຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດຳເນີນການປະມູນເອົາຜູ້ຮັບເໝົາໄວ້ລ່ວງໜ້າ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບທາງຫຼວງສາຍຫຼັກຂອງແຂວງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ຕອນທາງດັ່ງກ່າວ ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂວຽກສຸກເສີນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບເວລາ. ສ່ວນການຈັດຕັ້ງແກ້ໄຂ, ກວດກາ, ຢັ້ງຢືນບໍລິມາດ ແລະ ມູນຄ່າ, ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ມອບໃຫ້ ຫົວໜ້າກົມຂົວທາງ ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບ ພະແນກ ຍທຂ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊີ້ນໍາໂຄງການສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເປັນເຈົ້າການໃນການຕິດຕາມກວດກາສະພາບການຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ລາຍງານ, ຂໍທິດຊີ້ນຳຈາກ ຫົວໜ້າກົມຂົວທາງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ ເພື່ອແກ້ໄຂວຽກສຸກເສີນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ທັນເວລາ, ປະສານສົມທົບກັບພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງ ພ້ອມທັງຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນການກວດກາ, ເກັບກໍາ ແລະ ຢັ້ງຢືນບໍລິມາດວຽກສຸກເສີນທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ທາງຫຼວງທ້ອງຖິ່ນ ມອບໃຫ້ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງ ການ ຍທຂ ເມືອງ ເປັນເຈົ້າການໃນການຕິດຕາມກວດກາ ສະພາບການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທາງຫຼວງທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ລາຍງານ ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນຳຈາກ ຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອແກ້ໄຂວຽກສຸກເສີນໃຫ້ທັນເວລາ, ປະສານສົມທົບກັບ ຄະນະກໍາມະການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນການກວດກາ, ເກັບກໍາ ແລະ ຢັ້ງຢືນບໍລິມາດວຽກສຸກເສີນທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ການຄິດໄລ່ລາຄາຫົວ ໜ່ວຍ ແລະ ມູນຄ່າ ລາຄາຫົວ ໜ່ວຍ ແມ່ນຜ່ານການປະມູນໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນເຫດສຸກເສີນຈະເກີດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາທາງສາຍຫຼັກເຊັ່ນ: ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ທາງຫຼວງແຂວງ. ລາຄາກາງທີ່ໃຊ້ໃນການປະມູນ ແມ່ນໄດ້ຖືເອົາລາຄາຫົວໜ່ວຍຂອງກະຊວງ ແລະ ລາຄາ ທີ່ເຄີຍນໍາໃຊ້ໃນແຂວງກ່ຽວຂ້ອງເປັນບ່ອນອີງ. ກະຊວງ ຍທຂ ເປັນຜູ້ສັງລວມຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ (ການແກ້ໄຂສຸກເສີນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແກ້ໄຂຟື້ນຟູຫຼັງລະດູຝົນເພື່ອໃຫ້ເສັ້ນທາງກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ) ລາຍງານໃຫ້ ລັດຖະບານ ຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ສຳລັບການຊໍາລະວຽກແກ້ໄຂສຸກເສີນທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ທາງຫຼວງທ້ອງຖິ່ນ ທັງໝົດ ແມ່ນນໍາສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາອະນຸມັດຕາມລະບຽບການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ທີ່ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ກໍານົດ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ການແກ້ໄຂວຽກສຸກເສີນ ເປັນວຽກສ້ອມແປງທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຮີບດ່ວນ ເມື່ອມີເຫດການສຸກເສີນເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບເສັ້ນທາງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ ແລະ ເປີດເສັ້ນທາງໃຫ້ແກ່ການສັນຈອນ ໂດຍໄວ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດປະກອບເອກະສານ, ດໍາເນີນການສະເໜີຫາລັດຖະບານ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມຂັ້ນຕອນ. (ຂ່າວ : ຍທຂ)