ກະຊວງພາຍໃນ ເຊື່ອມຊຶມເອກະສານຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ


...

11.06.2018 9:46     

   ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຈັດ ພິທີເຜີຍແຜ່ເອກະສານຂອງ ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ແລະ ຂອງລັດຖະບານຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 8 ມີຖຸນາ 2018 ໂດຍ ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳມູນ ວິພົງໄຊ ຮອງລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ມີບັນ ດາຄະນະກົມ, ພະນະແນກ ແລະ ວິຊາການກະຊວງພາຍ ໃນເຂົ້າຮ່ວມ. ການເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ຄັ້ງນີ້ ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກພັກ -ພະນັກງານ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າ ໃຈໃນການປັບປຸງກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການ ນຳພາໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ປອດໃສ ແລະ ມີລັກສະນະ ນຳໜ້າສູງຂຶ້ນເປັນການເພີ່ມ ທະວີການປັບປຸງກົງຈັກການ ຈັດຕັ້ງປັບປຸງພາລະບົດບາດ ໜ້າທີ່ຂອງບັນດາກະຊວງອົງ ການຈັດຕັ້ງລັດຕ່າງໆ ແນໃສ່ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງພະ ນັກງານ-ລັດຖະກອນຕິດພັນ ກັບການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ. ການປະສານງານລະຫວ່າງກະ ຊວງອົງການລັດທຽບເທົ່າກະ ຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກັບ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດ ບາດໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ຂອງແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງໃຫ້ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວກັນ ທັງເປັນການ ເພີ່ມທະວີບົດບາດໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດທິດນຳສາມສ້າງ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ປະກົດ ຜົນເປັນຈິງຕາມຄາດໝາຍສູ້ ຊົນທີ່ກຳນົດໄວ້. ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ຄຳມູນ ວິພົງໄຊ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຂຶ້ນເຜີຍແຜ່ ເອກະສານສຳຄັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງຄຸນນະ ພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົງ ຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການບັນ ຈຸລັດຖະກອນໃໝ່, ດຳລັດຂອງ ລັດຖະບານວ່າດ້ວຍການປະ ສານງານລະຫວ່າງບັນດາກະ ຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະ ຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກັບສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ, ຊຶ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ບັນດາກະ ຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ຫຼື ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃດ ຖ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກຳນົດຕຳແໜ່ງ ງານຕ້ອງກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຕົນ ໂດຍມີການວິເຄາະ ແລະ ດັດ ສົມວຽກງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມບົນພື້ນຖານຄົນຜູ້ ໜຶ່ງຮັບຜິດຊອບຫຼາຍວຽກ ເພື່ອຫຼຸຸດຜ່ອນການຂໍເພີ່ມລັດ ຖະກອນ, ມອບໃຫ້ກະຊວງ ພາຍໃນເປັນເຈົ້າການຊຸກຍູ້ຕິດ ຕາມ ແລະ ແນະນຳພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສຳຫຼວດ ກວດກາທົບທວນ ແລະ ກຳນົດ ຕຳແໜ່ງງານຄືນໃໝ່ໃຫ້ຖືກ ຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ແລະ ແທດເໝາະ ກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະ ຂະແໜງການແຕ່ລະອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ວຽກງານການ ບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ໃຫ້ກະ ຊວງພາຍໃນຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳກ່ຽວກັບ ວຽກງານການສອບເສັງລັດຖະ ກອນໃໝ່ໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວ ຈິງ, ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງຄືນໃໝ່ລະ ບົບກົນໄກວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ການສອບເສັງນັບແຕ່ຂັ້ນຕອນ ການປະກາດຮັບສະໝັກຮອດ ຂັ້ນຕອນພິຈາລະນາອະນຸມັດ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ແນະນຳຕິດ ຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ເພື່ອຮັບປະກັນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄວາມເອກະ ພາບໂປ່ງໃສ່ ແລະ ມີຄວາມ ຍຸຕິທຳ. ສ່ວນການປະສານ ງານລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກັບສຳ ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແມ່ນໃຫ້ມີການປະສານງານ ຢ່າງກົມກຽວກັນ ແລະ ໄປທິດ ທາງດຽວກັນຮັບປະກັນວຽກ ງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບມີປະ ສິດທິຜົນ ຫຼີກເວັ້ນການກ້າວ ກ່າຍຊ້ຳຊ້ອນວຽກງານຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຖິ້ມຄວາມຮັບຜິດ ຊອບໃສ່ກັນ. ສ່ວນມະຕິຂອງກົມການ ເມືອງສູນກາງພັກ ແລະ ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າ ດ້ວຍທິດທາງ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ມາດຕະການສ້າງແຂວງເປັນ ຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງ ເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງ ຮອບດ້ານ, ສ້າງບ້ານເປັນຫົວ ໜ່ວຍພັດທະນາແມ່ນໃຫ້ທຸກ ກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບ ເທົ່າກະຊວງກວດກາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຄືນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມ ຄອງການມອບວຽກມອບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜົນ ປະໂຫຍດໃຫ້ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງຕ່າງໆໃຫ້ລະອຽດ ຈະແຈ້ງ ເພື່ອຊ່ວຍຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໃຫ້ຖືກທິດທາງມາດຕະຖານ ລວມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານ. ຊຶ່ງເປັນການປັບປຸງບູລະນະ ການປົກຄອງແຂວງ ໃຫ້ມີຄວາມ ເຂັ້ມແຂງ ໃນການປະຕິບັດພາ ລະບົດບາດສາມາດປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຍຸດ ທະສາດລວມຂອງປະເທດ ບົນພື້ນຖານເສີມຂະຫຍາຍສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງ ເປັນເຈົ້າການ, ເປັນການສ້າງ ເມືອງໃຫ້ມີກຳລັງແຮງມີຄວາມ ສາມາດສູງຂຶ້ນໃນການປະ ກອບສ່ວນສ້າງແຂວງເປັນຫົວ ໜ່ວຍຍຸດທະສາດ ແລະ ເປັນ ກຳລັງແຮງຊຸກຍູ້ການສ້າງບ້ານ ເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ ແລະ ສ້າງບ້ານໃຫ້ມີລະບົບການ ເມືອງ-ການປົກຄອງ ປະຊາທິ ປະໄຕ ປະຊາຊົນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນ ຄ້າ ແລະ ການບໍລິການເປັນ ວຽກງານໃຈກາງຂອງການສ້າງ ບ້ານພັດທະນາຕິດພັນກັບ ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ, ພັດທະນາຂົງເຂດວັດ ທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ ກັນຄວາມສະຫງົບທົ່ວປວງ ຊົນຮອບດ້ານຢູ່ຮາກຖານ. (ຂ່າວ: ກະຊວງພາຍໃນ, ພາບ: ບຸນຕອມ)