ທາບທາມຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ


...

08.03.2018 10:30     

   ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 6 ມີນາ 2018 ກະຊວງຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເປີດກວ້າງທາບທາມຜ່ານຮ່າງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບ ປັບປຸງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການ ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມ ມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
   ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະ ຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະ ຫຍາຍມະຕິຂອງຄະນະບໍລິ ຫານງານສູນກາງພັກ ສະບັບ ເລກທີ 026/ຄບສພ, ລົງວັນທີ 3 ສິງຫາ 2017 ວ່າດ້ວຍການ ເພີ່ມທະວີວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນໄລຍະ ໃໝ່ ແລະ ເປັນການປຶກສາ ຫາລື, ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄຳ ຄິດຄຳເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນຂອງ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະ ບັບປັບປຸງ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບ ຖ້ວນ, ສົມບູນ ແລະ ເປັນເອ ກະພາບກັນທາງດ້ານຫຼັກການ ກ່ອນຈະສະເໜີໃຫ້ກະຊວງຍຸ ຕິທຳ ກວດກາຄວາມສອດ ຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມລັດຖະ ບານ ປະຈຳເດືອນພຶດສະພາ 2018 ເພື່ອຮັບຮອງ ແລະ ນຳ ສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມສະ ໄໝສາມັນ ຊຸດທີ 6 ຂອງສະ ພາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ VIII ເພື່ອ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ.
   ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ໄດ້ເນັ້ນກອງປະຊຸມຕື່ມວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍຄືປັດຈຸ ບັນ ພັກ-ລັດຖະບານ ໄດ້ມີ ນະໂຍບາຍ, ອອກກົດໝາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆກ່ຽວກັບທີ່ ດິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດມາ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີຄວາມ ຕື່ນຕົວເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ, ປົກປັກຮັກສາ, ນຳໃຊ້ ແລະ ມີ ການພັດທະນາທີ່ດິນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອນຳຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຄອບ ຄົວ ແລະ ປະເທດຊາດ. ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນເຮົາ ໄດ້ນຳໃຊ້ ທີ່ດິນໃນເປົ້າໝາຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ທີ່ດິນສຳລັບກະສິກຳ, ສຳລັບ ເປັນດິນປ່າໄມ້, ອຸດສາຫະກຳ, ປຸກສ້າງ ແລະ ອື່ນໆ, ລະບົບ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມ ຄອງທີ່ດິນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ດີຂຶ້ນ ດ້ວຍການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມ ຄອງລະຫວ່າງສູນກາງກັບທ້ອງ ຖິ່ນ ໂດຍກຳນົດຂອບເຂດສິດ, ໜ້າທີ່ ໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ລະຫວ່າງຂັ້ນຈະແຈ້ງສົມຄວນ. ພ້ອມນັ້ນ ຄະນະພັກ, ອົງການ ປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ກໍໄດ້ຜັນ ຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ, ກົດ ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວ ກັບທີ່ດິນ.
   ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ໃນການ ປະຕິບັດຕົວຈິງ ມາຮອດປັດຈຸ ບັນເຫັນວ່າການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຍັງເກີດມີຫຼາຍບັນຫາສັບສົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຫັນປ່ຽນປະ ເພດ ທີ່ດິນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດ ຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ການສ້າງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ວາງແຜນ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ ອັນພາໃຫ້ມີ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນມີລັກສະນະ ຟຸມເຟືອຍ, ມີການຈັບຈ່ອງດິນ- ປ່າສາທາລະນະຢ່າງຊະຊາຍ, ການຕົກລົງແບ່ງປັນທີ່ດິນຂອງ ລັດໃຫ້ບຸກຄົນຖືສິດນຳໃຊ້ຂາດ ຕົວ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເກີດຂຶ້ນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ລາຄາທີ່ ດິນນັບມື້ນັບສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທີ່ດິນເຂດ ຕົວເມືອງ, ຊື້-ຂາຍສິດນຳໃຊ້ ທີ່ດິນຖືກຮົ່ວໄຫຼຢ່າງໜັກໜ່ວງ, ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງທີ່ດິນບໍ່ ໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍເທົ່າ ທີ່ຄວນ, ການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ເກີດຄະດີຄວາມກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ການຫັນທີ່ ດິນເປັນທຶນ ຍັງບໍ່ທັນມີນິຕິກຳ ລະອຽດ ເຮັດໃຫ້ລັດ ແລະ ປະ ຊາຊົນ ບໍ່ທັນຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຕົວຈິງເທົ່າທີ່ຄວນ, ການເວນ ຄືນທີ່ດິນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ພັດທະ ນາໂຄງການຕ່າງໆ ທັງເປັນພາ ລະອັນໜັກໜ່ວງ, ທັງເປັນບັນ ຫາອັນຫຼໍ່ແຫຼມ ທີ່ສ້າງຜົນກະ ທົບຕໍ່ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ ຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ. ຈາກບັນ ດາປະກົດການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສະ ເພາະແຕ່ເຮັດໃຫ້ລັດ ແລະ ສັງຄົມສ່ວນລວມເສຍຜົນປະ ໂຫຍດ, ຫາກຍັງກາຍເປັນບັນ ຫາທີ່ສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ, ທັງເປັນບັນຫາຫຍໍ້ ທໍ້ທີ່ກຳລັງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມຂາດ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ອົງການຄຸ້ມ ຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍຄືເສື່ອມສັດ ທາຕໍ່ການນຳພາລວມຂອງພັກ.
   ທ່ານເນັ້ນຕື່ມວ່າ: ການ ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບ ດ່ວນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດ ຂຶ້ນ ເລີ່ມຈາກການຮັບປະກັນ ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ແລະ ຄວາມ ສັກສິດຂອງກົດໝາຍ, ແກ້ ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນຊ່ອງວ່າງໃນ ການກຳນົດ ແລະ ປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບລະ ຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອົງ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະ ຂັ້ນໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂຢ່າງເດັດຂາດບັນ ຫາການລະເມີດກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍທີ່ດິນ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົງຈັກ ການຈັດຕັ້ງ, ກົນໄກແບບແຜນ ວິທີເຮັດວຽກ ແລະ ບຸກຄະລາ ກອນຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ໜັກແໜ້ນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ສືບຕໍ່ ປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍ, ລະ ບຽບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຂອງ ຂະແໜງການ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການ ປະຕິບັດພັນທະໃນການຄຸ້ມ ຄອງສິດທິນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງຖືກ ຕ້ອງ, ເພີ່ມທະວີການປະຕິບັດ ບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂສະ    ພາບຫຍຸ້ງຍາກ, ຫຼໍ່ແຫຼມ ແລະ ບັນດາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ກໍຄືບັນດາກໍລະນີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ, ພ້ອມທັງຮີບຮ້ອນ ປັບປຸງຄືນແຜນແມ່ບົດການ ຈັດສັນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ ແລະ ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເຂັ້ມງວດ.
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ປະ ກອບມີ 14 ພາກ, 32 ໝວດ ແລະ 183 ມາດຕາ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ຮັກສາເນື້ອໃນມາດຕາເກົ່າ ໄວ້ 4 ມາດຕາ, ໄດ້ປັບປຸງທັງ ໝົດ 67 ມາດຕາ ແລະ ສ້າງ ຂຶ້ນໃໝ່ມີ 112 ມາດຕາ ແຕ່ ຖ້າທຽບໃສ່ເນື້ອໃນຂອງກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບ ປຸງເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003 ທີ່ນຳໃຊ້ໃນ ປັດຈຸບັນ ແມ່ນປະກອບມີ 6 ພາກ, 14 ໝວດ ແລະ 87 ມາດຕາ.