ການປັບຂຶ້ນ-ລົງຂອງລາຄານ້ຳມັນຢູ່ລາວ ອີງໃສ່ຕະຫຼາດໂລກ


...

13.06.2018 8:51     

   ການປັບຂຶ້ນ ຫຼື ປັບລົງ ຂອງລາຄານ້ຳມັນ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນອີງຕາມການເໜັງ ຕີງຂອງລາຄານ້ຳມັນຕະຫຼາດ ໂລກ ໂດຍສະເພາະຕະຫຼາດ ສິງກະໂປ, ຂະນະທີ່ປີ 2018 ນີ້ ບໍ່ສາມາດປັບຕາມລາຄາຕະ ຫຼາດໂລກໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ອາຊຽນໄດ້ຫຼຸຸດອັດຕາພາສີນ້ຳ ມັນເຊື້ອໄຟລົງເຫຼືອ 0% ຈາກ ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານໄດ້ ເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 4%. ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ເມື່ອອາທິດຜ່ານມານີ້ວ່າ: ການ ຕິດຕາມລາຄາຕະຫຼາດໂລກ ໄດ້ຕິດຕາມຈາກສອງແຫຼ່ງຄື: 1. ນ້ຳມັນດິບ ແມ່ນຕິດຕາມ ຈາກຕະຫຼາດ WTI, Brent ແລະ ດູໄບ (Dubai) ໂດຍເປັນ ຕະຫຼາດແຖບອາເມຣິກາ ແມ່ນ ຕະຫຼາດ WTI, ເຂດເອີຣົບ ແມ່ນ ຕະຫຼາດ Brent ແລະ ເຂດອາຊີ ແມ່ນຕະຫຼາດ Dubai, 2. ນ້ຳມັນສຳເລັດຮູບ ແມ່ນຕິດຕາມຈາກຕະຫຼາດ ສິງກະໂປ ຊຶ່ງເປັນຕະຫຼາດໃຫຍ່ ທີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກ ສ່ຽງໃຕ້. ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ກ່າວອີກວ່າ: ສຳລັບ ໂຄງປະກອບລາຄານ້ຳມັນ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກລາຄາ CIF ນຳເຂົ້າແລ້ວ ຍັງປະກອບ ມີ 3 ພາກຫຼັກໆຄື: (1). ພັນທະ ທີ່ລັດເກັບ (ພາສີ-ອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ), (2). ລາຍຈ່າຍ ຫຼື ຕົ້ນທຶນຂອງຜູ້ ປະກອບການ ແລະ (3). ກຳ ໄລຂອງຜູ້ປະກອບການ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ອຄ ກ່າວອີກວ່າ: ໂດຍລວມ ແລ້ວ, ໂຄງປະກອບລາຄານ້ຳ ມັນເຊື້ອໄຟຂອງທຸກປະເທດ ແມ່ນມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ເຊັ່ນ: (1). ລາຄານຳເຂົ້າ(ລາ ຄາ CIF ນຳເຂົ້າ), (2), ພັນທະ ທີ່ເປັນພາສີ-ອາກອນ, ຄ່າທຳ ນຽມອື່ນໆ ແລະ (3). ລາຍ ຈ່າຍ ຫຼື ຕົ້ນທຶນຂອງຜູ້ປະກອບ ການຕ່າງແຕ່ວ່າ: ບາງປະເທດ ໄດ້ແຍກລະອຽດກ່ຽວກັບລາຍ ຈ່າຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລາວເຮົາ ໄດ້ແຍກຄ່າຄວາມສ່ຽງ, ສິ້ນ ເປືອງ, ກຳໄລຂາຍຍົກ-ກຳໄລ ຂາຍຍ່ອຍ, ແຕ່ ໄທ ຮວມເປັນ ອັນດຽວເອີ້ນ ຄ່າການຕະຫຼາດ (Market Margin), ກຳປູ ເຈຍ ເອີ້ນ ຄ່າພຣີມຽມ (Pre- mium), ບາງປະເທດ ເກັບກອງ ທຶນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ກອງທຶນ ສົ່ງເສີມອະນຸລັກພະລັງງານ, ອາກອນຄຸ້ມຄອງສິ່ງ ແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ຫວຽດ ແລະ ໄທ. ສຳລັບ ສປປ ລາວ ມາ ຮອດປີ 2018 ລາຄານ້ຳມັນ ດິບຕະຫຼາດໂລກ ຂຶ້ນສູງກວ່າ 70 $/Barrel ແລະ ນ້ຳມັນສຳ ເລັດຮູບຕະຫຼາດສິງກະໂປ ຂຶ້ນ ສູງກວ່າ 80 $/Barrel. (1). ໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2018 