ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການ ພັດທະນາໃນຍຸກ 4.0


...

12.10.2018 9:15     

   (ເນື່ອງໃນວັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ 12 ຕຸລາ 2018) ພັກ ແລະ ລັດ ໄດ້ເອົາໃຈ ໃສ່ຕໍ່ການພັດທະນາວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງປະເທດຢ່າງຈົດຈໍ່ ຊຶ່ງສະ ແດງອອກ ໃນແນວທາງນະໂຍ ບາຍຂອງພັກ, ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະນັ້ນລ້ວນແຕ່ໄດ້ເລັ່ງໃສ່ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການສ້າງພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງ ສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າ ພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາຢູ່ປະເທດ. ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ), ປະທານສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນທີ 11 ຕຸລານີ້ ທີ່ ກວຕ ວ່າ: ວັນທີ 12 ຕຸລາ ເປັນວັນປະກາດເອກະລາດ ແລະ ທັງແມ່ນວັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດລາວ, ໃນ 7 ປີຜ່ານມາ ກະຊວງວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດ ໝາຍ 9 ສະບັບ ແລະ ນິຕິກຳ ລຸ່ມກົດໝາຍ ອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ພ້ອມທັງໄດ້ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເຖິງປີ 2030 ຊຶ່ງເປັນແຜນຍຸດທະສາດທີ່ສາ ມາດເຊື່ອມສານກັບການພັດ ທະນາຂອງບັນດາກະຊວງຂະ ແໜງການກໍຄືພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຕາມທິດທາງພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0. ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ສຳເລັດການປັບປຸງ ສະຖາບັນ 3 ແຫ່ງ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາຫ້ອງທົດລອງທີ່ທັນ ສະໄໝດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ດ້ານພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ຫ້ອງທົດລອງວິໄຈເຄມີ ແລະ ທໍລະນີວິ ທະຍາທີ່ມີອຸປະກອນທົດລອງທີ່ທັນສະໄໝຫຼາຍຢ່າງ, ສຳເລັດການສ້າງສູນຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຼນິກຂະໜາດໃຫຍ່ ສາມາດບັນຈຸຂໍ້ມູນເຖິງ 400 TB ຊຶ່ງເປັນສູນຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ທັນສະໄໝທີ່ສຸດຢູ່ໃນປະເທດເຮົາກໍຄື ໃນພາກພື້ນອາຊີອາຄະເນ. ສຳເລັດການສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມພະນັກງານວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊຶ່ງ ຈະເປັນບ່ອນຍົກລະດັບບຳລຸງ ສ້າງບຸກຄະລາກອນດ້ານວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ການບໍລິການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ຮັບການປັບປຸງຍົກລະ ດັບໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພື່ອບໍລິການຮັບໃຊ້ສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການບໍລິການດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາໄດ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ຮັບຄຳຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກຳ, ແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ. ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາ ໄດ້ທັງໝົດ 2.600 ກວ່າສະ ບັບ; ດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງກວດສອບຄຸນນະພາບນາໍ້ມັນເຊື້ອໄຟປະຈຳຢູ່ບັນດາດ່ານສາກົນ, ສ້າງຫ້ອງກວດກາເຄື່ອນທີ່ ແລະ ຫ້ອງກວດກາລະດັບສູນກາງ ຊຶ່ງສາມາດເພີ່ມລາຍຮັບພາສີ-ອາກອນນາໍ້ມັນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຊົມໃຊ້ນຳ້ມັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ໄດ້ກວດສອບກົງເຕີ ໄຟຟ້ານຳເຂົ້າມາໃໝ່ຈຳນວນ 247.000 ກວ່າໜ່ວຍ ແລະ ໃຫ້ ການບໍລິການການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີດ້ານຕ່າງໆ. ສະນັ້ນ ເພື່ອສືບຕໍ່ຜັນຂະ ຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ໃຫ້ປະກົດ ຜົນເປັນຈິງນັ້ນ ກະຊວງວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຈະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດ ທະສາດການພັດທະນາວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງ ສປປ ລາວ ໄປຕາມທິດຫັນ ເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະ ໄໝ ແລະ ຍືນຍົງສີຂຽວ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດ 6 ແຜນຍຸດທະສາດຄື: ແຜນງານທີ 1: ບຸກທະລຸດ້ານຈິນຕະນາການ, ເອົາໃຈໃສ່ໂຄ ສະນາເຜີຍແຜ່ສ້າງຈິດສຳນຶກ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີໃຫ້ແກ່ສັງຄົົມຢ່າງກວ້າງ ຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ. ແຜນ ງານທີ 2: ບຸກທະລຸປ່ຽນແປງໃໝ່ພື້ນຖານການຈັດຕັ້ງ, ກົນ ໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ແຜນງານທີ 3: ບຸກທະລຸໃນການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ຮັບປະກັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ແຜນງານ ທີ 4: ບຸກທະລຸຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າສູ່ເຂດຈຸດສຸມບຸລິມະສິດ, ລົງສູ່ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແຜນງານ ທີ 5: ເອົາໃຈໃສ່ບໍລິ ການດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຮັບໃຊ້ສັງຄົມ. ແຜນງານ ທີ 6: ເປີດກວ້າງ ການພົວພັນຮ່ວມມືສາກົນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລ ຊີຢ່າງມີຫຼັກການຕາມແນວທາງ ການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ-ລັດ. ລັດຖະມົນຕີ ກວຕ ຍັງຮຽກ ຮ້ອງມາຍັງບັນດານັກວິທະຍາ ສາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກຮຽນຮູ້, ປັນຍາຊົນ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ນັກທຸລະກິດທຸກໆພາກສ່ວນ ຈົ່ງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອການຄົ້ນຄວ້າປະດິດສ້າງຂອງຕົນ ເພື່ອສູ້ຊົນປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ສຸມໃສ່ການຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ວິ ທະຍາສາດທີ່ເປັນຂົງເຂດບຸລິ ມະສິດ, ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສ້າງຜູ້ປະກອບການດ້ານນະວັດຕະກຳ (Start up) ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສ້າງຜະລິດຕະພັນນະວັດຕະກຳທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ. (ພາບ-ຂ່າວ: ແສງຈັນ)