ລມຕ ກະຊວງກະສິກຳ ເນັ້ນໃຫ້ຄຳມ່ວນ ປັບປຸງຊົນລະປະທານຜະລິດກະສິກຳອິນຊີ


...

    

 

ທ່ານ ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ພະແນກກະ ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຄຳ ມ່ວນ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງ ຈົ່ງປົກປັກຮັກສາ, ປັບປຸງ ລະບົບຊົນລະປະທານ ເພື່ອ ໃຫ້ມີນ້ຳພຽງພໍຕໍ່ການຫົດເນື້ອ ທີ່ການຜະລິດ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ປະຊາຊົນໃຫ້ຜະລິດເປັນສິນ ຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງຊົມເຊີຍ ຜູ້ປະກອບການສົ່ງເສີມປະຊາ ຊົນຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍ ເນັ້ນໃສ່ການຜະລິດກະສິກຳ ອິນຊີ. ໃນວັນທີ 11 ຕຸລານີ້ ທ່ານ ລຽນ ທີແກ້ວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ. ໂອ ກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ເດດສັກ ດາ ມະນີຄຳ ຮອງຫົວໜ້າພະ ແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ລາຍງານ ວ່າ: ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດວຽກງານກະສິກຳຢູ່ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ໄດ້ພັດທະນາໄປ ຕາມ 3 ເສົາຄ້ຳ 4 ແຜນງານ ຄື: ຜະລິດກະສິກຳ, ພັດທະນາ ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ພັດ ທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບ ລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ສຳລັບ 4 ແຜນງານຫຼັກ ປະກອບມີ: ແຜນງານຄ້ຳປະ ກັນສະບຽງອາຫານ, ແຜນງານ ຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນສິນຄ້າ; ແຜນງານຄຸ້ມຄອງ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບ ພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບຍືນ ຍົງ ແລະ ແຜນງານພັດທະ ນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມທຸກຍາກ. ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ນີ້ ສາມາດຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ປະຕິບັດໄດ້ 15.762 ໂຕນ, ພືດລະດູແລ້ງ ປະຕິບັດໄດ້ 4.496 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໄດ້ 25.080 ໂຕນ, ປູກໄມ້ກິນ ໝາກໃນເນື້ອທີ່ 3.904 ເຮັກ ຕາ ຜົນຜະລິດ 27.166 ໂຕນ, ສຳລັບລະດູການຜະລິດເຂົ້າ ນາປີ 2017 ຕາມແຜນສູ້ຊົນ ໃຫ້ໄດ້ 68.210 ເຮັກຕາ, ສະ ມັດຖະພາບ 3,86 ໂຕນຕ່້ ເຮັກຕາ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 263.139 ໂຕນ, ມາຮອດປັດ ຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 65.800 ກວ່າເຮັກຕາ. ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວນີ້ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິ ກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ສະແດງ ຄວາມຊົມເຊີຍຊາວກະສິກອນ ແຂວງຄຳມ່ວນ ທີ່ສຸມໃສ່ການ ຜະລິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຜະລິດເຂົ້າຂາຍເປັນສິນ ຄ້າສົ່ງອອກ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງ ຊົມເຊີຍຜູ້ປະກອບການໂຮງສີ ເຂົ້າທີ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນ ຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າຢ່າງ ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ພ້ອມທັງ ເນັ້ນໃຫ້ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຄຳມ່ວນ ຈົ່ງຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນຜະລິດ ກະສິກຳຂາຍເປັນສິນຄ້າສ້າງ ລາຍຮັບຄົງທີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຜະລິດກະ ສິກຳອິນຊີ ເພື່ອສົ່ງອອກເນື່ອງ ຈາກວ່າປັດຈຸບັນຕະຫຼາດມີ ຄວາມຕ້ອງການກະສິກຳອິນ ຊີ ຊຶ່ງເປັນກະສິກຳທີ່ສະອາດ ປອດສານພິດເມື່ອບໍລິໂພກ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງ ແຮງ. (ຂ່າວ : ນ. ແສງຈັນ)