ໄດ້ຫຼຸຸດການເກັບຄັງແຮລົງ 200 ກີບ/ລິດ ຈາກ 500 ກີບ/ລິດ ມາເປັນ 300 ກີບ/ລິດ ແລະ ປັບລາຄາຂຶ້ນ 100, 100 ແລະ 140 ກີບ/ລິດ ຕາມລຳດັບ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດ ກໍຕາມການ ປັບໂຄງສ້າງລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອ ໄຟຄັ້ງນີ້ ແມ່ນບໍ່ສາມາດປັບ ຕາມການເໜັງຕີງຂຶ້ນສູງຕາມ ລາຄາຕະຫຼາດໂລກ, ສາເຫດ ໜຶ່ງກໍຍ້ອນປີ 2018 ພາຍໃນ ASEAN ໄດ້ຫຼຸຸດອັດຕາພາສີ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລົງ 0% ແລະ ເພື່ອຮອງຮັບອັດຕາພາສີ 0% ລັດໄດ້ເພີ່ມການເກັບອາກອນ ຊົມໃຊ້ຕື່ມ 4% ເຮັດໃຫ້ອາ ກອນຊົມໃຊ້ແອັດຊັງພິເສດ ຈາກ 35 ເປັນ 39%, ແອັດຊັງ ທຳມະດາ ຈາກ 30 ເປັນ 34% ແລະ ກາຊວນ ຈາກ 20 ເປັນ 24%, ຊຶ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟພາຍໃນ ເພີ່ມ ຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 200 ກີບ/ລິດ, ບວກກັບການເໜັງຕີງຂອງອັດ ຕາແລກປ່ຽນ (ອັດຕາແລກ ປ່ຽນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2018: 8,346 ກີບ/$), (2). ໃນວັນທີ 16 ມັງກອນ 2018 ໄດ້ປັບຄັງແຮລົງ 200 ກີບ ຈາກ 500 ມາເປັນ 300 ກີບ/ລິດ). ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ລາຄາ ນ້ຳມັນດິບ ແລະ ນ້ຳມັນສຳ ເລັດຮູບຕະຫຼາດໂລກ ຍັງສືບຕໍ່ ເໜັງຕີງຂຶ້ນສູງເກີນ 70 $/Barrel. ຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ໄດ້ຊີ້ນຳ (1). ປັບ ປ່ຽນກົນໄກການປັບລາຄານ້ຳ ມັນເຊື້ອໄຟຈາກກົນໄກ 2 ກະຊວງຄົ້ນຄວ້າຕົກລົງຮ່ວມ ກັນ (ກົມການຄ້າພາຍໃນ ກະ ຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການ ຄ້າ ແລະ ກົມພາສີ, ກົມສ່ວຍ ສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ) ມາເປັນການຕົກລົງຂອງລັດ ຖະບານ, (2). ໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2018 ໄດ້ຫຼຸຸດການ ເກັບຄັງແຮລົງ 200 ກີບ/ລິດ ຈາກ 300 ມາເປັນ 100 ກີບ/ ລິດ ທັງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮັກສາ ລາຄາຂາຍຍ່ອຍໄວ້ຄືເກົ່າ. ແຕ່ ຍ້ອນລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຕະຫຼາດໂລກ ຍັງສືບຕໍ່ເໜັງ ຕີງ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເພື່ອ ຫຼຸຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລາຄາ ນ້ຳມັນທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ. (3).ໃນ ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2018 ໄດ້ຫຼຸຸດການເກັບຄັງແຮລົງຕື່ມ 50 ກີບ/ລິດ ຈາກ 100 ເຫຼືອ 50 ກີບ/ລິດ ແລະ ຫຼຸຸດການ ເກັບຄ່າບໍລິການກວດນັບບໍລິ ມາດລົງ 10 ກີບ/ລິດ ຈາກ 22 ກີບ/ລິດ ເຫຼືອ 12 ກີບ/ລິດ ແລະ ປັບລາຄານ້ຳມັນແອັດຊັງພິ ເສດຂຶ້ນ 200, ແອັດຊັງທຳມະ ດາ ແລະ ກາຊວນຂຶ້ນ 100 ກີບ/ລິດ. (ຂ່າວ: ຄຳເຮືອງ, ພາບ: ພູວຽງຄຳ)