ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ


...

    ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ ມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 12ພຶດ ສະພາຜ່ານມານີ້, ພາຍໃຕ້ການ ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະ ພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງໄປສະນີໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ຂຶ້ນສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອໃຫ້ສະ ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະ ກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີເນື້ອໃນ ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຮັດກຸມຂຶ້ນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານກ່າວເຖິງເຫດ ຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ ໃນ ການສ້າງກົດໝາຍການປົກປ້ອງ ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກວ່າ: ການ ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກ ປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳ ຄັນໃນສະໄໝປັດຈຸບັນ ເພາະ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວເປັນກົດໝາຍ ສ້າງໃໝ່, ການກຳນົດຫຼັກການ, ມາດຕະການກ່ຽວກັບການປົກ ປ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ລະບຽບ ການ, ການເກັບກຳ, ການເຂົ້າ ເຖິງ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ການ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃຫ້ມີຄວາມຖືກ ຕ້ອງແນໃສ່ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງໃນຮູບແບບ ເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ແບບອື່ນ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຮັບປະ ກັນໃຫ້ປະເທດຊາດມີຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມ ສະຫງົບປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ, ເພື່ອໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມ ເປັນຈິງຂອງການພັດທະນາ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ປະເທດເຮົາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານທັນກັບສະພາບການປ່ຽນ ແປງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍຕິດ ພັນກັບສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີພ້ອມກັນ ນັ້ນ ກໍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພາກລັດ ຖະບານມີເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອ ເລັກໂຕຣນິກ ລວມທັງສິດທິ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມ ເປັນທຳ ແລະ ປອດໄພ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ສະບັບນີ້ ປະກອບມີທັງໝົດ 11 ໝວດ ແລະ 55 ມາດຕາ, ສຳລັບໝວດທີ 6 ຂໍ້ຫ້າມທົ່ວ ໄປມີຄື: ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກ ຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງມີພຶດຕິ ກຳດັ່ງນີ້: 1. ເຂົ້າເຖິງ, ເກັບກຳ, ນຳໃຊ້, ເປີດເຜີຍທຳລາຍ, ດັກ ສະກັດ, ແກ້ໄຂ, ປອມແປງ, ສະໜອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງລັດ, ບຸກ ຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, 2. ສົ່ງ ຫຼື ໂອນຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ, 3. ສົ່ງຂໍ້ມູນເອ ເລັກໂຕຣນິກທີ່ບໍ່ມີແຫຼ່ງທີ່ມາ, ໂປຣແກມອັນຕະລາຍ, ໄວຣັດ, 4. ສ້າງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ປອມ ຫຼື ຂໍ້ມູນເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ ຜູ້ອື່ນ, 5. ສວຍໃຊ້ຊ່ອງວ່າງ ຫຼື ຈຸດອ່ອນຂອງລະບົບຂໍ້ມູນເພື່ອ ເຂົ້າເຖິງ, ເກັບກຳ, ນຳໃຊ້ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ, 6. ມີພຶດຕິກຳອື່ນທີ່ເປັນການ ລະເມີດກົດໝາຍ. ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບເຈົ້າຂອງ ຂໍ້ມູນ: 1. ຫ້າມຂັດຂວາງການ ສົ່ງ, ແຊກແຊງ, ເຂົ້າເຖິງ, ທຳ ລາຍ, ລຶບ, ແກ້ໄຂ ແລະ ປອມ ແປງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, 2. ບຸກ ລຸກ ຫຼື ການກະທຳໃດທີ່ເປັນ ການເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດ ງານຂອງລະບົບຄວາມປອດ ໄພຂໍ້ມູນບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກ ໄດ້, 3. ສົ່ງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣ ນິກທີ່ບໍ່ມີແຫຼ່ງທີ່ມາ, ໂປຣແກຣມ ອັນຕະລາຍ, ໄວຣັດ, 4. ສ້າງ ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກປອມ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ຜູ້ອື່ນ, 5. ສວຍໃຊ້ຊ່ອງວ່າງ ຫຼື ຈຸດ ອ່ອນຂອງລະບົບຂໍ້ມູນ ເພື່ອ ເຂົ້າເຖິງ, ເກັບກຳ, ນຳໃຊ້ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ, 6. ມີພຶດຕິກຳອື່ນທີ່ເປັນການ ລະເມີດກົດໝາຍ. ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນ: ຫ້າມຜູ້ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນມີ ພຶດຕິກຳດັ່ງນີ້: 1. ເຂົ້າເຖິງ, ເກັບກຳ, ນຳໃຊ້, ເປີດເຜີຍ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງລັດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດ, 2. ເຂົ້າເຖິງ, ເກັບ ກຳ, ນຳໃຊ້, ເປີດເຜີຍ, ສະ ໜອງ, ປັບປຸງ, ທຳລາຍຂໍ້ມູນ ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຕົນຄຸ້ມຄອງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, 3. ເກັບກຳ, ນຳໃຊ້, ເປີດເຜີຍ ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກກ່ຽວກັບ ເຊື້ອຊາດ, ເຜົ່າພັນ, ຄວາມຄິດ ເຫັນທາງການເມືອງ, ຄວາມ ເຊື່ອຖືທາງສາສະໜາ, ພຶດຕິ ກຳທາງເພດ, ປະຫວັດອາຊະ ຍາກຳ, ຂໍ້ມູນສຸຂະພາບ ຫຼື ຂໍ້ ມູນອື່ນ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມ ສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະ ບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, 4. ມີພຶດຕິກຳອື່ນທີ່ເປັນການ ລະເມີດກົດໝາຍ. ຈາກນັ້ນ ປະທານກອງປະ ຊຸມໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ສະມາຊິກສະ ພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳຄິດ ຄຳເຫັນໃສ່ມາດຕາ 2, ໝວດ ທີ 3, ໝວດທີ 4, ມາດຕາ 26-29, ການແບ່ງສິດຄຸ້ມ ຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາວຽກ ງານກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຂໍ້ ມູນຂ່າວສານເອເລັກໂຕຣນິກ ລະຫວ່າງສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງ, ເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຕາມ ທິດ 3 ສ້າງແລ້ວ ຫຼື ບໍ່, ການ ກຳນົດກ່ຽວກັບມາດຕະການ ປັບໃໝໃນມາດຕາ 51 ຂອງ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນ ກຳນົດການປັບໃໝທາງດ້ານ ບໍລິຫານຕໍ່ກັບການກຳນົດມູນ ຄ່າປັບໄໝດັ່ງກ່າວ ບັນດາທ່ານ ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ ແລ້ວບໍ່ກັບສະພາບຄວາມເປັນ ຈິງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມຂອງປະເທດເຮົາແລ້ວ ຫຼື ບໍ່. ຈາກນັ້ນ ປະທານກອງປະ ຊຸມໄດ້ສະຫຼຸຸບລວມການປະກອບ ຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ສະເໜີ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ລົງຄະແນນຮັບຮອງເອົາກົດ ໝາຍດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄະແນນ ສຽງເຫັນດີເປັນສ່ວນຫຼາຍ. (ຂ່າວ: ສຸກສາຄອນ)