ສສຊ ພິຈາລະນາແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ


...

12.06.2018 9:10     

   ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນ ແຫ່ງຊາດ ຖືກນຳສະເໜີຕໍ່ກອງ ປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII, ໃນວັນທີ 11 ມິຖຸນານີ້ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກອງປະ ຊຸມພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະ ວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ ຊາດ. ຂະນະທີ່ ສສຊ ສະເໜີ ໃຫ້ລັດຖະບານ ອອກນິຕິກຳ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ເນື່ອງ ຈາກ ວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາປະຊາຊົນ ໄດ້ຫັນທີ່ດິນກະສິກຳໄປເປັນ ດິນປຸກສ້າງນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງ ປະຊຸມ ຊຶ່ງຮ່າງແຜນແມ່ບົດ ຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດສະບັບ ນີ້ ປະກອບມີ 4 ພາກຄື: ພາກ ທີ 1: ສະພາບການຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃນໄລຍະ ຜ່ານມາ; ພາກທີ 2: ແຜນແມ່ ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ; ພາກທີ 3: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ; ພາກ ທີ 4: ມາດຕະການໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຫຼັກການໃນການສ້າງ ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງ ຊາດມີ 6 ຫຼັກການຄື: 1. ສອດ ຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ່ງ ຊາດ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນມະຕິ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນ ກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນໃນໄລ ຍະໃໝ່ ລົງວັນທີ 3 ສິງຫາ 2017; 2. ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ ແກ່ການວາງແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ ດິນຂອງຂະແໜງການແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; 3. ຮັບປະກັນຄວາມ ກົມກຽວລະຫວ່າງແຜນແມ່ ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນ ແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍຖືເອົາແຜນ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ; 4. ການ ຈັດສັນ ແລະ ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງ ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະ ພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍອີງໃສ່ຈຸດພິເສດ, ເງື່ອນ ໄຂ, ທ່າແຮງທາງດ້ານພູມສັນ ຖານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ; 5. ຮັບປະກັນ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງລະ ຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕາມທິດ 3 ສ້າງໃຫ້ຈະແຈ້ງ; 6. ຮັບປະກັນການປະສານສົມ ທົບລະຫວ່າງຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນການດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດບົນພື້ນຖານຫຼັກການແບບ ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກທຸກພາກສ່ວນ. ຈາກນັ້ນ, ສສຊ ໄດ້ຜັດ ປ່ຽນກັນປະກອບຄຳຄິດຄຳ ເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນແມ່ບົດຈັດ ສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ ແຜນດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຊັດເຈນ ຖືກຕ້ອງ, ເໝາະສົມກັບສະ ພາບຄວາມເປັນຈິງ ກໍຄືຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທົ່ວ ປະເທດໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ. (ຂ່າວ: ແສງຈັນ)