ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍະກຳ (ສະບັບປັບປຸງ)

26.11.2019 10:47     

  ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສະເໜີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍະກຳ (ສະບັບປັບປຸງ) ກ່ຽວກັບເຫດຜົນ, ຄວາມຈຳເປັນໃນການປັບປຸງກົດ ໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກນີ້ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະ ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍະກຳສະບັບທຳອິດ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2007 ສ່ວນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍະກຳສະບັບປັບປຸງຄັ້ງທີ 1 ໄດ້ຖືກປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2012 ຊຶ່ງປະກອບມີ 9 ພາກ, 18 ໝວດ, 108 ມາດ ຕາ, ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກິລາກາຍະກຳໃນໄລຍະຜ່ານມາຄື: ໄດ້ມີສູນຝຶກກິລາ, ສະໜາມກິລາປະເພດຕ່າງໆ, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການພາລາລິມປິກລາວ ແລະ ອື່ນໆ. ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍະກຳແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຊຶ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກໃນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໃນລະດັບ ສູນກາງເຖິງທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ລະອຽດຊັດເຈນ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ກັບນັກກິລາຍັງຈຳກັດ, ລວມເຖິງເນື້ອໃນ ບາງມາດຕາຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍະກຳ (ສະບັບປັບປຸງ) ປະກອບມີ 10 ພາກ, 20 ໝວດ, 112 ມາດຕາ, ໃນນັ້ນໄດ້ປັບປຸງຄືນໃໝ່ 81 ມາດຕາ, ໄດ້ຕັດອອກ 12 ມາດຕາ ແລະ ຮັກສາ ໄວ້ 15 ມາດຕາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານປະທານກອງປະຊຸມກໍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ບັນດາ ສສຊ ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍະກຳເພື່ອເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວມີຄວາມລະອຽດ, ຮັດ ກຸມ, ຈະແຈ້ງໂດຍສະເພາະມາດຕາ 4 ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບວຽກງານກິ ລາ-ກາຍະກຳ, ມາດຕາ 33 ມາດຖານເງື່ອນໄຂຂອງນັກກິລາທີມຊາດ, ມາດຕາ 68 ແຫຼ່ງທຶນ, ມາດຕາ 105 ງົບປະມານທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານກິລາ-ກາຍະກຳທີ່ໄດ້ມາຈາກງົບປະມານແຫ່ງ ລັດ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕາ 110 ມາດຕະການທາງອາຍາຕໍ່ການລົ້ມກິລາເປັນມາດຕາທີ່ກຳນົດເຂົ້າໃໝ່ເນື່ອງຈາກປະມວນກົດໝາຍອາຍາບໍ່ໄດ້ກຳນົດບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນກອງປະຊຸມໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍະກຳ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. (ຂ່າວ-ພາບ : ສຸກສາຄອນ)