ສຳມະນາການສົ່ງເສີມປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ


...

06.03.2018 9:41     

   ຫ້ອງການກະຊວງກະສິ ກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການ ສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນ ຟູປ່າ ເພື່ອປະກອບສ່ວນບັນລຸ ຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ 70% ໃນປີ 2020 ຊຶ່ງກອງປະ ຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ມີນາ ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ. ກອງປະຊຸມໂດຍການເປັນ ປະທານຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍມີ ທ່ານ ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະມົນ ຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້, ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າ ຮ່ວມ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ ກ່າວວ່າ: ປ່າໄມ້ແມ່ນ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອັນ ລ້ຳຄ່າ ຊຶ່ງເປັນມໍລະດົກຕົກ ທອດຈາກບັນພະບູລຸດຂອງ ພວກເຮົາ ແລະ ມີບົດບາດສຳ ຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໂດຍ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ. ຕາມ ການສຳຫຼວດຂອງກະຊວງກະ ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ວ່າປີ 1940 ຄາດຄະເນຄວາມ ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ ກວມ 70% ຂອງ ເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ, ປີ 2015 ເຫັນວ່າ ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຫຼຸຸດລົງ ຮອດ 58% ສາເຫດຕົ້ນຕໍມາ ຈາກການຫັນປ່ຽນເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໄປສູ່ເປົ້າໝາຍອື່ນແບບບໍ່ ມີແຜນການ; ຕໍ່ໜ້າສະພາບ ການດັ່ງກ່າວ ພັກ - ລັດໄດ້ກຳ ນົດຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020 ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດວິໄສທັດ ຈຳນວນໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ ຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະ ນາ ແລະ ນຳໃຊ້ປ່າໄມ້ໃຫ້ມີ ຄວາມຍືນຍົງຄື: 1/. ຕ້ອງເຮັດ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີເນື້ອທີ່ປົກ ຫຸ້ມປ່າໄມ້ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ ທົ່ວປະເທດ. 2/. ຄຸ້ມຄອງປ່າ ໄມ້ ຕາມ 3 ຈຸດປະສົງຄື: ສະ ຫງວນ, ປ້ອງກັນ ແລະ ນຳໃຊ້ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: ປ່າສະຫງວນ, ປ່າ ປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ. 3/. ສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມ ບູນ ໂດຍການກຳນົດນະໂຍ ບາຍສົ່ງເສີມປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນ ຟູປ່າ ແຕ່ລະໄລຍະ. ສະນັ້ນ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງ ນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ກຳນົດ ມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍ ບາຍ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໃຫ້ມີຄວາມ ສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະ ກັບສະພາບຈຸດພິເສດຂອງປະ ເທດເຮົາ ພ້ອມນັ້ນກໍເພື່ອແນ ໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາປະກົດການ ຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ໃນວຽກງານປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນ ຟູປ່າໄມ້ໃນທົ່ວປະເທດ. (ຂ່າວ : ນ. ແສງຈັນ)