ສະພາພິຈາລະນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລະບົບການຊຳລະ


...

    

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກນີ້ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະ ທານຂອງທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາ ທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ສົມພາວ ໄຟສິດ ຜູ້ວ່າ ການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລະບົບການຊຳລະເພື່ອ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດ ໝາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີເນື້ອໃນຮັດ ກຸມຂຶ້ນ. ທ່ານ ສົມພາວ ໄຟສິດ ກ່າວວ່າ: ລະບົບຊຳລະມີຄວາມ ສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ລະບົບການເງິນ -ເງິນຕາຂອງຊາດໃນການເປັນ ຊ່ອງທາງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະ ໂຍບາຍເງິນຕາ, ຄຸ້ມຄອງການ ນຳໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ການລົງທຶນ ກໍຄືການບໍລິການແນໃສ່ຮັກ ສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານ ເງິນຕາແຫ່ງຊາດ, ຄວາມໝັ້ນ ຄົງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພັດ ທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ໃນເງື່ອນໄຂການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະ ໃໝ່ທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງທາງ ດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຫຼາຍຂຶ້ນ ຈຶ່ງຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ມີລະບົບການຊຳລະ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຫັນເປັນທັນສະ ໄໝ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມ ປອດໄພ ຊຶ່ງນິຕິກຳທີ່ຈະຊຸກຍູ້ ວຽກງານດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ຄົບ ຖ້ວນ, ຈາກບັນຫາທີ່ກ່າວມາ ຂ້າງເທິງຈິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລະ ບົບການຊຳລະໂດຍມີຈຸດປະ ສົງເພື່ອສ້າງບັນດາຫຼັກການ ທາງດ້ານນິຕິກຳ, ກຳນົດກົນ ໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະ ນາວຽກງານລະບົບການຊຳ ລະໃຫ້ຊັດເຈນ, ຕອບສະໜອງ ໄດ້ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ ການໃນໄລຍະໃໝ່,ເຮັດໃຫ້ ການດຳເນີນທຸລະກຳຊຳລະ ໃຫ້ມີຫຼາຍຊ່ອງທາງຫຼາຍເຄື່ອງ ມື ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ ນຳໃຊ້ເງິນທາງເອເລັກໂຕຣ ນິກ ເພື່ອຫຼຸຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ ເງິນສົດ ແລະ ຫຼຸຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ ການພິມຈຳໜ່າຍທະນະບັດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນ ຕາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ເປີດ ໂອກາດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະ ກິດອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ແລະ ສາຖາບັນການເງິນເຂົ້າ ມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິ ການຊຳລະໂດຍສະເພາະບໍລິ ສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ຊຳລະດ້ວຍເງິນເອເລັກໂຕຣ ນິກ ແລະ ບັດຕ່າງໆ, ສ້າງເງື່ອນ ໄຂ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະ ດວກໃນການເຊື່ອມໂຍງຕະ ຫຼາດການເງິນຂອງບັນດາປະ ເທດອາຊຽນ ແລະ ພາກພື້ນແນ ໃສ່ຍົກລະດັບການໃຫ້ບໍລິການ ຊຳລະຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ ມາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດ ແຂ່ງຂັນກັບປະເທດອື່ນໄດ້. ໃນການຄຸ້ມຄອງທະນາ ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖື ເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາ ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນ ບ່ອນອີງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຊຳລະ ຊຶ່ງ ໃນກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳນົດ ພາລະບົດບາດໂດຍລວມ ຊຶ່ງບໍ່ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເປັນອັນລະ ອຽດ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍທຽບໃສ່ການ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງລະບົບການ ເງິນ-ເງິນຕາ ແລະ ບົດຮຽນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງ ຫຼາຍປະເທດເຫັນວ່າການ ບໍລິການຊຳລະຂ້າມເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືການ ຊຳລະທີ່ທັນສະໄໝ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນການໂອນເງິນຜ່ານ ໂທລະສັບໃນຮູບແບບເງິນເອ ເລັກໂຕຣນິກມີການເພີ່ມຂຶ້ນ, ອີກດ້ານໜຶ່ງຜູ້ບໍລິການຊຳລະ ກໍເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ໂດຍບໍ່ຈຳກັດ ສະເພາະແຕ່ທະນາຄານທຸລະ ກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຫົວໜ່ວຍທຸ ລະກິດຈາກຂະແໜງການອື່ນ ເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນການ ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາເຄື່ອງ ມືຊຳລະເປັນຕົ້ນຫົວໜ່ວຍ ທຸລະກິດໂທລະຄົມ, ໄປສະນີ, ປ້ຳນ້ຳມັນ ແລະ ສູນການຄ້າ ຕ່າງໆ. ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ X ພາກ, 8 ໝວດ, 59 ມາດຕາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ບັນດາສະມາ ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພ້ອມ ກັນປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີ ເນື້ອໃນອຸດົມສົມບູນ, ກະທັດ ຮັດ, ຮັດກຸມຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍ ສະເໜີປ່ຽນຄຳສັບຢູ່ບາງໝວດ ບາງມາດຕາ, ເພື່ອໃຫ້ພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງນຳໄປພິຈາລະ ນາແກ້ໄຂ, ກ່ອນຈະຮັບຮອງ ເອົາດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນ ຫຼາຍ.