ຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງປະມວນກົດໝາຍອາຍາຊີ້ແຈງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມ ຂອງ ສສຊ


...

    ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ ມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພານີ້, ພາຍໃຕ້ການ ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ ຮອງປະທານສະພາ ແຫ່ງຊາດ ສສຊ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ປັບແກ້ຫຼາຍມາດຕາ, ຂະນະທີ່ ທ່ານ ເກດ ກຽດຕິສັກ ຮອງລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ອະນຸ ກຳມະການຮ່າງປະມວນກົດ ໝາຍອາຍາໄດ້ຂຶ້ນຊີ້ແຈງກ່ຽວ ກັບຂໍ້ຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ວ່າ: ສຳລັບຜູ້ກະທຳຜິດຕາມກົດ ໝາຍແພ່ງແມ່ນດຳເນີນຄະ ດີຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ສຳລັບກົດໝາຍ ອາຍາແລ້ວແມ່ນໃຫ້ດຳເນີນ ຄະດີຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ມີອາຍຸ ແຕ່ 15 ປີຂຶ້ນໄປ, ໝາຍຄວາມ ວ່າສຳລັບເດັກທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 15 ປີລົງມາ ຫາກກະທຳຜິດ ແມ່ນຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທາງອາຍາເຖິງວ່າການກະທຳ ຜິດນັ້ນໆຈະຮ້າຍແຮງກໍຕາມ, ມາດຕາ 128 ການຟອກເງິນ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກກົດໝາຍການ ຕ້ານສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການກໍ່ການຮ້າຍ ສຳລັບນິຍາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຟອກ ເງິນແມ່ນຖືວ່າສອດຄ່ອງກັບ ພາກພື້ນ, ຫາກຜູ້ໃດເຊື່ອງເງິນ ທີ່ຟອກແລ້ວເອົາເຂົ້າໃນບັນຊີ ຖືວ່າເປັນບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ການ ຊ່ວຍເຫຼືອກໍຖືວ່າເປັນຜູ້ກະທຳ ຜິດໄປນຳ, ມາດຕາ 296 ການ ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍສູງ ສຳລັບ ມາດຕານີ້ ທາງອະນຸກຳມະ ການຮ່າງປະມວນກົດໝາຍອາ ຍາໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບທະນາ ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫຼາຍລົບ ຫຼາຍຕ່າວແລ້ວ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ ພິຈາລະນາກຳນົດໃສ່ໃນຮ່າງ ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວນີ້, ມາດ ຕາ 307-308 ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນບໍ່ ແມ່ນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງທີ່ ດິນ ແຕ່ຫາກແມ່ນກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍທີ່ດິນທີ່ສຳລັບບັນຫາດັ່ງ ກ່າວນີ້ ອະນຸກຳມະການພວກ ເຮົາຈະໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ປັບ ປຸງຄືນ. ສຳລັບມາດຕາ 173 ການ ລະເມີດລະບຽບການກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພດ້ານແຮງງານ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມ ປອດໄພໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ມາດຕາ 399 ການຈຳນົນຕໍ່ ສັດຕູ ສຳລັບມາດຕາດັ່ງກ່າວນີ້ ຫາກຜູ້ກະທຳຜິດຍອມຮັບສາ ລະພາບ ຫຼື ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃຫ້ ສັດຕູໝົດແລ້ວ, ສັດຕູປ່ອຍຕົວ ອອກມາ ຊຶ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນພວກເຮົາມີມາດຕະການ ໃສ່ໂທດ ສຳລັບກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ນີ້ ທັງນີ້ກໍຈະໄດ້ຂໍຄຳເຫັນນຳ ຄະນະປະທານ ເພື່ອພິຈາລະ ນາຕາມຄວາມເຫັນສົມຄວນ ຕື່ມອີກ ເພື່ອຄວາມລະອຽດ ແລະ ຮັດກຸມ, ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດເຂດຍຸດທະສາດ ປ້ອງກັນທີ່ຕັ້ງແມ່ນຈະໄດ້ກຳ ນົດລະອຽດຄືນໃໝ່ໃຫ້ລະອຽດ ຕື່ມອີກ ເພາະດຳລັດດັ່ງກ່າວ ເປັນວຽກທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ມາດຕາ 115 ບຸກຄົນໃດ ຫາກໂຄສະນາໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ສປປ ລາວ ບິດເບືອນແນວທາງ ຂອງພັກ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ລັດ, ບັນດາ ສສຊ ຢາກໃຫ້ ເພີ່ມໂທດ ແລະ ຄ່າປັບໃໝ່ຂຶ້ນ ຕື່ມອີກ ເພາະການໂຄສະນາ ດັ່ງກ່າວຝືນຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດ ໃນໄລຍະໃໝ່, ມາດ ຕາ 148 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແຂ່ງລົດໃຫຍ່, ລົດຈັກ ໂດຍບໍ່ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຊຶ່ງກົດ ໝາຍສະບັບນີ້ຈະຖືກປັບໄໝ ແຕ່ 10 ລ້ານ - 50 ລ້ານກີບ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະລະ ພາບຈະຖືກປັບໄໝແຕ່ 5-20 ລ້ານກີບ ຫາກກໍລະນີເກີດອຸບັດ ເຫດ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈະຕັດອິດ ສະລະພາບແຕ່ 5 ປີ ຫາ 7 ປີ ແລະ ປັບໄໝ 20 - 70 ລ້ານ ກີບ ຊຶ່ງ ສສຊ ບາງທ່ານ ຢາກ ໃຫ້ຫຼຸຸດໂທດລົງ ເພາະໃນນັ້ນ ແມ່ນມີລູກຮັກຫຼານແພງຂອງ ພະນັກງານພວກເຮົາ ຫາກກໍ ລະນີບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນໃຫ້ ສຶກສາອົບຮົມລູກຫຼານໃຫ້ເຫັນ ໄດ້ເຖິງອັນຕະລາຍ ພ້ອມທັງ ຜິດຕໍ່ກົດໝາຍອາຍາ. ມາດຕາ 190 ວ່າດ້ວຍ ການເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນເສຍຊີວິດ ຍ້ອນການປ້ອງກັນຕົວເກີນຂອບ ເຂດ ສຳລັບມາດຕາດັ່ງກ່າວ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າແມ່ນ ມີສິດປ້ອງກັນຕົວເອງ ໂດຍຖືກ ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແຕ່ວ່າບໍ່ ໃຫ້ປ້ອງກັນຕົວເອງຈົນເກີນໄປ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຖິງແກ່ຄວາມ ຕາຍ. ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງມີມາດ ຕະການອື່ນໆທີ່ບັນດາ ສສຊ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕື່ມອີກຈຳ ນວນໜຶ່ງ ໃນຕອນບ່າຍປະທານ ກອງປະຊຸມກໍໄດ້ສືບຕໍ່ປະກອບ ຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ສະເໜີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລົງ ຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາຮ່າງ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາດ້ວຍ ຄະແນນສຽງເຫັນດີເປັນສ່ວນ ຫຼາຍ. (ຂ່າວ: ສຸກສາຄອນ)