ຄາດຄະເນການປ່ອຍປາປີນີ້ ຈະບໍ່ຫຼຸຸດ 40 ລ້ານໂຕ


...

     ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຄາດຄະເນວ່າ: ການ ປ່ອຍປາສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ ແລະ ຫ້ວຍໜອງຄອງບຶງຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແຕ່ ເດືອນກໍລະກົດ-ເດືອນກັນຍາ ປີນີ້ ຈະບໍ່ໃຫ້ຫຼຸຸດ 40 ລ້ານໂຕ. ສ່ວນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດນີ້ ຈະ ຈັດພິທີປ່ອຍປາຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ ຢູ່ 3 ແຫ່ງ ຕາມແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະ ຊາດ. ທ່ານ ບຸນຂວາງ ຄຳບຸນ ເຮືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປີດເຜີຍຕໍ່ສື່ມວນຊົນເມື່ອວັນ ທີ 11 ກໍລະກົດນີ້ ທີ່ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ວ່າ: ວັນທີ 13 ກໍລະກົດຂອງທຸກໆປີເປັນ ວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດ ນ້ຳ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງວຽກ ງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນຂະ ບວນການຂອງທົ່ວປວງຊົນ, ເປັນການສ້າງຂະບວນການ ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ໃນສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນ ການດັ່ງກ່າວ. ສຳລັບຂະບວນການປ່ອຍ ປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນ້ຳ-ສັດ ປ່າປີນີ້ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດຈະປ່ອຍປາບໍ່ໃຫ້ຫຼຸຸດ 40 ລ້ານໂຕ (ນັບແຕ່ເດືອນກໍລະ ກົດ-ເດືອນກັນຍາ) ໂດຍເລັ່ງ ໃສ່ນ້ຳຂອງ, ແມ່ນ້ຳສາຂາ, ອ່າງເກັບນ້ຳ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ອ່າງເກັບນ້ຳຊົນລະປະທານ ແລະ ຫ້ວຍໜອງຄອງບຶງຕ່າງໆ ລວມທັງໜອງສະຂອງສ່ວນ ບຸກຄົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ, ສ່ວນແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາ ຈະເນັ້ນການປ່ອຍປາທຳມະ ຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ໜອງນ້ຳຕ່າງໆຈະປ່ອຍປະ ເພດປານິນ, ປາໄນ ແລະ ປາ ຊະນິດອື່ນໆທີ່ຄົນນິຍົມບໍລິ ໂພກ. ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ກ່າວອີກວ່າ: ສຳລັບຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນ ທີ 13 ກໍລະກົດນີ້ ຈະຈັດ ພິທີຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ຢູ່ 3 ແຫ່ງຄື: ທ່າ ເຮືອຫຼັກ 4 ບ້ານທ່າພະລານ ໄຊເມືອງສີສັດຕະນາກ ຊຶ່ງ ປ່ອຍລົງແມ່ນ້ຳຂອງ, ບ້ານໄຮ່ ເມືອງໄຊທານີ ປ່ອຍລົງນ້ຳງື່ມ ແລະ ອ່າງນ້ຳຊວງ ບ້ານສີວິໄລ ເມືອງນາຊາຍທອງ ຊຶ່ງທັງ 3 ແຫ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຈະມີບັນ ດາການນຳພັກ-ລັດ, ຜູ້ປະ ກອບການ ແລະ ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ຊຶ່ງແຕ່ລະ ແຫ່ງປ່ອຍບໍ່ໃຫ້ຫຼຸຸດແສນກວ່າ ໂຕ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ປາທຳມະ ຊາດເປັນຫຼັກ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ: ມາ ຮອດປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາມີສູນ ສະຖານີຜະລິດລູກປາຂອງລັດ ຈຳນວນ 32 ແຫ່ງ ແລະ ຟາມຜະລິດລູກປາຂອງເອກະ ຊົນຫຼາຍກວ່າ 50 ແຫ່ງ. ຊາວ ກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງປາ ມີການ ລ້ຽງປາພື້ນເມືອງ 18 ຊະນິດ ແລະ ພັນປາຕ່າງປະເທດ 9 ຊະນິດ (ປານິນ, ປາໄນ, ປາ ດຸກພັນ, ປາຈີນ (ປາກິນຫຍ້າ, ປາຫົວໃຫຍ່, ປາເກັດແລບ), ປາອິນເດຍ (ປາຄັດລາ, ປາ ມະລີການ, ປາໂນຮູ້). ໃນໄລ ຍະຜ່ານມາ, ສູນຄົ້ນຄວ້າການ ປະມົງ ທີ່ຂຶ້ນກັບສະຖາບັນຄົ້ນ ຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້) ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າທົດລອງລ້ຽງປາ ພື້ນເມືອງ 18 ຊະນິດຄື: ປາ ຊວາຍໝາກໄມ້, ປາເຄິງ, ປາ ກົດເຫຼືອງ, ປາຊວາຍຫາງ ເຫຼືອງ, ປາແກງ, ປາເພ້ຍ, ປາ ພອນ, ປາເອິນ, ປາສະກາງ, ປາເໝັ້ນ, ປາຕອງ, ປາສະລິດ, ປາປາກ, ປາບູ່, ປາເຂັງ, ປາ ສ້ອຍ, ປາດຸກລາດ, ປາແກງ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍຍັງໄດ້ທົດ ລອງລ້ຽງສັດນ້ຳອື່ນໆເຊັ່ນ: ກົບ ແລະ ກຸ້ງທຳມະຊາດ (ກຸ້ງນ້ຳ ຂອງ). ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025 ຊຶ່ງ ໃນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກຳ ນົດຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງຂະ ແໜງການປະມົງຄື: ປີ 2020 ຜະລິດຊີ້ນປາໃຫ້ໄດ້ 225.000 ໂຕນ ແລະ ອັດຕາການບໍລິ ໂພກປາໃຫ້ໄດ້ ສະເລ່ຍ 30 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ, ປີ 2025 ຜະລິດ ຊີ້ນປາໃຫ້ໄດ້ 297.000 ໂຕນ ແລະ ອັດຕາການບໍລິໂພກປາ ໃຫ້ໄດ້ ສະລ່ຍ 33 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ. ສະນັ້ນ ເພື່ອຢາກບັນລຸ ບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນດັ່ງທີ່ ໄດ້ກ່າວມາ ຈຶ່ງຈຳເປັນຈະຕ້ອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມກ່ຽວກັບວຽກ ງານທີ່ສຳຄັນຄື: (1) ການສຶກ ສາຄົ້ນຄວ້າ (ການຂະຫຍາຍ ແນວພັນປາພື້ນເມືອງ), (2) ການຄຸ້ມຄອງ (ການຄຸ້ມຄອງ ປາທຳມະຊາດ, ການຄຸ້ມຄອງ ຟາມລ້ຽງປາ) ແລະ (3) ການ ພັດທະນາ (ພັດທະນາການປະ ມົງໃນອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ດິນ ບໍລິເວນນ້ຳ, ພັດທະນາການ ລ້ຽງປາ ແລະ ສັດນ້ຳທີ່ເປັນ ເສດຖະກິດ). ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທົ່ວ ປະເທດມີວັງສະຫງວນຫຼາຍ ກວ່າ 1.300 ວັງ (ໄດ້ຂຶ້ນທະ ບຽນແລ້ວ 397 ວັງ) ຢູ່ 13 ແຂວງ (ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວ ພັນ, ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື). ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຍັງຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງ ຄົມ ຈົ່ງຮ່ວມກັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ ເພື່ອ ຄວາມສົມດຸນຂອງທຳມະຊາດ.