ຫ້ວຍຫູນໃຕ້ ຫຼຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກໄດ້ເກືອບ 100%


...

    ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທາງທີມ ງານສື່ມວນຊົນລາວໄດ້ລົງເກັບ ກຳຂໍ້ມູນ ໃນການປະຕິບັດໂຄງ ການ ວ່າດ້ວຍໂພຊະນາການ ແມ່ມານ ຫຼື ແມ່ລູກອ່ອນທີ່ ບ້ານຫ້ວຍຫູນໃຕ້ ເມືອງເລົ່າ ງາມ ແຂວງສາລະວັນ ຊຶ່ງເປັນ ບ້ານແບບຢ່າງສາທາລະນະ ສຸກທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກໂຄງການອຸຍນີເຊັບກ່ຽວ ກັບວຽກງານໂພຊະນາການ ເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກບ້ານດັ່ງ ກ່າວມີຈຳນວນ 129 ຄອບຄົວ, ມີ 199 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີພົນ ລະເມືອງທັງໝົດ 800 ຄົນ, ຍິງ 410 ຄົນ, ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນປູກກາເຟ, ອາຊີບສຳຮອງ ແມ່ນຕ່ຳແຜ່ນແພ ແລະ ປູກຝັງ ຕ່າງໆ, ການຄ້າຂາຍແມ່ນມີ 20%, ການລ້ຽງສັດແມ່ນມີ ໜ້ອຍເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດມີ ປະມານ 400 ກ່ວາເຮັກຕາ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າຈະສູ້ຊົນປຸກລະ ດົມໃຫ້ປະຊາຊົນຫັນມານຳໃຊ້ ວິດຖ່າຍ ໃນປີ 2017 ໃຫ້ໄດ້ 70%, ປີ 2018 ໃຫ້ໄດ້ 80% ເມື່ອຮອດປີ 2020 ແມ່ນທຸກ ຄອບຄົວມີວິດຖ່າຍ. ທ່ານ ນາງ ແດງບຸນຕາ ພົມມະວົງສາ ຫົວ ໜ້າສຸກສາລາບ້ານອົ້ນນ້ອຍ ກຸ່ມບ້ານທີ 4 ຫ້ວຍຫູນໃຕ້ ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະ ວັນ ຍັງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ຕື່ມ ອີກວ່າ: ແມ່ຍິງຖືພາມາຝາກ ທ້ອງຢູ່ທີ່ສຸກສາລາປະຈຳກຸ່ມ ບ້ານປະມານ 20 ຄົນຕໍ່ເດືອນ, ສະເລ່ຍປີໜຶ່ງປະມານ 200 ກ່ວາຄົນ ແລະ ຈຳນວນຜູ້ມາ ເກີດລູກມີຈຳນວນເກືອບ 200 ຄົນ ສະເລ່ຍ 90% ຂອງແມ່ຍິງ ຖືພາທີ່ມາຝາກທ້ອງຢູ່ສຸກສາ ລາດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃນແຕ່ລະປີ ທິມງານແພດປະຈຳສຸກສາລາ ໄດ້ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາ ການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຈຳນວນ 22 ບ້ານ ໃນກຸ່ມບ້ານທີ 4 ໂດຍ ສະເພາະແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເກີດ ລູກໃໝ່ ໂດຍການນຳໃຊ້ພາບ ໂປດສະເຕີ ຫຼື ທຸງອາຫານມາ ແນະນຳ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າ ໃຈພ້ອມກັນນຳໄປປະຕິບັດ ແລະ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຢາວິຕາມິນທາດ ເຫຼັກໃຫ້ກັບແມ່ຍິງຖືພາທີ່ມາ ຝາກທ້ອງຢູ່ສຸກສາລາໃນທຸກ ເດືອນ ໃນນັ້ນຍັງໄດ້ສັກຢາກັນ ພະຍາດໃຫ້ອີກດ້ວຍ ສຳລັບ ແມ່ລູກອ່ອນໄດ້ແນະນຳໃຫ້ເຂົາ ເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ຄະລຳອາຫານການ ກິນເຊັ່ນວ່າ: ຊີ້ນ, ຜັກ, ໝາກໄມ້ ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ກິນຢ່າງເປັນປົກ ກະຕິ. ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ແນະນຳ ບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກໜັກ, ບໍ່ໃຫ້ຢູ່ໄຟ ແຮງ, ບໍ່ຄຸມຕົນເອງກິນນ້ຳຮ້ອນ ຈົນບໍ່ມີເວລາພັກຜ່ອນຫຼັງຈາກ ເກີດລູກແລ້ວ 45 ວັນແມ່ນ ຕ້ອງໃຫ້ແມ່ໄປວາງແຜນຄອບ ຄົວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໄດ້ລູກຖີ່ ພ້ອມ ນຳເອົາລູກນ້ອຍໄປສັກຢາກັນ ພະຍາດ ແລະ ຍັງໄດ້ແຈກຢາຍ ຝຸ່ນວິຕາມິນເກືອແຮ່ ຫຼື ຊຸບເປີ ຄິດ (Super Kid) ທີ່ອົງການ ອຸຍນີເຊັບໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຜ່ານການປະຕິບັດໂຄງການ ໂພຊະນາການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ເຫັນວ່າອັດຕາການ ຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກຫຼຸຸຸດລົງ ຫຼາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ເມື່ອກ່ອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການປະຕິ ບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ ຕາມຄາດໝາຍ ເພາະວ່າຍັງມີ ແມ່ຈຳນວນໜຶ່ງຍັງເຊື່ອຖືທຳ ນຽມທີ່ເຄີຍປະຕິບັດມາເຊັ່ນ ວ່າ: ຄະລຳອາຫານການກິນ ໃນເວລາຖືພາ ແລະ ເກີດລູກ ໃໝ່ພາໃຫ້ຂາດສານອາຫານ ຊຶ່ງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການ ຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ. ນາງ ດາ ອາຍຸ 30 ປີ ປະ ຊາຊົນບ້ານດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜ່ານການເກີດລູກມາແລ້ວສາມ ຄັ້ງ, ທີ່ສຸກສາລາກຸ່ມບ້ານ ແລະ ກຳລັງຖືພາລູກຜູ້ທີ 4 ໃນເວລາ ຖືພາຜູ້ກ່ຽວໄດ້ກິນອາຫານຄົບ 5 ໝູ່ ຕາມຫຼັກໂພຊະນາການ ທີ່ແພດແນະນຳ, ຄົນໃນຄອບ ຄົວກໍເອົາໃຈໃສ່ດີ ໄດ້ພັກຜ່ອນ ຢ່າງພຽງພໍ, ກິນຢາຕາມແພດ ໝໍກຳນົດ ແລະ ໄປກວດທ້ອງ ຕາມນັດຂອງແພດໝໍ.

