ເມືອງງອຍທຳລາຍຝູງຕັກແຕນໄມ້ປ່ອງ


...

    ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີມງານ ວິຊາການຮັບຜິດຊອບວຽກ ງານປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມ ຕັກແຕນໄມ້ປ່ອງ ຫ້ອງການ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງຮ່ວມ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ ລົງປາບປາມ ແລະ ທຳລາຍຝຸງ ຕັກແຕນໄມ້ປ່ອງຢູ່ກຸ່ມພູທິດ ເຜີ້ງ ແລະ ກຸ່ມໂພນໄຊມີຈຳ ນວນ 5 ບ້ານ ໃນນັ້ນມີບ້ານກະ ຕາງຊຽງ, ບ້ານຫີນແປ້ນ, ບ້ານ ລ້ອງຄຳ, ບ້ານໂພນ ແລະ ບ້ານ ໂດນ ໂດຍການນຳໃຊ້ຢາສີດ ພົ່ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ໃຊ້ວິທີ ແບບພື້ນບ້ານໂດຍການນຳ ເອົາມຸ້ງ ກວາດ ແລະ ຝົດໄມ້ຟາດ ໃສ່ຕັກແຕນ, ໃນນີ້ສາມາດ ສີດພົ່ນຢາ ແລະ ປາບຕັກ ແຕນ ໄດ້ທັງໝົດ 8 ຈຸດ, ໃນ ເນື້ອ ທີ່ເກືອບ 4 ເຮັກຕາ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ຢາຈຳນວນ 23 ກວ່າລິດ, ມີແຮງງານທັງ ໝົດ 123 ຄົນ, ຍິງ 45 ຄົນ, ຈາກນັ້ນທິມງານສືບຕໍ່ລົງສີດ ພົ່ນຢາປາບຕັກແຕນຢູ່ໃນ 3ກຸ່ມ ອີກຕື່ມຄື: ກຸ່ມເມືອງຊືນມີ 3 ບ້ານ, ມີ 7 ຈຸດ, ໃນເນື້ອທີ່ 44 ເຮັກຕາ, ກຸ່ມສົບຂີງມີ 4 ບ້ານ ມີ 6 ຈຸດ, ໃນເນື້ອທີ່ 170 ເຮັກຕາ ແລະ ກຸ່ມເມືອງງອຍ ມີ 3 ບ້ານ ມີ 9 ຈຸດ, ໃນເນື້ອທີ່ 98 ເຮັກຕາ. ການລົງປາບຕັກ ແຕນໃນຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອປ້ອງກັນ ຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງທີ່ກຳລັງ ແຜ່ລະບາດໃນໄລຍະນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ ເຂົ້າມາທຳລາຍເຄື່ອງປູກຂອງ ຝັງເຊັ່ນ: ພືດຜັກຕ່າງໆ, ຂອງພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນ ເມືອງງອຍໃຫ້ຫຼຸຸດໜ້ອຍລົງ ເທື່ອລະກ້້້າວ. (ຂ່າວ: ເພັດສາຄອນ ສິມມະວົງ)