ສ ອ ຍ ເປີດອົບຮົມວິຊາຊີບສາຂາປຸງແຕ່ງ ຕັດຫຍິບ ແລະ ເສີມສວຍ


...

12.06.2018 9:17     

   ຊຸດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ 3 ຂະແໜງຄື: ສາຂາປຸງແຕ່ງ, ຕັດຫຍິບ ແລະ ເສີມສວຍ ໄລ ຍະ III ຊຸດທີ I ຊຶ່ງມີນັກສຳມະ ນາກອນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ລວມທັງໝົດ 50 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ມິຖຸນາ ນີ້, ທີ່ສູນອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ (ສອຍ) ໂດຍການເປັນກຽດ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ອິນ ລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ທ່ານ ຊ່ອງ ຊຸນ ຊິມ ເອກອັກຄະລັດ ຖະທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີຜູ້ອຳນວຍການກົມ ຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງສະເໝີ ພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄອບຄົວ ສ.ເກົາຫຼີ, ມີຫົວໜ້າ ສູນອົບຮົມ ແມ່ຍິງລາວ, ນັກສຳ ມະກອນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມໂຄງ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ກະຊວງສະເໝີພາບບົດບາດ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ຄອບຄົວ ສ.ເກົາຫຼີ ໃນໂຄງການ "ສົ່ງເສີມ ສູນອົບຮົມສູນກາງສະຫະພັນ ແມ່ຍິງລາວ ເພື່ອສ້າງຄວາມ ສາມາດດ້ານວິຊາຊີບ ສຳລັບ ແມ່ຍິງ" ເປັນການສ້າງຄວາມ ສາມາດດ້ານວິຊາຊີບສຳລັບ ແມ່ຍິງ (ໄລຍະທີ III) ໃຫ້ໄດ້ ຕາມລະດັບຄາດໝາຍ, ໂດຍ ສະເພາະ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ ການປະກອບອາຊີບ ແລະ ດຳ ເນີນທຸລະກິດຂອງແມ່ຍິງ ເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີຊີວິດການເປັນ ຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸຸດພົ້ນອອກ ຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະ ກ້າວ, ຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃຫ່ສູນອົບຮົມສູນ ກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮັບ ຜິດຊອບ ແລະ ກຸ້ມຕົນເອງ ດ້ານສະພາບເສດຖະກິດຂອງ ເຂົາເອງ ນອກຈາກນັ້ນ ການ ສ້າງອາຊີບໃຫ້ໝັ້ນທ່ຽງໃຫ້ແກ່ ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງນີ້ ແມ່ນມີ ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ, ບໍ່ພຽງແຕ່ ເປັນການສ້າງລາຍຮັບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງບໍ່ຖືກ ຕົວະຍົວະຫຼອກລວງຈາກກຸ່ມ ຄົນບໍ່ຫວັງດີ, ຊຸດອົບຮົມໃນຄັ້ງ ນີ້ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງ ກ່າວໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ທ່ານປະທານກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈົ່ງຕັ້ງ ໃຈຮຽນ, ເກັບກຳເອົາບົດຮຽນ ທີ່ທາງຄູຝຶກນຳມາຖ່າຍທອດ ໃຫ້ສາມາດນຳໄປປະຕິບັດໃນ ທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ, ຊຸດເອົາຮົບ ແມ່ນຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 3 ເດືອນຈະສຳເລັດ. (ຂ່າວ+ພາບ: ຍຸພິນທອງ)