12 ຕຸລາ ວັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ


...

    

ເນື່ອງໃນວັນວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ 12 ຕຸລາ ໄດ້ໝູນ ວຽນມາອີກວາລະໜຶ່ງ ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນ ຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ປະທານສະພາ ວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖະ ແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ເມື່ອ ວັນທີ 11 ຕຸລານີ້ ວ່າ: ໃນໄລຍະ ຜ່ານມາ ພັກ ແລະ ລັດ ໄດ້ໃຫ້ ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາ ຂະແໜງວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງປະ ເທດເຮົາຢ່າງຈົດຈໍ່ ຊຶ່ງສະແດງ ອອກໃນແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ, ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະໄລຍະນັ້ນໄດ້ ເລັ່ງໃສ່ພັດທະນາຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດ ແລະ ການສ້າງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສຳລັບຄົ້ນ ຄວ້າ-ພັດທະນາ ແລະ ນຳ ໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະ ນາຢູ່ປະເທດເຮົາ. ນອກຈາກນີ້ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລ ຊີ ຍັງໄດ້ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຖິງປີ 2030 ຊຶ່ງເປັນແຜນຍຸດທະ ສາດການພັດທະນາທີ່ສາມາດ ເຊື່ອມສານກັບການພັດທະນາ ຂອງບັນດາກະຊວງຂະແໜງ ການ ກໍຄືພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນໄລຍະໃໝ່ແຫ່ງການພັດ ທະນາແບບຍືນຍົງ. ສຳລັບການພັດທະນາ ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງກໍໄດ້ ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງສະຖາບັນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ ຊີວະພາບ ຊຶ່ງປະກອບ ດ້ວຍບັນດາຫ້ອງທົດລອງທີ່ ທັນສະໄໝ, ສຳເລັດການສ້າງ ສູນຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກຂະ ໜາດໃຫຍ່ເຖິງ 400 TB ທີ່ນຳ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງເປັນສູນ ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກແບບປະ ຢັດພະລັງງານ ແລະ ທັນສະ ໄໝທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ ກໍ ຄືໃນພາກພື້ນອາຊີອາຄະເນ. ສຳເລັດການສ້າງສູນຝຶກອົບ ຮົມພະນັກງານຂະແໜງວຽກ ງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ ໂນໂລຊີ ຊຶ່ງຈະເປັນບ່ອນຍົກ ລະດັບ ບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາ ກອນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຢູ່ພາຍໃນປະ ເທດ ທີ່ຕິດພັນກັບການຄົ້ນ ຄວ້າ-ພັດທະນາ, ການຖ່າຍ ທອດ ແລະ ການດັດປັບນຳໃຊ້ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີລວມທັງການສົ່ງເສີມຫົວ ຄິດປະດິດສ້າງ ສ້າງບຸກຄະລາ ກອນທີ່ເປັນມືອາຊີບທາງດ້ານ ວິຊາການ ເພື່ອສາມາດຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະ ນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ ໃນໄລຍະໃໝ່. ໃນດ້ານການບໍລິການວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນດ້ານຊັບສິນທາງ ປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ຍົກລະດັບໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພື່ອບໍລິ ການແກ່ສັງຄົມຢ່າງກວ້າງ ຂວາງເຖິງຮາກຖານທ້ອງຖິ່ນ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ຮັບ ຄຳຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຊັບສິນ ອຸດສາຫະກຳ, ແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະ ສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິ ຂະສິດ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ ແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາ ໄດ້ທັງ ໝົດ 2.600 ກວ່າສະບັບ, ໄດ້ ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງກວດສອບຄຸນນະ ພາບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ປະຈຳຢູ່ ບັນດາດ່ານສາກົນ ຊຶ່ງສາມາດ ເພີ່ມລາຍຮັບພາສີອາກອນ ນ້ຳມັນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ ສັງຄົມ ໄດ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນທີ່ມີ ຄຸນນະພາບ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງ ແວດລ້ອມ, ກວດສອບກົງເຕີ ໄຟຟ້ານຳເຂົ້າມາໃໝ່ຈຳນວນ 247.000 ກວ່າໜ່ວຍ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆອີກ, ເພື່ອສືບຕໍ່ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະ ຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງຕາມ ທິດພັດທະນາແບບຍືນຍົງນັ້ນ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນຍຸດທະຍາສາດ ການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະແຕ່ນີ້ ຮອດປີ 2030 ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງ ວຽກງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກ ໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ກາຍເປັນກຳລັງແຮງຂັບເຄື່ອນ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດ ໄປຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາ ຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝແບບ ຍືນຍົງສີຂຽວ. ໃນແຜນຍຸດ ທະສາດການພັດທະນາ ດັ່ງ ກ່າວ ໄດ້ກຳນົດ 6 ແຜນງານ ຍຸດທະສາດຄື: ແຜນງານທີ1: ບຸກທະລຸດ້ານຈິນຕະນາການ, ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ ແກ່ສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ. ແຜນງານທີ 2: ບຸກທະລຸປ່ຽນແປງໃໝ່ພື້ນຖານ ການຈັດຕັ້ງ, ກົນໄກການຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ຄົບຊຸດ ແລະ ມີຈຸດປະສິດທິຜົນ. ແຜນງານທີ 3: ບຸທະລຸໃນການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະ ນຸດດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ຮັບປະກັນ ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະ ພາບ. ແຜນງານທີ 4: ບຸກທະ ລຸຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະ ນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າສູ່ເຂດຈຸດສຸມບຸລິມະສິດ, ລົງສູ່ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມ ທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າ. ແຜນງານທີ 5: ເອົາ ໃຈໃສ່ບໍລິການດ້ານວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຮັບ ໃຊ້ສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນເຂດ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ແຜນງານ ທີ 6: ເປີດກວ້າງການພົວພັນ ຮ່ວມມືສາກົນດ້ານວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງ ມີຫຼັກການຕາມແນວທາງການ ຕ່າງປະເທດຂອງພັກ - ລັດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ການພັດ ທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຂະແໜງການ ຕ່າງໆເປັນປັດໄຈສຳຄັນ ເພື່ອ ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດ - ສັງ ຄົມມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ ເນື່ອງ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ. ໃນສະເພາະໜ້ານີ້ຕ້ອງໄດ້ມີ ການສຸມໃສ່ການນຳໃຊ້ວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນ ບັນດາຂະແໜງການຈຸດສຸມ ຕົ້ນຕໍໃນການຜະລິດ, ການພັດ ທະນາສັງຄົມ ແລະ ການປ້ອງ ກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະ ຫງົບ. ບັນຫາໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ນັ້ນແມ່ນ ການຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ສະ ນັ້ນ, ການພັດທະນາວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນ ແຕ່ລະເຂດແຄວ້ນຕ້ອງໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງລວມທີ່ ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຕ່ ລະແຂວງ, ບົນພື້ນຖານເສີມ ຂະຫຍາຍທ່າແຮງ ແລະ ຈຸດ ພິເສດຂອງແຕ່ລະເຂດ, ແຕ່ ລະພາກຂອງປະເທດເຮົາໃຫ້ ແທດເໝາະເພື່ອໃຫ້ປະເທດ ເຮົາສາມາດເປັນເຈົ້າການໃນ ການພັດທະນາ ແລະ ເຊື່ອມ ໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນເງື່ອນໄຂການ ປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ ຄັ້ງທີ 4 ຂອງໂລກ ຫຼື ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ: “ຍຸກສະໄໝອຸດສາຫະກຳ 4.0”.