ປະທານປະເທດໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຕ້ອງມີຄວາມສູ້ຊົນສູງສຸດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2018


...

...

    

   ໃນໂອກາດໂອ້ລົມ ຕໍ່ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະ ມານ ແຫ່ງລັດ ປີ 2018 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 27 ທັນວານີ້, ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ປະທານປະເທດ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ຕໍ່ກອງປະຊຸມບາງຕອນສຳຄັນວ່າ: ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ປີ 2018 ນອກຈາກຕ້ອງມີຄວາມສູ້ຊົນສູງສຸດ ແລະ ປະຕິບັດເຂັ້ມງວດ ຕາມແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າ ສະເໜີເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມບາງຈຸດ ດັ່ງນີ້: ໜຶ່ງ, ຕ້ອງກຳໃຫ້ໄດ້ ສາເຫດແທ້ຈິງຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆທີ່ ເກີດຂຶ້ນ, ສາເຫດພື້ນຖານ ແມ່ນຍ້ອນພວກເຮົາບໍ່ທັນສາມາດສ້າງຖານລາຍຮັບທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ ຈາກຜູ້ປະກອບການກໍຄືຈາກ ສັງຄົມພາຍໃນປະເທດ, ລາຍ ຮັບຕົ້ນຕໍຍັງອາໄສການຂຸດຄົ້ນ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຂາຍວັດ ຖຸດິບ; ອາໄສການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການກູ້ຢືມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ ເນື່ອງ ແລະ ຈາກບາງແຫຼ່ງ ຈາກພັນທະຈາກບັນດາໂຄງ ການລົງທຶນໄລຍະຍາວ... ຊຶ່ງເກືອບທັງໝົດແຫຼ່ງລາຍ ຮັບດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດກາຍ ເປັນຖານອັນເຂັ້ມແຂງໃນປັດ ຈຸບັນ. ສ່ວນຫຼາຍສາເຫດຕົ້ນຕໍ ແມ່ນຍ້ອນການຄຸ້ມຄອງວຽກ ງານແຜນການ-ການລົງທຶນ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ບໍ່ທັນດີ, ບໍ່ເຂັ້ມງວດໂດຍສະ ເພາະແມ່ນມີການລະເມີດ ວິໄນແຜນການ - ການເງິນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ໜັກໜ່ວງ ໃນໄລຍະເວລາຍາວສົມຄວນ.
ສອງ, ຈຸດສຸມທີ່ຕ້ອງເອົາ ໃຈໃສ່ນຳພາ - ບັນຊາ ເພື່ອ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເສດຖະ ກິດມະຫາພາກ ຕິດພັນກັບການ ແກ້ໄຂການຂາດດຸນງົບປະມານ, ແກ້ໄຂໜີ້ສິນຂອງລັດ ແລະ ຮັກສາການເຕີບໂຕຂອງເສດ ຖະກິດໃຫ້ໄວຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນຄື:
- ປະຕິບັດການປະຢັດ ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານແບບຮັດ ສາຍແອວຢ່າງຈິງຈັງຕື່ມອີກ, ຢັບຢັ້ງເດັດຂາດການສ້າງໜີ້ ນອກແຜນ, ປະຕິບັດການຊຳ ລະສະສາງຕາມແຜນການຢ່າງ ເຂັ້ມງວດ, ກຳນົດແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງຮັດກຸມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານແຕ່ລະບ່ອນດຳເນີນ ປົກກະຕິ ແຕ່ມີຈຸດສຸມ ແລະ ເກີດປະສິດທິຜົນຕົວຈິງ.
- ປັບປຸງລະບົບກົນໄກ ການບໍລິຫານໃຫ້ຮັດກຸມ, ແກ້ ໄຂຊ່ອງວ່າງການຮົ່ວໄຫຼຂອງ ລາຍຮັບ, ການຟຸມເຟືອຍລາຍ ຈ່າຍ, ແກ້ໄຂເດັດຂາດ ຕໍ່ການ ລະເມີດວິໄນແຜນການ - ການ ເງິນ, ການສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ກົດ ໜ່ວງຖ່ວງດຶງ ເພື່ອຕໍ່ລອງຜົນ ປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທຸກ ລະດັບຂັ້ນ; ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ດ້ານນີ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນໃດ, ການ ນຳຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດ ຊອບແກ້ໄຂ ແລະ ຖ້າແກ້ໄຂບໍ່ ຕົກກໍຈະຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາ ດ້ານສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບ ການເມືອງ ໃນໜ້າທີ່ກໍຄືດ້ານ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງພະ ນັກງານນຳພາ - ຄຸ້ມຄອງຢູ່ ບ່ອນນັັ້ນໆ.
- ເພີ່ມທະວີການນຳພາ - ບັນຊາຕໍ່ການປັບປຸງຄວາມສະ ດວກ ໃນການພິຈາລະນາການ ລົງທຶນຂອງຜູ້ປະກອບການພາຍ ໃນ ແລະ ຂອງນັກລົງທຶນຈາກ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສ້າງຄວາມ ດຶງດູດການລົງທຶນຢ່າງແຂງ ແຮງກ່ວາເກົ່າ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຕ້ອງດຳເນີນການຄຸ້ມຄອງການ ເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນຕົວຈິງໃຫ້ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຮັບປະກັນຜົນ ປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ ຄຽງຄູ່ ກັບຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດ ອັນຄົບຖ້ວນຂອງລັດ; ຮັບປະ ກັນວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ລາຍ ຮັບອັນຊອບທຳຕາມກົດໝາຍ ກໍຄືການພັດທະນາສີມືຂອງ ແຮງງານລາວ, ຖືອັນນີ້ເປັນໜຶ່ງ ໃນວິທີສຳຄັນຕົ້ນຕໍ ເພື່ອເພີ່ມ ລາຍຮັບຕົວຈິງຂອງປະຊາຊົນ ລາວກໍຄື ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກຂອງຄົວເຮືອນລາວ ພວກເຮົາ.
