ສາລະວັນ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ລື່ນແຜນ 5,92%


...

    

ຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ຂັນທະລັກ ໂພໄຊ ຫົວ ໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ ສາລະວັນ ຫວ່າງບໍ່ດົນຜ່ານມາ ນີ້ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິ ຫານງານພັກແຂວງເປີດກ້ວາງ ຄັ້ງທີ 7 ສະໄໝທີ VIII ຢູ່ທີ່ຫ້ອງ ປະຊຸມສະໂມສອນໃຫຍ່ຂອງ ແຂວງວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານໃນປີ 2017 ຊຶ່ງ ເປັນປິທຳອິດທີ່ປະຕິບັດແຜນ ດັດແກ້ ງົບປະມານຂອງກະຊວງການ ເງິນທີ່ສະເໜີຕໍ່ສະພາຮັບຮອງ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໆພາ ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງສາ ລະວັນ ແລະ ອຳນາດການປົກ ຄອງແຕ່ລະຂັ້ນເຮັດໃຫ້ການ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ມີຄວາມເຂັ້ມງວດຮັດກຸມ ສຳ ລັບໃນປີ 2017 ຕາມແຜ່ນທີ່ ສະພາຮັບຮອງແມ່ນ 149,33 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ຂອງສູນກາງ 29 ຕື້ກີບ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈັດ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ 158,17 ຕື້ ກີບ, ລື່ນແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້ 5,92% ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຂອງ ສູນກາງຕາມແຜນການ 29 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 44,52 ຕື້ກີບ, ລື່ນແຜນປີ 53,54% ໃນນັ້ນ ດ່ານພາສີສາກົນລະ ໄລປະຕິບັດໄດ້ 33,93 ຕື້ກີບ, ລື່ນແຜນ 118,94% , ກອງ ກວດກາພາສີປະຕິບັດໄດ້ 9,72 ຕື້ກີບ, ລື່ນແຜນປີ 62,03% ແລະ ດ່ານພາສີປາກ ຕະພານປະຕິບັດໄດ້ 0,86 ຕື້ ກີບເທົ່າກັບ 11,58% ຂອງ ແຜນການປີ. ສຳລັບລາຍຮັບຂອງ ແຂວງຕາມແຜນປີ 2017 ແມ່ນ 120,33 ຕຶ້ກີບ, ສາມາດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກັບລາຍຮັບ ໄດ້ 113,64 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 94,45% ຂອງແຜນການ, ທຽບ ໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 2,45% ໃນນັ້ນດ້ານອາກອນປະຕິບັດ ໄດ້ 90,63 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 90,64% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 16,12% ຊັບສິນ ປະຕິບັດໄດ້ 22,92 ຕື້ກີບລື່ນ ແຜນການປີ 14,62% ທຽບໃສ ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 43,67% ຄຸ້ມຄອງລັດວິສາຫະກິດປະຕິ ບັດໄດ້ 88, 83 ລ້ານກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 26,87% ຂອງແຜນ ການປີ ສຳລັບຂັ້ນແຂວງຄຸ້ມ ຄອງ 85,28 ຕື້ກີບ ກວມ 71% ຂອງ ລາຍຮັບທັງໝົດປະຕິບັດ ໄດ້ 79,37% ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 93,07% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 27%, ຂັ້ນເມືອງຄຸ້ມຄອງມີ 35,04 ຕື້ກີບກວມ 71% ຂອງ ລາຍຮັບທັງໝົດປະຕິບັດໄດ້ 34,27 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 97,79% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ປີ ຜ່ານມາເພີ້ມຂຶ້ນ 7,49% ສຳລັບປີ 2018 ແມ່ນໄດ້ ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນຈັດເກັບ ລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 204,87 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 204,87 ຕຶ້ກີບ. ໃນນັ້ນຄຸ້ມຄອງ ລາຍຮັບຂອງສູນກາງ 64,94 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຮັບທ້ອງຖິ່ນ 139,93 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບ ຈາກສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ໄດ້ 122,73 ຕື້ກີບ, ຈາກຊັບສິນ ໃຫ້ໄດ້ 17 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍ ຮັບຈາກຄຸ້ມຄອງລັດວິສາຫະ ກິດໃຫ້ໄດ້ 202 ລ້ານກີບ, ດ້ານ ລາຍຈ່າຍບໍ່ໃຫ້ເກີນ 44,77 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ ຈ່າຍການລົງທຶນ 73,51 ຕື້ກີບ. ( ຂ່າວ: ສິດຕາ ເພັດວົງ ສາ ພາບ: ພອນສະໃໝ ໄຊຍະ ແສນ)