ຊີວະປະຫວັດ


...

07.11.2018 10:20     

   ຂອງທ່ານ ມິເກັນ ມາຣິໂອ ດີເອັດສ-ກາແນນ ແບຣມູເດັດສ ປະທານສະພາແຫ່ງລັດ ແລະ ປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສ.ກູບາ

ທ່ານ ມິເກັນ ມາຣິໂອ ດີເອັດສ-ກາແນນ ແບຣມູເດັດສ ເກີດເມື່ອວັນທີ 20 ເມສາ 1960 ທີ່ເມືອງປລາດເຊຕັດ (Placetas) ແຂວງວິນລາກລາຣາ (Villa Clara); ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກ ປີ 1987 ລະດັບການສຶກສາ: ປີ 1982, ຮຽນຈົບປະ ລິນຍາຕີຂະແໜງວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລມາກຕາ ອາບເລີ ແຂວງວິນລາກລາຣາ; ຈົບປະລິນຍາໂທ ດ້ານການປົກຄອງ; ປີ 1982-1985, ເລີ່ມຕົ້ນເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ປະຈຳຢູ່ກອງກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຕິວັດກູບາ; ປີ 1985-1987, ເປັນອາຈາສອນ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Marta Abreu, ແຂວງ Villa Clara; ປີ 1987, ເປັນຄະນະສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດກູບາ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Marta Abreu ແລະ ໄດ້ເດີນທາງໄປປະຕິບັດພາລະກິດພັນທະສາກົນກຳມະຊີບ ຢູ່ນີກາລາກົວ; ປີ 1989, ເປັນເລຂາທີໜຶ່ງຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດແຂວງ Villa Clara ແລະ ເປັນເລຂາທີສອງຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດກູບາ; 1991 ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສູນກາງພັກ; ປີ 1992-1993, ເປັນຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດກູບາ, ຊີ້ນຳວຽກງານອຸດົມການ-ແນວຄິດ ແລະ ແຮງງານ; 1993-1994, ເປັນເລຂາພັກແຂວງ Villa Clara ແລະ ເປັນສະມາຊິກຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ກູບາ; 2003, ຖືກເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາພັກແຂວງ Holguin ແລະ ເປັນກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກຄອມມູນິດກູບາ; 2009-2012, ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາຊັ້ນສູງ; 21/03/2012, ເປັນຮອງປະທານສະພາແຫ່ງລັດ ແລະ ຮອງປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ, ຊີ້ນຳວຽກງານການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ, ກິລາ ແລະ ວັດທະນະທຳ; 21/02/2013 ເປັນຮອງປະທານສະພາແຫ່ງລັດ ແລະ ຮອງປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ທີໜຶ່ງ; 19/04/2018 ເປັນປະທານສະພາແຫ່ງລັດ ແລະ ປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສ.ກູບາ.