ຮອງນາຍົກ ຕ້ອນຮັບຄະນະວິຊາການອົງການກອງທຶນສາກົນ


...

    ວັນທີ 16 ພຶດສະພາຜ່ານ ມານີ້, ທີ່ກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການ ເງິນໄດ້ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບການ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບຂອງທ່ານ ແຈຟ ເຟຣ ແບນນິສເຕີ ຫົວໜ້າຄະ ນະວິຊາການອົງການກອງທຶນ ສາກົນ (IMF) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ເນື່ອງໃນໂອກາດເດີນທາງ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ລາຍງານ ການຕິດຕາມເສດຖະກິດມະ ຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ. ທ່ານ ແຈຟເຟຣ ແບນ ນິສເຕີ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ທ່ານ ຮອງນາຍົກ ຮູ້ວ່າ: ການເດີນ ທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອລາຍງານກ່ຽວກັບ ຜົນການມາເຮັດວຽກຂອງຄະ ນະວິຊາການອົງການກອງທຶນ ສາກົນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຕິດຕາມເສດຖະກິດມະຫາ ພາກຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຄະ ນະດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມ ກັບຫຼາຍພາກສ່ວນທັງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ສາກົນ ປະຈຳລາວ ໂດຍສະ ເພາະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບກະຊວງການເງິນເຊັ່ນ: ຄະ ນະວິຊາການກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ພາຍໃນກ່ອນການເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບຄະນະວິຊາການ IMF ເພື່ອເປັນເອກະພາບກັນດ້ານ ການກະກຽມຂໍ້ມູນ ແລະ ເນື້ອ ໃນຕາມຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມຕ່າງໆ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານ ສົກປີ 2015-2016 ແລະ ແຜນ ສຳລັບປີ 2017, ຂໍ້ມູນທາງ ດ້ານໜີ້ສິນ ແລະ ອື່ນໆ, ໄດ້ປະ ເມີນສະພາບເສດຖະກິດມະ ຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ, ປະ ເມີນການວາງນະໂຍບາຍການ ເງິນ ສະຫຼຸຸບໄດ້ໂດຍສັງເຂບຄື: ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະ ກິດ ໃນປີ 2016 ແມ່ນ 7% ສູງ ກ່ວາທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ ຊຶ່ງ ປັດໄຈທີ່ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດການ ເຕີບໂຕມາຈາກຂະແໜງພະ ລັງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນຫົງສາ, ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳ ຕົກ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ຕິດພັນ ກັບການຂະຫຍາຍການລົງທຶນ, ຂະແໜງການບໍລິການ, ການ ເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນປີ 2017, ການເພີ່ມເງິນ ເດືອນຂອງພະນັກງານລັດຖະ ກອນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດ ໄຟ ລາວ-ຈີນ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ບໍ່ ມີການເໜັງຕີງຍັງຢູ່ໃນລະດັບ 1,5%, ການເຕີບໂຕໄລຍະກາງ ຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ເກນປົກກະຕິ, ລະ ຫວ່າງປີ 2019-2022 ຈະຄ່ອຍ ຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນຈາກບັນ ດາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໂຄງການ ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ບັນ ຊີດຸນການຊຳລະເງິນເຫັນໄດ້ ວ່າຫຼຸຸດລົງເຫຼືອ 11% ຕໍ່ GDP ໃນປີ 2016. ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາການ IMF ລາຍງານຕື່ມອີກວ່າ: ເຖິງ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າເບິ່ງໃນບັນ ຊີປົກກະຕິໃນໝວດທີ່ບໍ່ແມ່ນ ຊັບພະຍາກອນຍັງສູງຫຼາຍຢູ່ ໃນລະດັບ 8% ຕໍ່ GDP ໃນ ຂະນະທີ່ຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດຫຼຸຸດລົງ ໃນລະຫວ່າງ 170-815 ລ້ານໂດລາສະຫະ ລັດ, ນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ ແມ່ນຂາດດຸນງົບປະມານໃນປີ 2015-2016 ສູງຕາມທີ່ໄດ້ ຄາດຄະເນໄວ້ເທົ່າກັບ 5,2% ຕໍ່ GDP, ໃນ 3 ເດືອນຂ້າມ ຜ່ານຂອງສົກປີ 2016 ໂຕເລກ ລາຍຮັບປະຕິບັດໄດ້ເກີນແຜນ ຈາກທີ່ໄດ້ມີການຫຼຸຸດການຍົກ ເວັ້ນການກຳນົດນຳເຂົ້ານ້ຳມັນ ເຊື້ອໄຟ ແລະ ການປັບປຸງຂອດ ການບໍລິຫານການຍົກເວັ້ນອັດ ຕາພາສີນຳເຂົ້າລົດ, ອີກດ້ານ ໜຶ່ງກໍມີລາຍຮັບເພີ່ມຈາກການ ຂາຍຊັບສິນຂອງລັດ, ການຄາດ ຄະເນການເກັບລາຍຮັບໃນປີ 2017 ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມທ້າ ທາຍພໍສົມຄວນ, ການຂາດດຸນ ງົບປະມານຄາດວ່າຍັງຢູ່ໃນລະ ດັບດຽວກັນກັບປີ 2016 ສຳ ລັບການຄາດຄະເນຂາດດູນ ງົບປະມານ ນັບແຕ່ປີ 2018- 2020 ເຫັນວ່າຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ໃນ ລະດັບ 5% ຕໍ່ GDP ເຖິງແມ່ນ ວ່າລັດຖະບານຈະວາງເປົ້າໝາຍ ຫຼຸຸດການຂາດດຸນງົບປະມານ ໃຫ້ຫຼຸຸດລົງເຫຼືອ 3% ຕໍ່ GDP ພາຍໃນປີ 2020 ແຕ່ການບັນລຸ ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນຕ້ອງ ໄດ້ພະຍາຍາມປະຕິຮູບໃຫ້ສອດ ຄ່ອງ ແລະ ໃນດ້ານລາຍຮັບພາ ສີ-ອາກອນ, ຄະນະວິຊາການ IMF ຍິນດີສືບຕໍ່ໃນການປັບປຸງ ລະບົບໄອທີ ໃນວຽກງານສາມ ສາຍຕັ້ງ ແລະ ສືບຕໍ່ປະຕິຮູບ ວຽກບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນະ ໂຍບາຍພາສີອາກອນ. ໂອກາດນີ້, ຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະແດງຄວາມ ຍິນດີຕໍ່ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາການ ອົງການກອງທຶນສາກົນ, ທີ່ໄດ້ ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງລັດ ຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນ ການປັປຸງການວາງນະໂຍບາຍ ການເງິນແບບຮັດກຸມຂອງຂະ ແໜງການເງິນທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງ ລ່າງຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ມີການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງທາງດ້ານ ເສດຖະກິດຈົນກ້າວໄປສູ່ຄວາມ ທັນສະໄໝ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ຄວາມເປັນຈິງຂອງສັງຄົມ.