- ເປັນເຈົ້າການສ້າງບັນ ດາໂຄງການລະອຽດຕົວຈິງ ແລະສອດຄ່ອງຕາມທິດພັດ ທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງລັດ ເພື່ອຂົນຂວາຍຂໍການ ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ, ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທຶນ ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງບັນດາປະເທດ ອ້າຍນ້ອງ, ເພື່ອນມິດໃຫ້ເກີດ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ປະກອບ ສ່ວນໂດຍກົງໃນການແກ້ໄຂ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ານການ ເງິນ - ງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ກະຕຸ້ນຕໍ່ການພັດທະນາ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສດ ຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2018 ກໍຄືຊຸມປີຕໍ່ໆໄປ.
- ຈຳກັດສຸດຂີດ ການກູ້ ຢືມໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ໂດຍ ສະເພາະ ເພື່ອມາດຸ່ນດ່ຽງການ ໃຊ້ຈ່າຍບໍລິຫານ. ຄຸ້ມຄອງການ ກູ້ຢືມ ເພື່ອພັດທະນາບັນດາ ໂຄງການລົງທຶນທີ່ຈຳເປັນທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃຫ້ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດ ໝາຍ ໂດຍລັດເປັນເຈົ້າການ ແຕ່ຫົວທີ ໃນການດຳເນີນຂັ້ນ ຕອນການກູ້ຢືມກໍຄືຂັ້ນຕອນ ການສ້າງໂຄງການ, ປະເມີນ ມູນຄ່າໂຄງການລົງທຶນຢ່າງຖືກ ຕ້ອງ, ຮັດກຸມ ແລະ ຮັບປະ ກັນມູນຄ່າທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງໂປ່ງໃສ ທຸກຂັ້ນຕອນ.
ສາມ, ດຳເນີນການປັບ ປຸງໂຄງສ້າງຂອງບັນດາລັດວິ ສາຫະກິດ ເພື່ອຍົກປະສິດທິ ຜົນທາງທຸລະກິດໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.
ສີ່, ຮີບຮ້ອນກຳນົດຄືນ ການແບ່ງງານ ແລະ ຄວາມຮັບ ຜິດຊອບ ລະຫວ່າງກະຊວງ ຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຕ່ລະຂັັ້ນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ (ແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ) ໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ ລົງທຶນຂອງລັດກໍຄືການພິຈາ ລະນາຕົກລົງການລົງທຶນຂອງ ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ ພ້ອມທັງ ຕໍ່ການດຳ ເນີນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ເພື່ອ ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມີຄວາມເອກະພາບ, ເປັນລະ ບົບເຂັ້ມແຂງ ແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ ທັງຮັບປະກັນຄວາມເປັນເຈົ້າ ການສູງ ໃນການດຳເນີນວຽກ ງານ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຕົນ, ບໍ່ເອື່ອຍອີງ ຫຼື ໂຍນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກັນ; ນີ້ ກໍຄືວຽກງານທີ່ຈຳເປັນແຖວໜ້າ ທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ບັນຊາ ແກ້ໄຂ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມ ຄອງວຽກງານແຜນການ - ການ ເງິນ ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ.
ຫ້າ, ຄະນະພັກ, ອົງການ ປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນຕ້ອງເພີ່ມ ທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບການ ຊີ້ນຳ - ນຳພາວຽກງານແຜນ ການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ວຽກງານການເງິນ - ງົບປະ ມານໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ໂດຍສຸມໃສ່ ການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ ແນວຄິດໃຫ້ພະນັກງານ - ລັດ ຖະກອນຂອງຂະແໜງແຜນ ການ - ການລົງທຶນ ແລະ ຂະ ແໜງການເງິນທີ່ຕົນຮັບຜິດ ຊອບໃຫ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີ, ມີຈັນຍາບັນ, ຮັກວິຊາຊີບ, ປະ ຕິບັດວິໄນທາງດ້ານແຜນການ - ການເງິນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ຍົກ ສູງສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໜ້າທີ່ການເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບມອບ ໝາຍ ແລະ ຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດ ຂອງປະເທດຊາດເປັນຫຼັກ. ມີ ລະບົບກວດກາ - ກວດການທີ່ ເຂັ້ມງວດ ແລະ ດຳເນີນຢ່າງ ເປັນປົກກະຕິ, ຮັບປະກັນຄວາມ ໂປ່ງໃສ ໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງ ການປະຕິບັດ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ ຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂ, ອຳນວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ອົງການ ກວດກາ, ກວດສອບ, ດຳເນີນ ການກາດກາ, ກວດສອບຕາມ ໜ້າທີ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ແຂງແຮງ ເພື່ອຊ່ວຍຕົນປັບປຸງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ຖັນແຖວພະນັກງານ, ສ້າງສະຕິປະຕິບັດຕາມລະ ບຽບວິໄນ ແລະ ປ້ອງກັນການ ເຮັດຜິດລະບຽບກົດໝາຍ. ຕ້ອງ ນຳເອົາຜົນການກວດສອບຂອງ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດມາ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂ, ເຮັດໃຫ້ ບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງດັ່ງກ່າວມີທ່ວງ ທ່າຫຼຸຸດລົງຢ່າງຊັດເຈນ.