ອຸຍນີເຊັບໃຫ້ທຶນໂຄສະນາສົ່ງເສີມຊີວິດເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງເຂດຊົນເຜົ່າ


...

    ອົງການອຸຍນີເຊັບ ໄດ້ສືບ ຕໍ່ຮ່ວມມືກັບສູນກາງແນວລາວ ສ້າງຊາດ (ສນຊ) ໃນການສົ່ງ ເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງການຮ່ວມມືແມ່ນແນ ໃສ່ການເຂົ້າເຖິງຂອງບັນດາ ຊົນເຜົ່າໃນເຂດຫ່າງໄກສອກ ຫຼີກ ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍສະ ເພາະ ແມ່ນເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງ. ພິທີເຊັນແຜນຮ່ວມມືປີ 2017-2018 ລະຫວ່າງ ສນຊ ແລະ ອົງການອຸຍນີເຊັບ ໄດ້ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ ຜ່ານມານີ້ ທີ່ ສນຊ ໂດຍການ ຮ່ວມລົງນາມລະຫວ່າງ ທ່ານ ສົມອົກ ກິ່ງສະດາ ຮອງປະ ທານ ສນຊ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຫົງ ເວ້ກ້າວ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ອຸຍນີເຊັບ ປະຈຳລາວ ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດາເຄືອຂ່າຍ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງມີພະນັກງານການນຳທັງ ສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີ ພິຍານ. ແຜນຮ່ວມມືປີ 2017- 2018 ລະຫວ່າງສູນກາງແນວ ລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການ ອຸຍນີເຊັບ ຈະສຸມໃສ່ການພັດ ທະນາ ແລະ ການກະຈາຍຂໍ້ ມູນທີ່ຈຳເປັນໃນການດຳລົງຊີ ວິດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຂດຫ່າງ ໄກສອກຫຼີກ ແລະ ດ້ອຍໂອ ກາດ. ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ລວມມີ: ການແຕ່ງງານ ແລະ ການຖືພາ ກ່ອນໄວອັນຄວນ, ການຄ້າມະ ນຸດ, ວຽກງານສັກຢາກັນພະ ຍາດ, ວຽກງານໂພຊະນາການ ວຽກງານນ້ຳສະອາດ ແລະ ການ ສົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ, ການ ປົກປ້ອງເດັກ (ການໃຊ້ຄວາມ ຮຸນແຮງກັບເດັກ) ແລະ ການ ສຶກສາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ. ການຮ່ວມມືຍັງລວມເອົາ ການກໍ່ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ ແກ່ພະນັກງານສູນກາງແນວ ລາວສ້າງຊາດໃນການວາງ ແຜນ, ການປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການຕິດຕາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ການໂຄສະນາຂົນຂວາຍ ແລະ ການດຳເນີນກິດຈະກຳ ເພື່ອ ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ເດັກ ແລະ ແມ່ຍິງ ໂດຍ ສະເພາະເຂດຊົນເຜົ່າຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກ. ງົບປະມານທີ່ໃຊ້ ຈ່າຍໃນແຜນຮ່ວມປີ 2017- 2018 ແມ່ນ 100.000 ໂດລາ ສະຫະລັດ. (ຂ່າວ: ວັນສີລິ)