ຮອງປະທານສະພາ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ - ປາຊີຟິກ


...

    ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງ ຊາດ ນຳໂດຍທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ ຮອງປະທານສະພາ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມສຳມະນາສະມາຊິກລັດ ຖະສະພາຈາກພາກພື້ນອາຊີ- ປາຊີຟິກ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການ ກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ້ຕໍ່ສະ ພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ ກາດ ແລະ ບົດບາດຂອງສະ ຖາບັນນິຕິບັນຍັດ ເພື່ອບັນລຸ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບ ຍືນຍົງ (SDGs) ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 11-13 ພຶດສະພາ 2017 ທີ່ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ, ສສ ຫວຽດນາມ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາລະ ດັບພາກພື້ນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການ ຮ່ວມມືກັນຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງສະ ພາແຫ່ງຊາດ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນລັດຖະສະພາ ສາກົນ (IPU) ໂດຍມີຄະນະຜູ້ ແທນຈາກລັດຖະສະພາຕ່າງໆ ໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ຕົວແທນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ ສາກົນກ່ຽວຂ້ອງປະຈຳພາກ ພື້ນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ ຊຸມເປັນເວລາ 3 ວັນ ຄະນະຜູ້ ແທນສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ປະສົບການຂອງຕົນໃນຖານະ ອົງການນິຕິບັນຍັດໃນການປະ ກອບສ່ວນຊຸກຍູ້, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ບົດ ບາດໃນການປັບປຸງ ແລະ ຮັບ ຮອງເອົາກົດໝາຍໃນຂົງເຂດ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົດໝາຍ ທີ່ດິນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສປປ ລາວ ກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວຮ່າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ, ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະ ສາດ ແລະ ອື່ນໆ, ຍົກໃຫ້ເຫັນ ຄວາມສຳຄັນໃນການສົ່ງເສີມ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສຸຂະ ພາບ, ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າ ທ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຍັງ ຂາດແຄນທຶນຮອນ ແລະ ເຕັກ ໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອ ຕອບໂຕ້ ແລະ ຮັບມືກັບສະ ພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນ ຟ້າອາກາດ ແລະ ຢືນຢັນວ່າ ສປປ ລາວ ກໍຄືສະພາແຫ່ງ ຊາດລາວ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕາມພັນທະສາ ກົນກ່ຽວກັບບັນຫາການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂົ້າໃນ ທິດທາງແຜນການ ແລະ ລະ ບຽບກົດໝາຍ ພ້ອມທັງເຜີຍ ແຜ່ໃຫ້ສັງຄົມ ແລະ ນຳເຂົ້າສູ່ ລະບົບການສຶກສາຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ພ້ອມກັນນີ້ ທ່ານຮອງປະ ທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ ຍັງໄດ້ພົບປະເຮັດ ວຽກແບບສອງຝ່າຍກັບທ່ານ ນາງ ຕ໋ອງ ຕີ ຟ໋ອງ ຮອງປະ ທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ ຕົກລົງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສອງອົງການນິຕິບັນຍັດ ທີ່ລົງ ນາມໂດຍປະທານສະພາແຫ່ງ ຊາດ ຂອງສອງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າ ສູ່ລວງເລິກ ແລະ ປະກົດຜົນ ເປັນຈິງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນການເສີມສ້າງສາຍພົວພັນ ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມື ຮອບດ້ານໃຫ້ເກີດດອກອອກ ຜົນຍິ່ງໆຂຶ້ນ.