...

ນາງ ບົວຈິນ ສຸໄລຍະ ອາ ຍຸ 24 ປີ ກ່າວວ່າ: ໄດ້ກຳເນີດ ລູກຜູ້ທຳອິດ ຊຶ່ງອາຍຸ 9 ເດືອນ ຕໍ່ກັບການລ້ຽງລູກຫຼັງການເກີດ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການກິນ ອາຫານ ແລະ ຢາ ຕາມທີ່ແພດ ແນະນຳໄດ້ນຳລູກໄປກວດ ຫຼື ສັກຢາຕາມກຳນົດ. ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊອກຫາອາ ຫານທີ່ມີໂພຊະນາການຕໍ່ຕົນ ເອງ ແລະ ລູກ, ເຮັດໃຫ້ລູກຈະ ເລີນເຕີບໂຕຕາມເກນອາຍຸ ຂອງເດັກເຊັ່ນດຽວກັນກັບນາງ ພອນແກ້ວ ອາຍຸ 19 ປີ ມີລູກ 2 ຄົນ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ແຕ່ງງານແຕ່ອາ ຍຸ 15 ປີ ແຕ່ກໍໄດ້ກຳເນີດເດັກ ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບການປຶກສາຈາກ ແພດໝໍເປັນປະຈຳ ເພາະດ້ວຍ ໄວອາຍຸຂອງຜູ້ກ່ຽວຍັງນ້ອຍຢູ່ ຊຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍໃນການ ໃຫ້ກຳເນີດລູກ ພ້ອມນັ້ນໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອຫຼຸຸດຜ່ອນໃນການເຮັດວຽກ ຂອງຕົນໃນໄລຍະມີລູກນ້ອຍ ແລະ ຍັງໄດ້ນຳລູກນ້ອຍໄປກວດ ສຸຂະພາບຢູ່ເປັນປະຈຳ.
ດັ່ງນັ້ນ ສາມາດເວົ້າໄດ້ ວ່າ: ການມີໂພຊະນາການແມ່ ມານ ຫຼື ແມ່ລູກອ່ອນແມ່ນມີ ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ ຫຼາຍ ໃນການຫຼຸຸດຜ່ອນອັດຕາ ການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ຫຼຸຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດ ສານອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ເຕີບໃຫຍ່ບໍ່ສົມບູນ, ພວກເຮົາ ຄວນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເຜີຍ ແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະ ນາການນີ້ໃຫ້ທົ່ວເຖິງພໍ່ແມ່ປະ ຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເຮັດ ແນວໃດໃຫ້ປະເທດຊາດພວກ ເຮົາຫຼຸຸດຜ່ອນງົບປະມານໃນ ການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານນີ້ໃຫ້ໜ້ອຍ ລົງພ້ອມດຽວກັນນີ້ ພວກເຮົາ ຄວນສະກັດກັ້ນການໂຄສະ ນາສິນຄ້າອາຫານເສີມສຳລັບ ແມ່ ແລະ ເດັກອ່ອນເພື່ອຫວັງ ແຕ່ຜົນກຳໄລພຽງຢ່າງດຽວ.
ໂດຍ : ສິດທິພອນ ຣາຊະພົນ