ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການບໍລິໂພກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ


...

29.07.2018 15:34     

   ຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບ ຊາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມ ທັງສຳນັກຂ່າວຕ່າງໆ, ຜູ້ຜະລິດສົ່ງ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຮູບພາບ ຜ່ານລະບົບສື່ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຊາບ ດັ່ງນີ້:

1. ຂໍໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ໄດ້ຕິດຕາມ ຮັບຂ່າວສານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ ຈາກບັນດາສື່ທາງການຂອງລັດຖະບານເທົ່ານັ້ນ ໂດຍໜັງສື ພິມ, ວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຂ່າວເຫດການດັ່ງກ່າວເປັນປະ ຈຳຕະຫຼອດ ໂດຍສາມາດເຂົ້າອ່ານຮັບຟັງ ແລະ ເບິ່ງໄດ້ໃນ ທຸກຊ່ອງທາງເຊັ່ນ: facebook, YouTube ແລະ ອື່ນໆອີກ.

2. ຜ່ານມາ ນັບແຕ່ມື້ເຫດການເກີດຂຶ້ນ ໄດ້ພົບເຫັນສື່ ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ບຸກຄົນຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມສຳນັກສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ ໄດ້ມີການສະເໜີ ແລະ ແຈກຢາຍຂ່າວທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກັບຄວາມເປັນ ຈິງຫຼາຍຢ່າງ.

3. ທຸກການກະທຳໃນການສະເໜີ ແລະ ແລກປ່ຽນຂ່າວ ແລະ ພາບ ກ່ຽວກັບເຫດການໄພພິບັດຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆ ໃນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ພາຍຸ, ສະພາບຂອງເຂື່ອນຕ່າງໆ ຫຼື ຂ່າວລືທີ່ສ້າງຄວາມປັ່ນ ປ່ວນໃຫ້ສັງຄົມແຕກຕື່ນ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ບິດເບືອນຈາກການລາຍງານຂອງແຫຼ່ງຂ່າວທາງການລັດ ຖະບານ ລ້ວນແຕ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ ຂອງ ສປປ ລາວ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນກົດໝາຍອາຍາ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາດຊະຍາກຳທາງລະ ບົບຄອມພິວເຕີ, ມາດຕາ 13 ວ່າດ້ວຍການສ້າງຄວາມເສຍ ຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ມາດຕາ 57 ວ່າດ້ວຍມາດຕະ ການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ; ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນ (ສະບັບປັບ ປຸງ) ມາດຕາ 66 ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບອົງການສື່ມວນຊົນ ແລະ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນ ເຕີເນັດ, ມາດຕາ 10 ວ່າດ້ວຍເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດເຜີຍແຜ່ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ.

4. ການກະທຳດັ່ງກ່າວນັ້ນຍັງເປັນການລະເມີດຈັນຍາ ບັນຂອງນັກຂ່າວ ແລະ ຜູ້ເຄື່ອນໄຫວເຮັດຂ່າວຜ່ານຊ່ອງທາງ ຕ່າງໆ ໃນລະບົບບອິນເຕີເນັດ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການເຊີດຊູຈັນຍາບັນວິຊາຊີບໃນການເຮັດຂ່າວ, ເຊີດຊູນ້ຳໃຈ ແລະ ຄວາມມີມະນຸດສະທຳ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພົນລະ ເມືອງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ດີ, ຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍທີ່ໄດ້ສະ ເໜີຂ້າງເທິງນັ້ນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊ່ວຍບັນເທົາ ແລະ ແກ້ ໄຂສະພາບໄພພິບັດທີ່ໜັກໜ່ວງ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ໃຫ້ຄ່ອຍໆຜ່ອນ ເບົາລົງ ແລະ ກັບຄືນສູ່ສະພາບຄວາມເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ.