ຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອເກັບກູ້ລະເບີດໃນລາວ


...

    

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມີມູນຄ່າ 592.101 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນ ໂຄງການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ເຄື່ອງຈັກທຳລາຍລະເບີດລູກ ຫວ່ານທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ. ພິທີ ເຊັນສັນຍາຮັບເອົາການຊ່ວຍ ເຫຼືອດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ທີ່ ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາຜ່ານ ມານີ້, ລະຫວ່າງທ່ານ ຄາຊູຮີ ໂລະ ຄູໂນະ ອຸປະທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ຮີໂຣອາກິ ເຊກິ ຮອງປະທານ ອົງການ JMAS ໂດຍມີທ່ານ ພູຂຽວ ຈັນທະສົມບູນ ຫົວໜ້າຫ້ອງ ການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມ ຄອງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການ ແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນ ແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (NRA), ທ່ານ ທິບພະສອນ ສຸກຂະທຳມະວົງ ຫົວໜ້າອົງ ການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ລາວ (UXO Lao) ແລະ ພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກຝ່າຍ ລາວເຂົ້າຮ່ວມ. ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ JMAS ແມ່ນອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນ ກັບລັດຖະບານຈາກປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງ ຂວາງ ໃນພາລະກິດການເກັບ ກູ້ລະເບີດ ໃນ ສປປ ລາວ ນັບ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2005, ເປັນຕົ້ນມາ ອົງການ JMAS ໄດ້ຮັບທຶນສະ ໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆ ຈາກບໍລິສັດໂຄມັດຊຶ ຊຶ່ງເປັນບໍ ລິສັດຜະລິດອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມ ຕົ້ນຂຶ້ນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍມີ ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າສູ່ການຮັບຮອງຄວາມປອດ ໄພໃຫ້ແກ່ສະພາບແວດລ້ອມ ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການ ພັດທະນາໃນທ້ອງຖິ່ນ ໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໂດຍການເລັ່ງວຽກ ງານການເກັບກູ້ລະເບີດ ໂດຍ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທຳລາຍ ລະເບີດລູກຫວ່ານ (CSCM). ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທຳລາຍ ລະເບີດລູກຫວ່ານຈະສາມາດ ຫຼຸຸດຜ່ອນການໃຊ້ເວລາໃນການ ປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ເພີ່ມ ຄວາມປອດໄພອີກດ້ວຍ. ການ ປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຄັ້ງ ທຳອິດ ໃນໂລກທີ່ມີການນຳໃຊ້ ເຄື່ອງຈັກເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນການ ເກັບກູ້ລະເບີດ. ພາຍໃນເວລາ 10 ເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້, ອົງການ JMAS ໄດ້ປະຕິບັດການກວດ ກາພື້ນທີ່ໄດ້ເຖິງ 123 ເຮັກຕາ ແລະ ໄດ້ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໄດ້ເຖິງ 802 ລູກ ໂດຍການ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ຖືກອອກແບບ ພິເສດ ເພື່ອການທຳລາຍລະ ເບີດລູກຫວ່ານ ໃນປີທີສອງນີ້, ອົງການ JMAS ມີແຜນການ ທີ່ຈະຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ການເກັບ ກູ້ລະເບີດຈາກເມືອງແປກ ໄປ ຮອດເມືອງຄຳ ແລະ ເມືອງພູ ກູດ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ເພີ່ມຕື່ມອີກ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ອົງການ UXO Lao ເລັ່ງວຽກງານການ ເກັບກູ້ລະເບີດ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ທັງໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະ ຍາວ. ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ JMAS ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ການເກັບກູ້ລະເບີດ ໃນ ສປປ ລາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນ: ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2005 - 2007 ແລະ ປີ 2008 - 2009, ແຂວງສາລະວັນ ໃນ ປີ 2011, ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ໃນປີ 2011 - 2013 ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນ ປີ 2014 - 2017.