ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການລົງທຶນຂັ້ນສູນກາງ-ແຂວງ


...

     ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ກັນຍາຜ່ານມານີ້ ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະບານ ໂດຍການເປັນປະທານກ່າວໄຂຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະທານຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັ້ນສູນກາງ, ມີທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ, ເຈົ້າແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເປັນ ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກຳມະ ການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການລົງທຶນ (ຄລທ) ທົ່ວປະ ເທດຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ທີ່ຄະ ນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານການ ລົງທຶນຂອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ມາພົບປະປຶກ ສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳ ເຫັນ ພາຍຫຼັງທີ່ກົດໝາຍສົ່ງ ເສີມການລົງທຶນສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງ ຊາດ. ປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາຍັງຢູ່ໃນ ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII ຂອງລັດ ຖະບານ ຊຶ່ງມີຈຸດໝາຍລວມ ກໍຄື: ຮັບປະກັນສະຖຽນລະ ພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງ ຄົມຢ່າງໜັກແໜ້ນ; ສືບຕໍ່ແກ້ ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາ ຊົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ທົ່ວເຖິງ, ພັດທະນາປະເທດໃຫ້ ຫຼຸຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະ ພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020 ໂດຍຊຸກຍູ້ການ ເຕີບໂຕທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ສົມດຸນ ແລະ ຍືນຍົງ; ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ສູງສຸດ; ສ້າງໃຫ້ໄດ້ການຫັນ ປ່ຽນຮູບແບບການພັດທະນາ ຕາມທິດເສີມຂະຫຍາຍທ່າ ແຮງທີ່ບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ຂໍ້ໄດ້ ປຽບຂອງປະເທດ, ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກ ພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງເປັນເຈົ້າ ການ. ໃນແຜນພັດທະນາດັ່ງ ກ່າວ ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP ສະເລ່ຍບໍ່ຫຼຸຸດ 7,5% ແລະ ຕ້ອງການງົບປະມານໃນ ແຜນພັດທະນາ ຫຼື ທຶນທັງໝົດ ປະມານ 223.000 ຕື້ກີບ (28 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ) ຫຼື ເທົ່າກັບ 30% ຂອງ GDP. ໃນນັ້ນ ວຽກງານສົ່ງເສີມດຶງດູດການ ລົງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຄາດຄະເນ ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ປະມານ 54-58% (15-16 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ). ເຫັນໄດ້ວ່າ ວຽກງານສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ສຳລັບພວກເຮົາ ແລະ ຈະເປັນ ສ່ວນປະກອບສຳຄັນ ໃນການ ພັດທະນາ ແລະ ຂັບເຄື່ອນ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງລັດຖະບານ ຊຸດທີ VIII ຈຶ່ງ ໄດ້ຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດ ໃນການ ປັບປຸງກົດໝາຍສົ່ງເສີມການ ລົງທຶນສະບັບປັບປຸງ 2016 ແລະ ການຈັດຕັ້ງຄະນະກຳ ມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງການລົງທຶນຕາມກົນໄກ ການບໍລິການການລົງທຶນຜ່ານ ປະຕູດຽວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລົງ ທຶນ ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງ ໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຖືກຕ້ອງ ໄດ້ຮັບ ການປົກປ້ອງດ້ານຕ່າງໆຈາກ ລັດ ແນໃສ່ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ, ຂອງລັດ, ຂອງລວມໝູ່, ຂອງ ປະຊາຊົນ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ເຂົ້າກັບເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຂະ ຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມ ທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ, ພ້ອມ ດຽວກັນ ກໍໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອ ກະພາບກັນລະຫວ່າງຂັ້ນສູນ ກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ໃນວຽກ ງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ພ້ອມ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນສະບັບປັບປຸງ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງກະ ຊວງແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນ ຕໍ່ສະພາບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງພາກ ເອກະຊົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ ຊຶ່ງສະເໜີໂດຍທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນ ທັງເປັນຮອງປະທານ ຄລທ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ່ານ ຄຳລຽນ ພົນເສນາ ຮອງລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງເປັນຄະ ນະ ຄລທ ຂັ້ນສູນກາງ ຈະລາຍ ງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ຄລທ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານ ຂອງ ຄລທ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງຕາມກົດໝາຍສົ່ງ ເສີມການລົງທຶນ (ສະບັບປັບ ປຸງ 2016). ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສຳເລັດໃນ ວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຜ່ານມາ ກໍຍັງເຫັນວ່າຍັງມີບັນ ຫາຄົງຄ້າງທີ່ສະເໜີໃຫ້ກອງ ປະຊຸມມີການຄົ້ນຄວ້າແລກ ປ່ຽນຄຳເຫັນຕໍ່ແບບແຜນການ ປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂອດ ການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມ ກວດກາ, ການປະຕິບັດຂອບ ເຂດສິດ ການອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ສາມາດຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ ພາກທຸລະກິດ ສາມາດຄົງຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໃນຕໍ່ໜ້າ. (ຂ່າວ-ພາບ: ພູວຽງຄຳ)