ທຫລ ສຳເລັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນປະຈຳປີ


...

    

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິ ຫານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2017 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 29 ພະຈິກຜ່ານມານີ້, ທີ່ທະນາຄານດັ່ງກ່າວ, ໂດຍ ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ປະທານສະ ພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີຮອງປະທານ ແລະ ຄະນະສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບ ຟັງລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງ ແຜນການໃນປີ 2018 ເປັນ ຕົ້ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ເງິນຕາໃນປີ 2017 ແລະ ທິດ ທາງແຜນການປີ 2018. ໂອກາດນີ້ ທ່ານຮອງນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີຄຳເຫັນ ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ນັບ ແຕ່ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງຜ່ານມາ ພາຍ ໃຕ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງຄະ ນະພັກ-ຄະນະຜູ້ວ່າການ, ທະ ນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອຮັກ ສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມ ແຂງຂອງລະບົບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານອື່ນໆ ຕາມທິດຊີ້ນຳ ຂອງສະພາບໍລິຫານດ້ວຍ ຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຮັບ ຜິດຊອບສູງມີຜົນສຳເລັດເປັນ ຢ່າງດີ, ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນຍັງ ສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ເງິນຕາແຫ່ງຊາດໄວ້ໄດ້ຢ່າງ ໝັ້ນທ່ຽງ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ໃນ ລະດັບໜຶ່ງໂຕເລກຕ່ຳກວ່າ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ເສດຖະກິດ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ມີຄວາມສະຫງົບໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ລະບົບທະນາຄານມີການ ພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນການພັດທະນາເສດຖກິດ- ສັງຄົມ ຕາມແນວທາງນະໂຍ ບາຍທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ກຳນົດໄວ້. (ຂ່າວ: ສົມອົກ ເຄນຄຳ ແພງ+ພາບ: ທຫລ)