ຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ


...

08.03.2018 10:30     

   ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ມີມູນຄ່າ 277.076 ໂດລາ ເພື່ອຊ່ວຍ ເຫຼືອໂຄງການຄ້ຳປະກັນສະ ບຽງອາຫານຕິດພັນກັບການ ເຮັດກະສິກຳ ແລະ ບໍລິຫານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ ສປປ ລາວ. ພິທີເຊັນສັນຍາ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ມີນາ ຜ່ານມານີ້ ທີ່ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ທາເຄຊິ ຮີຄິ ຮາຣະ ເອກອັກຄະຣາຊະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ທາຄາໂທຊິ ຮາເຊເບະ ເລຂາທິການຂອງສູນອາສາ ສະໝັກສາກົນຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງເປັນ ອົງ ການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ ຖະບານຍີ່ປຸ່ນໂດຍມີຜູ້ຕາງ ໜ້າຈາກກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ມີພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີ ພິຍານ.
   "ໂຄງການຄ້ຳປະກັນສະ ບຽງອາຫານຕິດພັນກັບການ ເຮັດກະສິກຳ ແລະ ບໍລິຫານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ" ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີໄລຍະສາມ ປີ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 10 ບ້ານ ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ແຂວງດັ່ງກ່າວ. ໂຄງການນີ້ ຈະຊ່ວຍຍົກລະດັບຊີວິດການ ເປັນຢູ່ຂອງຊາວນາຜ່ານ ການຊ່ວຍເຫຼືອການເຮັດກະສິ ກຳຢ່າງມີລະບົບໃນແຕ່ລະ ບ້ານ ແລະ ສ້າງຕັ້ງລະບົບການ ບໍລິຫານ ຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດຢ່າງຍືນຍົງ ໂດຍການ ສ້າງປ່າຊຸມຊົນ ແລະ ວັງສະ ຫງວນ.     ໃນປີທຳອິດຂອງໂຄງ ການນີ້ ຈະມີການຄົ້ນຄວ້າຫາ ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນຕ່າງໆທີ່ບັນດາ ບ້ານໃນໂຄງການກ່ຽວກັບປະ ຫັວດການເຄື່ອນໄຫວ, ການ ກະສິກຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ເພື່ອກຳນົດເອົາ ກິດຈະກຳ ແລະ ວິທີການດຳ ເນີນງານຕ່າງໆໃຫ້ຄວາມ ເໝາະສົມຕໍ່ການຈັດຕັ້ງໃນແຕ່ ແລະໝູ່ບ້ານ.
   ນອກຈາກນີ້ ໂຄງການ ຍັງຊ່ວຍກໍ່ສ້າງສູນບໍລິການ ຄວາມຮູ້ດ້ານກະສິກຳ ແລະ ໂຮງຮຽນສຳລັບຊາວນາໃນຂົງ ເຂດເປົ້າໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ເປັນ ສະຖານທີ່ສາມາດຝຶກອົບຮົມ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ແລກ ປ່ຽນຂໍ້ມູນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.
   ສູນອາສາສະໝັກສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນ (JVC) ໄດ້ຮັບການສ້າງ ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1980. JVC ໄດ້ ມາເຮັດວຽກທີ່ ສປປ ລາວ ນັບ ແຕ່ປີ 1989 ໂດຍຈະເປັນວຽກ ງານກ່ຽວກັບກະສິກຳ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ. ໂຄງ ການໄດ້ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳ ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ຊຸມຊົນເຊັ່ນວ່າ: ການຮັກສາ ປ່າໄມ້ ແລະ ກິດຈະກຳດ້ານ ການກະສິກຳທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ນັບແຕ່ປີ 1993 ແລະ ໄດ້ມາ ດຳເນີນງານທີ່ແຂວງສະຫວັນ ນະເຂດ ໃນປີ 2008.