ຈະປ່ອຍນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລົ້ນຂອງເຂື່ອນນ້ຳງຶ່ມ-1


...

10.08.2018 15:21     

   ອີງໃສ່ໃບສະເໜີຂອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນເລກທີ1718/ຜ-ຟຟລ ລົງວັນທີ 9 ສິງຫາ 2018 ແຈ້ງໃຫ້ຮູວ່າ: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 ຈະເປີດປະຕູນ້ຳລົ້ນ ເພື່ອລະບາຍນ້ຳອອກຈາກອ່າງ, ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 12/08/2018 ເວລາປະມານ 9:00ໂມງ ຕອນເຊົ້າເປັນຕົົ້ນໄປ, ເຊິ່ງຈະໄດ້ເປີດປະຕູຈຳນວນ 4 ບານ, ລວງສູງເປີດ 40 ຊັງຕີແມັດ, ແລະຈະມີປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານປະຕູນ້ຳລົ້ນທັງໝົດ ສະເລ່ຍ 148.449ແມັດກ້ອນ/ວິນາທີ, ຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ ແລະ ຕາມລຳນ້ຳງື່ມເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 5-10 ຊັງຕີແມັດ, ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ພໍ່-ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ອາໃສ່ຢູ່ຕາມລ້ອງແມ່ນນ້ຳງຶ່ມ, ເນື່ອງຈາກວ່າຍັງເປັນຊ່ວງຕົ້ນລະດູຝົນ ຄາດວ່າຍັງຈະມີພະຍຸ ແລະ ຝົນຕົກໜັກ ໃນຊ່ວງ ເດືອນ ສິງຫາ ຫາເດືອນ ກັນຍາ ນີ້. ສະນັນ, ຈຶ່ງໄດ້ຮຽນສຳເໜີ ມາຍັງທ່ານເພື່ອແຈ້ງການໃຫ້ເມືອງ, ບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່ອາໃສ່ຢູ່ຕາມແຄມແມ່ນ້ຳງຶ່ມ, ທີ່ເຮັດທຸລະກິດ, ທຳການຜະລິດ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ ຢູ່ພື້ນທີຮາບຕ່ຳ ທີ່ນ້ຳອາດຈະຖ້ວມ ຈົ່ງພາກັນເອົາໃຈໃສ່ ເກັບມຽນຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຮືອແພ ຊົນລະປະທານ, ເຮືອນແພຮ້ານອາຫານ,ກະຊັງປາ,ສັດລ້ຽງ, ວັດຖຸ-ສິ່ງຂອງ ແລະ ອື່ນໆໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພດ້ວຍ ດັ່ງນັ້, ທາງບໍລິສັດ ຜະລິດ - ໄຟໄຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຈຶ່ງໄດ້ຮຽນມາຍັງທ່ານເພືອຮັບຊາບ ແລະ ຂໍຄວາມສ່ວຍເຫຼືອ ປາສານງານກັບທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນີ້ດ້ວຍ