ໂຄງການເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2020


...

06.03.2018 9:47     

   ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟ ຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍ ຫຼື ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕິດຕັ້ງເຄື່ອງ ຈັກປັ່ນໄຟເຄື່ອງທີ 6 (ຈັກເບີ 6) ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 40 ເມກາວັດ, ປັດຈຸບັນກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວລົງມື ປະຕິບັດ, ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳ ເລັດໃນປີ 2020 ຊຶ່ງຫາກໂຄງ ການ ດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍ່ສ້າງສຳເລັດຈະ ຊ່ວຍເພີ່ມກຳລັງການຜະລິດ ກະແສໄຟຟ້າ ສະໜອງໃຫ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງທີ່ຊົມໃຊ້ພະລັງ ງານໄຟຟ້າຈາກເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 1 ຊຶ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບ ທຶນກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕ່ຳຈາກ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໃນໂຄງການ ຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອການພັດທະນາ ຫຼື ODA. ທ່ານ ສົມໃຈ ສີຈັນທະ ລາດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ເປີດ ເຜີຍຕໍ່ສື່ມວນຊົນເມື່ອວັນທີ 1 ມີນາຜ່ານມາວ່າ: ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ພາກ ຂະຫຍາຍ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ມາແຕ່ປີ 2017 ໂດຍໄດ້ຮັບ ທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກລັດ ຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຍີ່ປຸ່ນ ໃນມູນຄ່າ 5.545 ລ້ານເຢນ ຊຶ່ງເປັນເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕ່ຳ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ ODA. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ: ໂຄງ ການດັ່ງກ່າວນີ້ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 40 ເມກາວັດ ຊຶ່ງເປັນການ ເພີ່ມກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້າ ຂອງເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 1 ຈາກ 155 ເມກາວັດໃນປັດຈຸບັນເປັນ 195 ເມກາວັດ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີໂຄງການພາກຂະຫຍາຍ ຫຼື ການກໍ່ສ້າງຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປັ່ນ ໄຟຟ້າເຄື່ອງທີ 7 ແລະ ທີ 8 (ຈັກເບີ 7 ແລະ ເບີ 8) ທີ່ມີກຳ ລັງຕິດຕັ້ງເຄື່ອງລະ 40 ເມກາ ວັດ ຊຶ່ງໄດ້ສຳເລັດໃນທ້າຍປີ 2017 ຜ່ານມານີ້. ສຳລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເຄື່ອງທີ 6 ເປັນການກໍ່ສ້າງຂຸດ ເຈາະສັນເຂື່ອນ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີ ຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດໄຟ ຟ້າຂອງເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 1 ຊຶ່ງໄດ້ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອຂຸດເຈາະ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ໂຕ ເຂື່ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫຼື ບໍ່ ໃຫ້ໂຕເຂື່ອນໄດ້ຮັບຄວາມສະ ເທືອນ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງ ຈັກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະ ໄໝເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ໃຊ້ເວລາພໍສົມຄວນ ຊຶ່ງເຈົ້າ ຂອງໂຄງການແມ່ນລັດວິສາ ຫະກິດໄຟຟ້າລາວເປັນຜູ້ພັດ ທະນາຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ໂດຍວ່າຈ້າງບໍລິສັດນິບ ປອນໂກອິຈຳກັດ, ບໍລິສັດຈອຍ ເວັນເຈີອີເລັກທຣິກພາວເວີດີ ເວີລົບເມັນ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ ຄອນຊາວຕິງ ເປັນບໍລິສັດທີ່ ປຶກສາ ແລະ ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ການປະມູນ ເພື່ອຄັດເລືອກ. ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ເປັນເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ສຳຄັນຂອງ ປະເທດສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1968, ຕັ້ງຢູ່ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງ ວຽງຈັນ ເປັນເຂື່ອນທີ່ຜະລິດ ພະລັງງານໄຟຟ້າມາເປັນເວ ລາຍາວນານ ໄດ້ມີການຕອບ ສະໜອງກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ ການຊົມໃຊ້ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາ ຊົນພາຍໃນປະເທດກວມ 19,1% ແລະ ສຳຄັນໄປກວ່າ ນັ້ນ ໃນລະດູແລ້ງ ເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ ສາມາດຕອບສະໜອງກະແສ ໄຟຟ້າໄດ້ 33,5% ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ກາຍ ເປັນເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີບົດບາດສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການ ສະໜອງກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ປະ ຊາຊົນພາຍໃນປະເທດ, ເຂື່ອນ ໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ສຳເລັດການ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນປີ 1971 ຊຶ່ງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມ ແປງຍົກກຳລັງການຜະລິດ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ດັ່ງນີ້: ໄລຍະທີ 1 ໄດ້ເລີ່ມກໍ່ ສ້າງໃນປີ 1968 ແລະ ສຳເລັດ ໃນປີ 1971, ສຳລັບໂຮງຈັກ ໄຟຟ້າ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ຕີນເຂື່ອນ ປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງຜະລິດໄຟ ຟ້າ 2 ໜ່ວຍ, ໜ່ວຍລະ 15 ເມກາວັດ ແລະ ຍັງມີສະຖານ ທີ່ກຽມໄວ້ສຳລັບຂະຫຍາຍ ໂຮງຈັກ ເພື່ອຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຜະ ລິດໄຟຟ້າເພີ່ມອີກ 3 ໜ່ວຍ, ໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ຈາກເຄື່ອງ ຜະລິດໄຟຟ້າຖືກສົ່ງຈາກ ເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 1 ຫາສະຖານີ ໂພນຕ້ອງ ແລະ ສົ່ງຈາກສະ ຖານີໂພນຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບ ສາຍສົ່ງແຮງສູງ 115 ກິໂລ ໂວນ ຂອງການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະ ລິດແຫ່ງປະເທດໄທທີ່ສະຖານີ ໜອງຄາຍ. ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ໄລ ຍະທີ 2 ໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງໃນປີ 1976 ແລະ ສຳເລັດໃນປີ 1978 ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຜະລິດໄຟ ຟ້າຂະໜາດ 40 ເມກາວັດຕື່ມ ອີກ 2 ໜ່ວຍ, ໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດ ໄດ້ຈາກເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າ ຖືກສົ່ງຫາສະຖານີໂພນຕ້ອງ ແລະ ຈາກສະຖານີໂພນຕ້ອງ ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບ 115 ກິໂລໂວນຂອງການໄຟຟ້າຝ່າຍ ຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທທີ່ສະ ຖານີໜອງຄາຍ 2. ຕົກມາປີ 2003-2004 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ໄດ້ມີ ການສ້ອມແປງໃຫຍ່ ເພື່ອຍົກ ກຳລັງການຜະລິດຂອງເຄື່ອງ ຈັກເບີ 1 ແລະ ເບີ 2 ເຮັດໃຫ້ ກຳລັງຂອງເຄື່ອງຈັກເພີ່ມຂຶ້ນ ໜ່ວຍລະ 2,5 ເມກາວັດ. ດັ່ງ ນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳງື່ມ 1 ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງ ໝົດ 155 ເມກາວັດ, ກ່ອນຈະ ມາຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະ ລິດຈັກເບີ 6, ຈັກເບີ 7 ແລະ ເບີ 8. ສຳລັບຈັກເບີ 7 ແລະ ເບີ 8 (80 ເມກາວັດ) ເຈົ້າຂອງ ໂຄງການແມ່ນລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ເປັນຜູ້ພັດທະນາ ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງແມ່ນບໍ ລິສັດດົງຟາງເອເລັກທຣິກອິນ ເຕີເນຊັນນໍຄໍເປີເລເຊິນ, ການ ກໍ່ສ້າງໄດ້ເລີ່ມມາແຕ່ວັນທີ 20/12/2014 ແລະ ສຳເລັດ ໃນວັນທີ 20/12/2017 ການ ກໍ່ສ້າງໂຄງການນີ້ ແມ່ນເພື່ອ ຮອງຮັບການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ພາຍໃນປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນ ໄລຍະໂມງຮີບດ່ວນ ໂດຍສະ ເພາະໃນລະດູແລ້ງ. (ພາບ-ຂ່າວ: ສຸກສາຄອນ)