ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາ ແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນ


...

    

 

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ ມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ ຊຸດທີ VIII ຈະໄຂຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 16 ຕຸລາ ແລະ ຈະດຳເນີນ ໄປເຖິງ ວັນທີ 17 ພະຈິກຈະ ມາເຖິງນີ້ ໃຊ້ເວລາ 25 ວັນ (ບໍ່ ລວມວັນພັກລັດຖະການ), ກອງ ປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ພິຈາລະນາຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນ ຂອງຊາດ. ໃນວັນທີ 11 ຕຸລານີ້ ທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ວ່າ: ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ຈະໄດ້ຮັບຟັງການ ລາຍງານ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້: ບົດລາຍງານໂດຍສັງເຂບ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງ ລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ແຜນການປະຈຳປີ 2018; ບົດລາຍງານຂອງລັດ ຖະບານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳ ປີ 2018, ບົດລາຍງານຂອງ ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2018, ບົດລາຍງານຂອງລັດ ຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2018, ຮັບຟັງລາຍ ງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໃນຊຸມ ປີຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນ ການໃນປີ 2018, ບົດລາຍ ງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດແຜນການ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳ ປີ 2018 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ບົດປະກອບຄຳເຫັນຂອງສູນ ກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາ ຊົນ ຂັ້ນສູນກາງ ຕໍ່ບົດລາຍ ງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານປະຈຳປີ 2017 ແລະ ແຜນ ການປະຈຳປີ 2018 ຂອງສະພາ ແຫ່ງຊາດ, ບົດລາຍງານກ່ຽວ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະ ຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະ ຈຳປີ 2018 ຂອງອົງການກວດ ສອບແຫ່ງລັດ, ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບຜົນການກວດສອບບົດ ສະຫຼຸຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງ ລັດ ສົກປີ 2015-2016, ບົດ ລາຍງານຂອງອົງການກວດ ກາລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຜົນ ການກວດກາຕາມຜົນການ ກວດສອບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2013-2014 ແລະ ສົກ ປີ 2014-2015, ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ງານປະຈຳປີ 2018 ຂອງອົງ ການໄອຍະການປະຊາຊົນ ສູງສຸດ, ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2018 ຂອງສານປະຊາຊົນ ສູງສຸດ, ບົດລາຍງານຂອງກະ ຊວງຍຸຕິທຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດໃນໄລ ຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແກ້ ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ. ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາ ຮ່າງກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ ລວມທັງ ໝົດ 16 ສະບັບໃນນີ້: ຮ່າງ ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ມີຈຳນວນ 9 ສະບັບ, ໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວໄດ້ ແບ່ງອອກເປັນກົດໝາຍແຕ່ ລະຂົງເຂດດັ່ງນີ້:

- ກົດໝາຍຂົງເຂດເສດ ຖະກິດ ມີຈຳນວນ 3 ສະບັບ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ ຜົນກະທົບຈາກການນຳເຂົ້າ ສິນຄ້າ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸຕຸ ນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຖ່າຍ ທອດເຕັກໂນໂລຊີ.

- ກົດໝາຍ ຂົງເຂດການ ເງິນ ມີຈຳນວນ 3 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລະບົບຊຳລະສະສາງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້- ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ.

- ກົດໝາຍຂົງເຂດວັດທະ ນະທຳ-ສັງຄົມ ມີຈຳນວນ 2 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ພະຍາດຕິດຕໍ່, ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ກາແດງລາວ.

- ກົດໝາຍຂົງເຂດການ ປົກຄອງ ແລະ ຍຸຕິທຳ ມີຈຳ ນວນ 1 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຜູ້ພິພາກສາ. ຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ ຈຳ ນວນ 7 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ ມີຈຳນວນ 3 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບ ສິນທາງປັນຍາ.

- ກົດໝາຍຂົງເຂດການ ປົກຄອງ ແລະ ຍຸຕິທຳ ມີຈຳນວນ 2 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ, ກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຊາດ.

- ກົດໝາຍຂົງເຂດວັດທະ ນະທຳ-ສັງຄົມ ມີຈຳນວນ 1 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການກຳມະບານລາວ, ກົດໝາຍຂົງເຂດການເງິນ ມີ ຈຳນວນ 1 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈະໄດ້ ພິຈາລະນາບັນຫາອື່ນໆ ຕາມ ການສະເໜີຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ ແລະ ລັດຖະບານ. ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ຍັງເຊີນຊວນພະນັກງານ, ລັດ ຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ປັນຍາ ຊົນ, ກຳມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກ ແຮງງານ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ, ປະຊາ ຊົນບັນດາເຜົ່າທຸກຊັ້ນຄົນໃນ ທົ່ວປະເທດ ແລະ ພີ່ນ້ອງຊາວ ລາວທີ່ອາໃສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຈົ່ງ ຕິດຕາມການດຳເນີນກອງປະ ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ຄັ້ງນີ້. ໃນໄລຍະດຳເນີນ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຄະນະເລຂາທິການສະພາ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານ ຮັບຜິດຊອບໂທລະສັບສາຍ ດ່ວນ ເພື່ອຮັບເອົາຄຳຄິດຄຳ ເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີໂດຍກົງ ຈາກປະຊາຊົນ ທີ່ຈະສົ່ງໄປຍັງ ກອງປະຊຸມ, ບັນດາທ່ານສາ ມາດສົ່ງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີໄປຍັງກອງປະຊຸມ ໄດ້ຕາມວິທີລຸ່ມນີ້:

+ ໂທລະສັບບໍ່ເສຍຄ່າ ໝາຍເລກ: 156.

+ ໂທລະສານໝາຍເລກ 021 413528.

+ ສົ່ງເປັນຈົດໝາຍທາງ ໄປສະນີ ຕູ້ ປນ. 662.

+ ສົ່ງອີເມວ na_session@na.gov.la